Wakker voor vrede – september

0
1802

logo_WakkervoorVrede-liggend_90x165cm_300dpi_CMYK

 

download hier de powerpoint

STARTVIERING: wanneer?  

 • We stellen voor de startviering te houden de week voor de Internationale Dag van de Vrede (21 september) Een bijzondere dag om na te denken over vrede en hoe we eraan kunnen meewerken. Wat kan Jezus voor ons hierbij betekenen? We noemen hem toch “Vredevorst”? En zei Hij niet nadrukkelijk: ”Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie” (Joh. 14,27) En : “Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Matteüs 5)

    Hieronder vind je heel wat ideeën om het thema aan te brengen in een thema-opening en/of een viering tijdens de maand september. Aan jullie om de keuze te maken uit dit aanbod.     VOORBEREIDING + PRIKKELS  

 • De weken vooraf sturen we prikkels uit: een wekker loopt af en toe af. Wit laken uit klasraam. Witte ballonnen… zonder meer uitleg

 

 • Leerkrachten zijn op een dag (bv dag voor de viering) helemaal in het wit gekleed.

 

 • Taak vooraf : maak met de hele klas een alfabet van vrede op.

  A: aandacht, aanvaarden, aanmoedigen B: broeders, beschermen, C: D: delen, dienen, E: eerlijk F: G: H: helpen…

 • Taak vooraf: samen zoeken naar tekens van vrede b.v.

–       Vredesgebaar in de mis: Christenen geven elkaar in de mis een kus of schudden elkaar de hand. Met dit gebaar willen ze elkaar de vrede toewensen. Tegelijk is het ook een gebaar van verzoening. Zo kun je de nieuwe week weer met een propere lei beginnen –       De vredesgroet bij ontmoetingen: als moslims elkaar ontmoeten, zeggen ze salaam aleikum tegen elkaar. Dat betekent: de vrede zij met u. –       Handdruk: na een grote of kleine ruzie geven kinderen elkaar vaak de hand. Daarmee vragen ze aan de ander of ze terug vrienden willen zijn. Ze herstellen de vrede en hun vriendschap. Veel leuker toch als je samen kunt spelen? –       Een prijs voor de vrede: elk jaar wordt tijdens de eerste twee weken van oktober in Noorwegen de Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. Hij wordt gegeven aan iemand die zich hard inzet voor vrede in de wereld. Ken je enkele Nobelprijswinnaars? Zoek op.  

 • Symbolen van vrede: zoek ze op (duifje, V-teken…). Maak met de klas een mobiel met vredessymbolen.

   

 • Test vooraf: enquête: ben ik een vredesbrenger? (zie verder) + klasgesprek “Voor mij is vrede..”

b.v. Wanneer iedereen samenleeft in harmonie, in vrede met zichzelf en anderen. Wanneer er een einde komt aan oorlog en terrorisme. Wanneer iedereen ter wereld water heeft, naar school kan gaan, werk heeft waar men van houdt.  

 • Het woord VREDE in verschillende talen. Zoek op. Schilder.

 

 • Maak met de klas een collage rond VREDE

 

 • Maak een klasgedicht rond vrede – hang uit

 

 • Maak met de klas een logo dat jullie idee over VREDE illustreert.
 • Vorm het vredesteken met jouw school

               

 • Na de startviering : Dagboek over vrede: ligt in de gang.Als je iets goeds gedaan/gezien hebt, mag je dat noteren..

Alle leerlingen verzamelen artikels, krantenkoppen, foto’s uit tijdschriften en kranten ivm VREDE. Die komen op een bord in de onthaalhoek van de klas of school. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Misschien de zesde klas?  

 • Na de startviering komt in elk lokaal van onze school een affiche

Misschien ook wel hier en daar in een winkel, openbaar lokaal,…?           VIERING – aanzetten waaruit je een keuze kunt maken   We kiezen voor een gebedsviering als startmoment van het project. Een bijhorende ppt ter ondersteuning wordt opgemaakt.(later) Voorzie dus best een ruimte waar geprojecteerd kan worden.   Decor:oud metalen kader bed – grote ouderwetse wekker(s) Projectiemateriaal     Donker in de kerk/ruimte – stilte – sirene loeit Kind in bed schrikt op    

 1. Welkom door voorganger

  Op 1 september heeft de schoolbel het startschot van jullie nieuwe schooljaar gegeven. Jullie zijn ondertussen al 2 weken verder. De klas en de juf of meester zijn jullie al wat gewoon.   Vandaag loeit de sirene. Ik schrik op. Ze schudt mij wakker.   Wat houdt mij wakker? Waar lig ik wakker van? Waarvan lig jij wakker ? Waarvan ligt Jolien wakker?        

 1. Ik lig wakker van…

    Kind ligt te woelen in bed.(dia) Er volgen 5 getuigenissen. Daarna wordt telkens 1 letter aangebracht.       W Wereldoorlog – Oorlog in de wereld.   stukje dagboek van Ahmed (Syrië 2014) wordt voorgelezen door kind in bed. Ik groeide op in Aleppo en dat was heel goed totdat mensen begonnen te vechten tegen elkaar. We besloten te vertrekken toen de gebouwen naast ons huis gebombardeerd werden. Ramen sneuvelden. We namen een taxi dezelfde dag dat dit gebeurde, heel vroeg ’s ochtends en vertrokken. Toen we in de auto zaten, zagen we mensen lopen achter ons. Zij wilden ook weg gaan. We hadden maar één koffer. Ik liet al mijn speelgoed en spelletjes achter. Ik mis ze maar kon niets meer meenemen. Voor we in het vluchtelingenkamp kwamen,hoorde ik niets anders dan schoten en ik voel me zo bang. Nog altijd.   Mijn grootouders zijn nog in Aleppo. Ik mis hen. Het is een maand geleden dat ik mijn grootmoeder het laatste sprak. Er zijn veel moorden en geen een dag gaat voorbij zonder angst. Ik herinner me een winkel naast ons huis. Een bom heeft het vernietigd. De eigenaar was er nog in. Ik zag hem een keer voor hij stierf. Hij hielp gewonde mensen die op straat lagen voor zijn winkel. Als ik groot word, wil ik een dokter worden om mensen te redden.       Lector: oorlog in de wereld, de wereld in oorlog. Daar lig ik wakker van.   Kind uit bed hangt letter W uit.Kind gaat terug in bed. Probeert te slapen – woelt in bed.     Streep ruwe muziek       R Ruzie     Toneeltje tussen kind Jolien en groepje andere kinderen.     J: mag ik meespelen? Kind: neen, we zijn al met genoeg. J: maar ik wil graag meedoen. Kind: da’s dan jammer, ga maar met iemand anders spelen. J: ik mag ook nooit meedoen van jullie! Kind van de groep (op cynische toon): En hoe zou dat komen? J: omdat jullie stomme trutten zijn. Kind van de groep: hebben jullie dat gehoord? Zij noemt ons onnozele trutten. En jij bent een onnozele geit. J: en jullie zijn achterlijk. Kind: kijk naar jezelf. Als je dat kan, met die stomme bril van jou. J: Stomme bril? Kijk liever eens naar die beugel van jou. Het lijkt wel een fietsenrek. In je mond, haha! Vervolgens geeft ze een kind van de groep een harde duw in de rug. Zo gaat het nog eventjes verder. Het kind gaat wenend in bed liggen. (naar SOS conflict pag 30)     Lector: ruzie in de klas, op straat, in de chiro, in de familie, daar lig ik wakker van. Kind komt uit bed hangt letter R uit. Kind gaat terug naar bed.     Streep ruwe muziek         E Echtscheiding   Kind kruipt in bed – verdrietig – “schrijft” in een dagboek en vertelt:   Dag dagboek, Vandaag voel ik me weer verdrietig. Het was wel leuk bij papa, dat wel, maar waarom kan het dan niet leuk zijn met mama en papa samen? Ik vroeg aan papa of mama misschien weer terugkomt. Maar hij zei dat dat niet meer kan. Ze blijven apart wonen. Daarna voelde ik me heel verdrietig. Ik kreeg buikpijn. Ik kom hier even alleen op mijn bed liggen. Ik hoop dat deze dag snel voorbij zal zijn.   Lector: echtscheiding, mama en papa die uit elkaar gaan, daar lig ik wakker van.   Kind hangt letter E uit. Kind gaat terug in bed.   Streep ruwe muziek         E Elkaar pijn doen, pesten     Kind kruipt in bed, tikt op laptop. (“pesten” wordt geprojecteerd op scherm) Kijkt ongelovig en slaat dan de laptop hard toe. Smijt hem aan de kant. Weent in bed.    

Lector:elk jaar worden meer dan30 000 jongeren gepest. Niet alleen op school of in de schoolclub, maar ook via de gsm of op het net. Cyberpesten noemen we dat.

Pesten slaat wonden. Scheldwoorden en verwijten maken diepe wonden! Het maakt kinderen diep ongelukkig.

    Lector: Elkaar pesten, daar lig ik wakker van. Kind hangt letter E uit. Kind kruipt terug in bed. Ligt te woelen.   Streep ruwe muziek       D dood   Kind gaat op rechtop zitten, leest de krant luidop.   “zondag werd een jongen van 18 doodgestoken op straat”. Eerste wereldoorlog 1914-1918: meer dan 20 miljoen slachtoffers. 20 miljoen? Turkije mei 2014 Bij de mijnramp in Soma zijn nu al 301 doden geteld, wat het de zwaarste mijnramp uit de geschiedenis van Turkije maakt. Er zijn zoveel slachtoffers door de slechte veiligheid. …. Zoveel doden… (eventueel nog aanvullen met actuele gebeurtenis)       Lector : Zoveel doden, jaar na jaar, dag na dag, daar lig ik wakker van.   Kind hangt letter D uit. Kind kruipt terug in bed, verdrietig.  Streep ruwe muziek     Zo werd nu het woord WREED gevormd vooraan.   Lector: Wij kunnen elkaar pijn doen. Mensen kwetsen elkaar. Pesten, jaloezie, kwaadspreken. Oorlog en geweld. Het kwaad kan mensen breken. WREED is dat. 100 jaar, in 1914, geleden brak in onze streken een oorlog uit. Oorlog is ruzie in het groot. Die oorlog was héél groot. Bijna alle landen van de wereld deden mee. Daarom noemen we die oorlog groot. De “groote oorlog” Het was de eerste keer dat zoveel landen vochten tegen elkaar. Daarom noemen we die oorlog ook De “eerste” wereldoorlog. 100 jaar geleden: de eerste grote oorlog.     Oorlog, ruzie, geweld, … wreed. Ook vandaag nog. Daar lig ik wakker van.   En jij ?

 1. Luisterlied + beelden

  We luisteren even naar het lied “Vrede is ver, verder dan ooit…..” (Rob de Nijs) of ander lied ivm oorlog +ppt enkele beelden oorlog vroeger en nu.   Dan klinkt heel luid en lang de WEKKERWEKKER loopt af.        

 1. Lied: Blijf in ons midden – liedbundel pag 3

     

 1. Verhaal uit de bijbel: Jahweh roept Samuël 1 Samuël 3

    Inleiding door voorganger: God, gaat het mis? Al die wrede dingen… God, zijn we U vergeten? Dàt is niet jouw droom, God.   God, Jij wil dat het altijd terug goed wordt tussen de mensen. Geweld is nooit een oplossing voor geweld. Nooit.   Dat wil Jij ons vertellen.   Maar… daarvoor heeft God mensen nodig. Die roept Hij. Luister maar:   Inleiding: toen hij nog een kleuter was, hadden zijn ouders Samuël naar priester Eli, in het heiligdom van Sil,o gebracht. Dat had zijn moeder aan God beloofd. Samuël had het best naar zijn zin bij Eli. Hij kon Eli al goed helpen. Elke morgen zette hij de deuren van het heiligdom open en hij hielp mee om alles schoon te houden.   Een stem in de nacht   Eli was oud geworden. Op zekere dag had hij zich te slapen gelegd op zijn vertrouwde plaats. De lamp in het heiligdom was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van Jahweh, waar zijn ark stond. Toen riep Jahweh:”Samuël!” Samuël liep haastig naar zijn meester, priester Eli en zei: “Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen?” Maar Eli zei:”Toch niet, ga maar weer slapen.” Toen Samuël opnieuw ging liggen, riep Jahweh: “Samuël!” Samuël stond vlug op, liep weer naar Eli toe en zei:”Hier ben ik.” Maar weer antwoordde Eli:”Ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar rustig slapen.” Samuël dommelde weer in. Nu riep Jahweh voor de derde maal:”Samuël !” Samuël stond op, en liep naar Eli. “Wat is er meester Eli? Nu heeft u me toch wel geroepen?” Toen begreep Eli dat Jahweh de jongen geroepen had. Hij zei: “Ga slapen. En als je nog eens geroepen wordt, moet je zeggen: Wat is er Jahweh? Ik luister.” Samuël ging weer op zijn matje liggen. “Samuël”, hoorde hij weer. Hij sprong overeind. “Wat is er God? Ik luister!” riep hij uit. “Samuël, jij hoort bij mij”, zei de stem. “Je bent mijn profeet. Jij moet mijn volk helpen”. God voerde die nacht een lang gesprek met Samuël.   Zie ook in Het grote avontuur van God en mens – pag 71 Zie ook Averbodes Kinderbijbel pag 48: De jongen die luisterde  

 1. Woord

  Voorganger: Samuël werd wakkergeschud door God. Hij werd geroepen door God. God heeft hem nodig. Om te vertellen over Zijn droom. Zijn rijk.   En zo zijn er altijd mensen geweest die ons door God gestuurd werden. Profeten noemen we ze. Het zijn mensen die zich verzetten tegen kwaad en dood, tegen onrecht en honger. Tegen oorlog en geweld.   Ken jij zulke mensen? Vandaag? Mensen van vroeger?   Het zijn mensen die helen/genezen en verbinden…. Rond zo’n mensen groeien dikwijls groepen met warme, bezielde mensen. Mensen die het beter willen, ànders.   Jezus van Nazareth was zo een man. Hij was als een pelgrim die al goeddoend rondtrok. Ook Mohammed kwam om het goede tussen mensen te laten groeien. Hoe ze dat deden lezen we in de boeken met hun verhalen. In de Koran en in de Bijbel lezen we over die droom van God.   Maar vandaag word ook jij wakker geschud ! Vandaag, bij het begin van het nieuwe schooljaar, zegt God jou: ik heb je nodig! Komaan, word wakker. Wakker voor vrede. Kijk eens om je heen: er is werk aan de winkel. Ik heb een droom over deze wereld. VREDE. Daarvoor heb ik jou nodig. Jouw handen. Als iedereen zijn ruzietjes zou bijleggen voordat het een grote ruzie wordt, dan komt er vrede in de wereld. In jouw klas, in jouw school, in jouw straat, in jouw dorp, in jouw land, in de wereld.        

 1. Aanbrengen slogan WAKKER VOOR VREDE

  Elke klas ontvangt een affiche                                              

 1. Lied: handen gevraagd (2 strofes)

                       

 1. Woord:

  Handen gevraagd: God heeft ons de wereld gegeven en vraagt om er in zijn naam zorg voor te dragen. Samen leven in vrede, dat is mijn droom zegt God. Vrede. Sjaloom (joden). Salam. Dat is Gods droom. Die wij kunnen waarmaken. Maar… Hij heeft ons ook de vrijheid gegeven om daar al dan niet op in te gaan. Om zijn uitnodiging tot vrede aan te nemen of naast ons neer te leggen. Telkens opnieuw moeten wij zèlf een keuze maken. Iedereen. Want in elk van ons zit een boos beestje dat af en toe wil losbreken… woede, jaloersheid, kwaadsprekerij, ruzie willen maken… Laat je dat boze beest uitbreken? Jij beslist. Je maakt zelf een keuze. Gelukkig maar! Want als God in onze plaats besliste, zouden wij gewoon trekpoppen in zijn handen zijn. Kijkt God dan alleen maar toe? Neen!   God zal doen wat Hij kan om ons op de goede weg te zetten. Telkens opnieuw zal Hij ons tonen wat wij kunnen doen om geweld te vermijden en voor vrede te kiezen. Maar nooit zal Hij de verantwoordelijkheid van ons afnemen en in onze plaats beslissen. De vrijheid die hij ons gegeven heeft, blijft voor Hem heilig!   Wij, Christenen, vinden inspiratie in ons evangelie. Daar vertelt Jezus ons hoe we goed kunnen samenleven met elkaar.   b.v. Jezus vertelt boven op de berg hoe het koninkrijk van God eruit ziet. ‘Jullie mogen elkaar geen pijn doen of elkaar uitschelden. Blijf niet boos als je ruzie hebt gemaakt. Maar maak het weer goed en zeg dat je er spijt van hebt. Wees eerlijk en zeg geen gemene dingen. Ook als anderen niet aardig zijn tegen jou zijn. God houdt van jullie en wil dat ook jullie zo van andere mensen houden…’ uit: de Prentenbijbel, Marijke ten Cate Als we proberen te doen wat Jezus zegt, werken we aan die droom van Vrede. Als iedereen bij zichzelf begint, zijn we op de goede weg. Wat doe je dan als b.v. dat boze beest diep in jou wil losbreken? b.v. je bent héél boos op je broer. Woedend. Dan kun je zorgen dat je die gevoelens kwijt kunt zonder die ander pijn te doen. B.v. eens heel hard gillen. Boksen op een boksbal. Keihard lopen. Een blad in duizend snippers scheuren. Dan wordt het beest in jou weer een beetje rustiger. En kun je misschien wel rustig praten met je broer.   VREDE, het is niet altijd gemakkelijk. Het begint vaak met kleine stapjes zetten. Maar we willen er dit schooljaar wel aan werken.      

 1. We bidden voor… VREDE

  Voor vrede op aarde kun je niet in je eentje zorgen. Maar als iedereen bij zichtzelf begint, als ieder een kleine stap wil zetten, zijn we goed op weg! Werk jij mee aan vrede? En hoe? In duizend kleine dingen!   b.v. Door vertrouwen te hebben in je buren. Door na te denken over de manier waarop je ruziemaakt. Door na te gaan wat je voelt wanneer iets uit de hand loopt. Door blij te zijn dat je buurmeisje goede punten haalt. Door te delen. Door blij te zijn met wat een ander kan of heeft.       DE LETTERS WREED WORDEN OMGEVORMD TOT VREDE   (letters vanuit de voortaak: het alfabet van vrede – een kind neemt letter en spreekt vredeswoord uit , eventueel omgevormd tot een voorbede, en hangt letter op andere plaats enz. )   V (letter W vouwen tot V) vriendschap – we bidden dat…. R … E eerlijk D delen E …    

 1. Vrede wens ik je! VREDESWENS

  We hebben het woord VREDE gevormd. Bij elke viering in de kerk wensen mensen elkaar vrede. Is dat niet het mooiste wat we hier vandaag elkaar kunnen wensen bij het begin van dit schooljaar? Vriendschap en vrede! In de klas bespraken we verschillende tekens van vrede. Hier vandaag geven we elkaar als een teken van vrede: een handdruk   We zingen onze wens uit:          

 1. Vredeslied : Kleine dingen – liedbundel pag 15

           

 1. Bezinningstekst

    Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan: In een volk is er steeds een strijd aan de gang, een strijd tussen twee wolven.   De ene is een kwade wolf. Hij is slecht. Hij bestaat uit woede, egoïsme, leugen en hoogmoed.   De andere wolf is goed. Hij bestaat uit: vreugde, vrede, vriendschap, liefde en medeleven.   Zijn kleinzoon dacht hierover na.   Toen vroeg hij aan zijn grootvader: “Welke wolf zal het gevecht winnen?”   De oude Cherokee zei: “De wolf die je eten geeft.”        

 1. Slotgebed door enkele lln

  God, Soms lijkt het wel alsof er overal in de wereld narigheid is. 100 jaar geleden, maar ook vandaag. Mensen zijn boos en maken oorlog. Ook op school is ruzie en geweld. Vandaag schud Jij ons wakker. Oorlog kan niet en mag niet. Je roept ons om dit schooljaar stappen van vrede te zetten. God, help ons, om ècht te werken aan die vrede. In vele kleine dingen. Geef ons daartoe de kracht en inspiratie. Opdat er vrede komt, hier en overal. Amen.

 1. Zegen en zending door voorganger

       

 1. Vredeslied (ode an die Freude) bij het naar buiten gaan

  Uitleg bij dit vredeslied :   De melodie van het Europese volkslied komt uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, gecomponeerd in 1823. De tekst erbij is de “Ode an die Freude” van Friedrich von Schiller, geschreven in 1785. Het vokslied is niet alleen een symbool van de Europese Unie maar van Europa in ruimere zin. Het gedicht “Ode an die Freude” verwoordt het ideaal van een wereld waarin alle mensen broederlijk samenleven, een ideaal waarin Schiller en Beethoven beiden geloofden. In 1972 nam de Raad van Europa het thema van Beethovens “Ode an die Freude” aan als hymne. In 1985 namen de EU-regeringsleiders het over als officieel volkslied van de Europese Unie. Het Europese volkslied (zonder tekst, in de universele taal van de muziek) is een uitdrukking van de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit.      AANVULLINGEN + ideeën voor een personeelsvergadering     

Psalm 1   Gelukkig de mens Die geen voet zet Op de wegen Van het kwaad,   Maar dag en nacht Luistert naar Het woord Van de Heer.   Hij is als een boom Aan het water, Geplant in de liefde Van God. Vrede en hoop Zijn zijn vruchten. Nooit zal hij Verdorren!   Naar psalm 1       

Psalm 98   Zing voor de Heer een nieuw lied! Juich Hem toe en jubel het uit!   Blaas voor Hem op de trompet en speel voor Hem op de gitaar.   Rivieren, klap in jullie handen. Bergen, sluit jullie daarbij aan.   Want de Heer komt! En aan iedereen wil Hij zijn vrede en zijn liefde geven!   Naar psalm 98     

Gebed voor in de klas   God, Het lukt me niet een vriend te zijn. Elk woord valt verkeerd. Al wat ik doe, zit fout. Ik begrijp het niet. Ik begrijp mezelf niet. Ik begrijp jou niet.   Help jij me vrede zoeken? Bij mezelf? Bij de anderen? Bij Jou? 

Gebed voor in de klas   Lieve God, Net als Jij, droom ik van een wereld waar er VREDE is voor iedereen! Maar als ik de tv aanzet, of de krant lees, dan merk ik dat er nog hard gewerkt moet worden. En niet alleen ver weg, maar ook dichtbij: in mijn klas in mijn school in mijn straat. Zelfs thuis kan het vaak beter. Geef mij elke de moed om door te gaan En te blijven werken aan een wereld zonder ruzie, Jaloezie en pijn. Zo wordt jouw en mijn droom ooit echt waar.               

Versje   Vrede begint tussen jou en mij En daar is God een beetje bij.     Vrede is doen, meer nog dan laten, Vrede is samen drinken, zingen en praten. Vrede is sorry zeggen en vergeven. Vrede is samen met anderen leven.             

Als ik God was   Als ik een keer God was Dan zou ik wel even Alle slechte mensen Laten stoppen met leven   Mensen die alleen maar Kwaad verzinnen Mensen die zomaar Een oorlog beginnen   Mensen die nooit eens Delen kunnen Mensen die dieren Geen leven gunnen   Maar ja, God is God En die gaf ze het leven En God wil nu eenmaal Zo graag vergeven.   Uit “Het geheim van vuur” bijbelverhalen en versjes voor tieners         

VREDE   Op tv zie ik altijd Honger en oorlog Ik denk: waar blijft De vrede dan toch?   Kan ikhet geloven? Blijven wensen? De wereld een feest Voor alle mensen?   Al zit het alleen maar Ergens van binnen Vrede kan wel Heel klein beginnen   Maar dat kan gaan groeien Dat is wat ik droom Zo gaat het toch ook Bij het begin van een boom?   (uit Beginnen maar – bijbelverhalen voor jonge kinderen)         

BLIJVEN DROMEN   Na de dood van Jezus bleven een heleboel mensen doorgaan. Met elkaar, met de droom van God en de mensen. Johannes was er zo eentje. Hij had het niet makkelijk! Ze zaten achter hem aan. Toch hield hij de moed erin.   Al mijn dromen Gingen kapot En toch geloof ik In de droom van God:   Ooit zal de wereld In vrede zijn, Nergens meer honger Nergens meer pijn Al gaat het op aarde Soms flink tekeer Eens bestaat De dood niet meer   Dit is de droom Die ik bewaarde: Een nieuwe hemel Komt op aarde   Niemand meer pijn Niemand meer bang God veegt de tranen Gewoon van je wang   Overal komt er Een nieuw begin God woont zomaar Tussen ons in   Blijf het geloven, Doen en dromen Dan zal die wereld Zeker komen !   (uit Beginnen maar – bijbelverhalen voor jonge kinderen)                     

Een gesprekje over vrede   –       Papa? –       Ja. –       Was het maar overal vrede. –       Dat zou heel mooi zijn. En het zou nog mooier zijn als iedereen genoeg te eten had. En deelde. En vrij kon zijn. –       Papa? –       Ja. –       Waarom doen grote mensen dat dan niet? –       Tja, we proberen het wel, maar het is moeilijk om het vol te houden. –       Maar ik vind het zo gek. Waarom gaan mensen elkaar eigenlijk doodmaken en oorlog voeren en zo? –       Mensen kunnen nu eenmaal goed èn slecht zijn. Soms willen ze meer hebben. Of de baas zijn over anderen. –       Maar er zijn toch ook mensen die wel goed zijn. –       O ja. Er zijn gelukkig veel mensen die het anders willen. En die het ook doen. Maar er zijn er maar weinig die het helemaal tot aan het einde toe vol kunnen houden. –       Papa? –       Was Jezus zo iemand? –       Ja. Die zeker.   Uit: Ga je mee? Bijbelverhalen en versjes voor kinderen.        

 Jij bent heel anders dan ik Jij bent heel anders dan ik. Je haar is kroezig en je huid is bruiner. Je ogen zijn diep en donker. In je armen en benen zit elastiek. Jij viert feest op andere dagen. Het eten bij jou thuis ruikt vreemd. De muziek die je draait klinkt naar woestijn. Je houdt van fellere kleuren. Maar als je lacht,  ben je net zo blij als ik. Jouw god is vast dezelfde als de mijne. Ook al heeft Hij een andere naam. Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou. Ook al zijn we allebei anders. Tussen ons ligt een wereld van verschil. Maar voor de vrede, daar kiezen jij en ik samen voor.   

Kleurenruzie.   Op een dag zei groen: ik ben de belangrijkste. Ik ben de kleur van het gras, van de bomen en van de bladeren. Zonder mij zouden de bomen sterven.   Blauw zei: ik ben onmisbaar. Ik ben de kleur van het water. Zonder mij zou er geen leven zijn.   Geel zei: ik ben de zonnigste. Ik breng kleur en warmte in de wereld.   Rood zei: ik ben de kleur van het bloed en van de liefde. De mensen kunnen niet zonder mij.   Oranje riep: ik ben de gezondste kleur. Zonder de vitaminen in sinaasappelen, wortelen en pompoenenn zouden de mensen ziek worden.   En paars wist: ik ben de kleur van de koningen. Jullie moeten naar mij luisteren.   Toen donderde het verschrikkelijk. De regen nam het woord en zei: “Beste kleuren, weten jullie dan niet dat God jullie allemaal verschillend geschapen heeft en dat jullie daardoor elkaar aanvullen? De mensen hebben elk van jullie nodig. Samen kunnen jullie prachtige dingen maken. Kom…”   En de regen gaf aan elk van de kleuren een plaats aan de hemel. En toen de zon begon te schijnen, zagen de mensen de pracht van een regenboog.               Een man had twee zonen. Toen hij stierf, kregen beiden de helft van zijn land. Nu was de ene zoon rijk, maar had geen kinderen. De andere zoon had zeven zonen maar was arm. Die nacht kon de rijke zoon niet slapen. Hij dacht: ‘Mijn vader heeft zich vergist. Ik ben rijk, maar mijn broer is arm. Hij heeft niet genoeg land voor zoveel zonen. Hij stond op en ging op weg om nog voor de dageraad de grenspalen te verzetten. Ook de arme zoon lag wakker die nacht. Hij dacht: ‘Mijn vader heeft zich vergist. Ik heb zeven zonen, maar mijn broer heeft niemand om voor hem te zorgen.’ Hij stond op en ging op weg om nog voor de dageraad de grenspalen te verzetten. Toen de dag aanbrak, ontmoetten zij elkaar. Men zegt dat op die plaats de stad van de vrede* zal verrijzen.   ‘Stad van vrede’ is de vertaling van ‘Jeruzalem’. In ‘zalem’ kun je ‘sjaloom’ (vrede) herkennen.         

Filmpje/lied “Kindness Boomerang” – one daybruikbaar voor personeelsvergadering of in de viering     Geweld zorgt voor meer geweld (zie cartoon hieronder) , maar ook: goedheid zaait goedheid! Liefde, vriendschap, dienstbaarheid… zijn besmettelijk. Alleen, het zijn geen ziektes: je wordt er alleen maar beter van. Iedereen.   YOUTUBE – kopieer deze link http://youtu.be/nwAYpLVyeFU    

                   

Doe de test: ben jij een vredesbrenger?     Ken je jezelf? Ben je nogal opvliegend en hou je van geweld? Of ben je veeleer een rustig type en probeer je alles vreedzaam op te lossen? Hieronder vind je een test, die je een stukje van jezelf laat zien. Er zijn 12 verschillende situaties. Kruis telkens aan wat jij zou doen in zo’n situatie. Onderaan vind je de resultaten, maar die mag je pas na de test bekijken.   Omkring telkens het antwoord dat meest bij jou past: A, B of C  

 1. Je komt aan het fietsenrek op school. Plots zie je 2 leerlingen ruziën voor een plaatsje in het parkeerrek.
 1. – A. Je probeert hen te bedaren.
 2. – Je kiest partij voor één van hen en je ruziet mee.
 3. – Je blijft staan en wacht af wat er zal gebeuren.

   

 1. Terwijl je rustig zit te studeren, zet je buurman zijn radio keihard open.
 1. – Je wacht tot de decibels uitgeraasd zijn.
 2. – jij zet jouw radio nog luider.
 3. – Je stapt naar je buur toe, legt hem uit dat je studeert en vraagt of het wat minder kan.

 

 1. In het park ontdek je een groep kwajongens die stenen gooien naar de eenden.
 1. –Je doet alsof je niks ziet en je wandelt gewoon verder.
 2. –Fijn! Vlug meedoen!
 3. –Je legt aan die jongelui uit dat hun spelletje voor de eenden niet zo leuk is.

 

 1. Verstrooid bots je met je fiets tegen een bejaarde. Deze laat verschrikt zijn boodschappentas vallen.

A. – Je stopt, je biedt je excuses aan en je raapt alles netjes op. B. – Je maakt dat je wegkomt. C. – Je verwenst de oude man hartsgrondig. Kon hij niet beter uitkijken?  

 1. Vanuit je luie zetel kijk je naar het TV-journaal. Men vertelt over een ramp en je ziet afschuwelijke beelden.
 1. –Je vindt het wel interessant om te bekijken.
 2. – Je sluit de ogen en denkt er niet meer aan.
 3. – Je wil er meer over weten en je gaat op zoek naar de oorzaken van de ramp.

 

 1. Op een schoolmuur ontdek je een racistische slogan.
 1. -Met een stuk krijt kleur je de slogan stiekem nog wat bij.
 2. –Onverschillig slenter je verder naar de klas.
 3. –Je veegt het onding weg.

   

 1. Voor jou op straat wordt een vrouw geslagen door een kerel.
 1. –Je gooit je op de kerel en je verkoopt hem een mokerslag.
 2. – Je neemt de benen.
 3. – Je probeert de aanvaller te bedwingen tot er hulp opdaagt.

 

 1. In de keuken staat er een berg vaat. Je broer is aan de beurt, maar hij daagt niet op.
 1. – Je begint er zelf maar aan.
 2. – Je zoekt je broer en je herinnert hem aan de afspraak.
 3. – Je kijkt de kat uit de boom, je wacht gewoon af.

 

 1. Totaal overstuur komt je ma thuis van har werk.
 1. – Je probeert te weten te komen wat er precies gebeurd is.
 2. – Je wordt zelf heel ongenietbaar en nerveus.
 3. – Je wil een gesprek vermijden en gaat weg.

   

 1. Je vrienden nodigen je uit om met een oude jeep een tochtje te maken door het bos.
 1. – Een unieke kans denk je en je stap in.
 2. – Je zegt gewoon neen, want je weet dat de natuur al genoeg wordt verpest.
 3. – Je weigert en je legt uit waarom.

   

 1. Je hoort volwassenen praten over de gevaren van chemische wapens.

A.- Je spitst je oren, maar je blijft afzijdig. B.- Je wil er meer over weten en je vraagt meer uitleg. C.- Je gaat weg, want zoiets interesseert je helemaal niet.    

 1. Als sinterklaasgeschenk kreeg je zusje een pracht van een speelgoedgeweer.
 1. –Je vindt dit het einde en je speelt mee.
 2. – Je legt haar uit dat dit helemaal geen speelgoed is.
 3. – Je zou wel willen, maar je maakt jezelf wijs dat je te oud bent om met zo’n prul te spelen.

      Hoe bereken je jouw resultaat?   Met deze tabel kun je het aantal punten berekenen dat je scoorde. Zoek de punten die overeenstemmen met jouw antwoorden en tel ze op.      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3
B 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1
C 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 2

  Tussen 12 en 18 punten   Je voelt je slecht bij ruzie en onenigheid en je probeert rondom jou begrip, rust en vrede te brengen. Da’s jouw eerste stap naar wereldvrede.     Tussen 18 en 24 punten   Onenigheid maakt je onrustig, maar je wil of durft er niets aan doen. Als het te erg wordt, sluit je de ogen. De meeste mensen zouden het zo doen, want dan heb je de minste kopzorgen. Toch ben jij ook al een stuk op de goede weg!     Tussen 24 en 30 punten   Je raakt zelf opgewonden door geweld, maar meestal slaag je erin jezelf te bedwingen. Je kan veel verdragen, maar te veel is te veel. Probeer toch wat minder prikkelbaar te zijn, dan ben je al veel beter af.       Tussen 30 en 36 punten   Mens, ben jij een opvliegend type! Als men even op je teentjes trapt, schop je keihard terug. Oog om oog, tand om tand is de leus. Ik zou je niet bepaald een vredesapostel noemen.                 

INTERESSANTESITES OM TE WERKEN ROND HET THEMA       Er bestaan ontzettend veel sites met materiaal om te werken rond het thema VREDE en ruimer rond de herdenking van de oorlog 14-18.   Zeker de moeite zijn:     

 • www.vredesweek.be   
 • www.vredeswakes.be  
 • www.kleurbekennen.be   
 • www.jeugdenvrede.be   
 • www.nooitmeeroorlog.be : hele goede site rond WOI die werkt met dagboekfragmenten van kinderen in de eerste wereldoorlog. Voor kleuter en lager! In juni komt er een didactische handleiding. Men is bereid het project te komen voorstellen op jullie school. 
 • www.paxchristi.be   
 • www.vredeseducatie.nl   Vredeseducatie betekent dat mensen vrede kunnen leren. Mensen van altijd en overal hebben oorlogen met elkaar gevoerd, maar mensen kunnen ook vrede maken. Mensen hebben veel ervaring in vrede maken, zeker wanneer ze in een democratie leven waar verschillende belangen, idealen en overtuigingen met elkaar kunnen botsen. Vrede en democratie lijken zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden. Dat kan met de projecten van de Stichting Vredeseducatie De Stichting Vredeseducatie ontwikkelt op eigen initiatief of in opdracht van andere organisaties interactieve tentoonstellingen in binnen- en buitenland.   
 • www.look4.be : zoekwoord vrede   
 • www.kazernedossin.be (Mechelen) een beklijvend bezoek!   Kazerne Dossin heeft het niet enkel over de ‘Belgische casus’ maar is ook een museum over massageweld. Vanuit de Holocaust gaat Kazerne Dossin op zoek naar de tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld die in sommige omstandigheden kunnen uitlopen op massamoord en genocide….. kazerne dossin voor het BASISONDERWIJS: PARCOURS 10-12: HET VERHAAL VAN SIMON Voor de jongste bezoekers heeft Kazerne Dossin een bijzonder, participatief bezoek ontwikkeld. Centraal staat de 11-jarige Simon die uit de deportatietrein wist te ontsnappen.  Een gids stelt jullie Simon voor. Wie was hij? Wanneer leefde hij? Waar woonde hij? Daarna ga je in groepjes aan de slag om meer te weten te komen over Simons verhaal. Zo knutsel je je eigen tentoonstelling in elkaar. Daarna neemt de gids jullie mee op stap in en rond het museum en memoriaal.  Je eindigt met een kort evaluatie- en reflectiemoment. Geschikt voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.     
 • www.lesseninhetdonker.be hier vind je ook films rond het thema Oorlog en Vrede, voor de verschillende leeftijden. Ook bijhorende verwerkingen verkrijgbaar.         Een mooie kortfilm (thema WO II) voor volwassenen en eventueel derde graad : speelgoedland   http://youtu.be/a8-WKkFWqqU 

DELEN
Vorig artikelWishlist
Volgend artikelseptember 2014: week 1