wakker voor vrede – oktober

0
1068

OKTOBER  2014
logo_WakkervoorVrede-liggend_90x165cm_300dpi_CMYK

Impuls voor een VREDESMOMENT   – in de klas of met de hele school

1. Samen zingen lied KLEINE DINGEN

2. STILSTAAN  bij  DE WEKKER – ons jaarsymbool

Nodig:  “lege” grote wekker (hout) +  ≠symbolen

De grote lege wekker staat vooraan – we bouwen die samen op met de verschillende symbolen. (zelf te maken in bv karton)

(vgl met de wekker op de affiche)

 • Cijfers 1 – 4 – 8 : Wie kent deze cijfers? Wat weet je over deze cijfers? Wie kan een getal vormen met deze cijfers? Waarom op deze wekker? Verwijst naar 14-18, de grote oorlog, 100 jaar geleden.
 • Wijzers : 5 voor 12 ? Het is nù tijd om te werken aan vrede! Het wordt echt tijd, nu of nooit… het is 5 voor 12!                                                                                                                 Of staan de wijzers op 11 ? Waarom ? 11/11/11: wat gedenken we dan ? Wapenstilstand! Zoveel jaar geleden…                                                                    Volgende maand, november vertellen we meer daarover.
 • Grafstenen – wie zag al zulke grafstenen? Duits kerkhof: platte stenen op de grond, met de namen van de gesneuvelden erin gegraveerd.  Deze stenen doen ons denken aan alle gesneuvelden in de oorlog. Of zijn het stapstenen… stappen die we kunnen zetten naar vrede…   Eventueel activiteit: allemaal stapstenen op de speelplaats, invullen met woorden van vrede, samen stappen naar vrede… (hinkelen)
 • Kleur? Groen= kleur van de hoop…
 • Duif : symbool van vrede. Aan welk verhaal denk je ?  Noach, een verhaal uit het Oude Testament, de duif bracht een olijftak terug naar de ark van Noach. Ook : duif op Jezus’ schouder na zijn doop…  Een duif vertelt over Gods goedheid! Een christelijk symbool voor vrede is de duif. We noemen haar een vredesduif .

 

 3.VERSIER JOUW klasWEKKER – opdracht voor je klas

Iedere leerling krijgt het sjabloon van de wekker. (zie bijlage)

Opdracht: maak van deze wekker een vredeswekker.

 • Wat moet er volgens jou zeker op? (slogans ? Teksten? Foto’s? tekeningen?…)
 • Eventueel: waar zul je hem zetten zodat iedereen hem ziet? (in je klas? In de gang? In de winkels van ons dorp? ….)

Daarna worden de ideeën samengebracht om tot een klaswekker te komen. Die kan je eventueel tekenen op de speelplaats, op een groot karton …

Een volgende stap is het maken van een schoolwekker.

4. VERSIER JOUW SCHOOLWEKKER – opdracht voor de hele  school

Opdracht:

maak van deze grote lege wekker een vredeswekker tegen 11 november.
Dan komt de pastorale ploeg om een foto te maken van jullie werk.
Kleven, plakken, schilderen, schrijven, … rond het thema VREDE, alles mag en kan.

Van alle foto’s van de wekkers maken we dan een reportage.

5. Duif – FRANCISCUS

Leerkracht neemt de duif van de wekker opnieuw vast.

Deze duif is het symbool van de goedheid van God. En van kansen die we altijd opnieuw krijgen.

Maar vandaag, (rond) 4 oktober, doet deze duif me ook denken aan een ander verhaal. Een verhaal van een man vol VREDE. … Wie?

FRANCISCUS!
Franciscus is de patroonheilige van de dieren. Men zegt dat hij met de dieren kon praten!
Franciscus was een man vol vrede. Vrede met de mensen, vrede met de dieren, vrede met zichzelf…
Daarom alleen al krijgt hij zeker een plaats in ons jaarthema WAKKER voor VREDE. Hij stierf op 4 oktober 1226.
Daarom is 4 oktober de herdenkingsdag van Franciscus. En ook dierendag. We zetten ze op die dag extra in de kijker.

De duif uit onze affiche maakt de link naar alle dieren.

Bij Franciscus vinden we een mooi verhaal over een duif!
Luister maar!

Franciscus redt de tortelduiven

Franciscus ging naar de tuinman en zei: ‘Broeder, je moet de rand van onze akker niet beplanten. De wilde bloemen en de kruiden hebben ook ruimte nodig om te groeien. Ook zij zijn er om te groeien en te bloeien en onze Schepper te eren.’
Op dat moment liep er een jongen voorbij met een kooi vol wilde tortelduiven.
‘Waar ga je heen met die duiven?’ vroeg Franciscus.
‘Naar de markt’, zei de jongen. ‘Ik heb ze gevangen en ik kan er heel wat geld mee verdienen.’
‘Alsjeblieft’, smeekte Franciscus met tranen in zijn ogen,’ze zijn zo onschuldig. Geef ze aan mij’
De jongen was zo verrast door Franciscus’ zorg om de tortelduiven dat hij de hele kooi met vogels aan hem gaf.
Franciscus nam de bange diertjes op schoot.
‘Waarom lieten jullie je vangen door die knul?’, bromde hij zacht.
‘Weet je niet hoe bijzonder je bent?’ Een duif ontdekte na de zondvloed droog land voor Noach, en een duif rustte op Jezus’ schouder na zijn doop. God heeft jullie van de dood gered omdat jullie ons over Gods goedheid vertellen. Kom, ik help jullie nieuwe nestjes te bouwen.’
Franciscus verzamelde twijgjes en gras. Hij vlocht er zachte ronde bedjes van en zette die voorzichtig tussen de boomtakken.
‘Zo’, zei hij, ‘nu mag je zingen en kleintjes krijgen, zoals God het heeft bedoeld.’
Franciscus zocht eten voor hen.
Hij zong liedjes en de vriendelijke duiven koerden terug.
De hele tijd keek de jongen die de duiven had gevangen, verbaasd toe.
‘Op een dag’, zei Franciscus, ‘ zul je bij mij en mijn broeders komen wonen.’
En zo gebeurde het. De jongen vergat nooit meer wat hij die dag gezien had. Toen hij groot was, werd hij minderbroeder en zou de rest van zijn leven de armen helpen. Precies zoals Franciscus de arme tortelduifjes had geholpen.

WERELDDIERENDAG 4 oktober

4 oktober is dierendag. Alle dieren krijgen deze dag extra aandacht en verzorging. Wie heeft een huisdier? Hoe zorg je ervoor?

Mogelijke activiteiten:

 • Misschien kunnen de kinderen vandaag hun huisdier of knuffel meebrengen naar de klas en erover vertellen ?
 • Tekening, schilderij,… maken over je lievelingsdier
 • Een legende van Franciscus ivm dieren opzoeken, vertellen, uitbeelden of tekenen.
 • Vertel over het leven van Franciscus
 • Bekijk een filmpje op over zijn leven ( beeldbank schooltv)

Franciscus maakte een mooi gebed over Gods schepping: het Zonnelied
De Italiaanse zanger Angelo Branduardi maakte er een hemelsmooi lied van: Cantico delle creature (zelfs in Nederlandstalige versie terug te vinden op Youtube)
Ook het beroemde gebed “Make me a channel of your peace” werd door velen mooi op muziek gezet. (ook in vele versies terug te vinden op Youtube)

MOS :  Zijn we  een MOS-school?

Welke acties plannen we dit jaar?  Net als Franciscus willen we goed zorgen voor moeder aarde. Er op een bewuste manier mee omgaan. En zelf bijdragen tot een beter leefmilieu. Wat doen we op school dit jaar?

WE BIDDEN SAMEN

Lieve God,

Franciscus was een grote dierenvriend.
Daarom vieren we op zijn feest ook de dierendag.
Ik dank Je, zoals Franciscus,
voor alles wat Jij mij schenkt:
de aarde, de lucht, het water,
De zon, de maan, de sterren,
De bomen en de bloemen,
De dieren en de mensen.
Dank Je Wel!

SIMON

Dag God,
Franciscus hield van alle mensen.
Franciscus hield van alle dieren.
Franciscus hield ook van jou.
Jij bent de God van alle mensen.
Jij bent ook de God van mij.
Blijf in mijn hart.
Blijf mij  nabij.
Amen

NAOMI

Dag God,
Deze week vieren we
Het feest van de heilige Franciscus.
Hij hield van Jezus.
Hij bad voor vrede in de wereld,
dat de mensen liefde zouden brengen
in plaats van haat.
Geef dat wij elkaar steeds beter verstaan.
Wij zijn allen broers en zussen van elkaar.
En Jij bent onze God.
Hoe we jou ook noemen: God, Allah, Jahweh.
Amen.

SIMON
Wat heb je de wereld mooi gemaakt, Goede God.
Dank je voor de bomen
Met hun mooie bladeren.
Dank je voor de dieren
Overal in het bos.
Dank je voor de zon,
De maan en de sterren.
Dank Je voor de mensen.
Dank je voor mezelf.
Wat zijn we allemaal mooi!

NAOMI

Jezus,

Wat bezielde Franciscus om zomaar
ahles achter te laten?
Hij woonde in een mooi huis,
had rijke kleren,
kreeg alles van zijn ouders
wat hij maar wilde.

En toch trok hij zich terug in armoede.
Hij koos de weg van de armen en de kleinen,
van de eenvoud in de natuur.
Ik wil ook nadenken waar mijn geluk ligt.

Wil ik overal de beste zijn,
de slimste, de sterkste?
Of zijn er andere dingen die minstens
even belangrijk zijn?

Ik zal het even stil maken,
zoals Franciscus dat deed,
Misschien hoor ik dan wel
wat het antwoord is…

Dank je wel, Jezus.

SAMEN DUIFJES LOSLATEN

Misschien kunnen we nu samen vredesduiven loslaten en ondertussen ons vredeslied zingen?

Ik blijf wakker voor vrede

Refrein:
Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)

Strofe 1:
Oma las een brief voor,
Een hele oude tekst,
Geschreven door haar opa in de oorlog

Hij schreef van koude en verdriet
Van pijn en heel veel angst
Dit mag nooit meer gebeuren in de wereld, toch?!

Refrein:

Strofe 2:
Wat is er toen gebeurd daar?
Waarom moest het zo gaan?
Is vrede dan zo moeilijk te bereiken?

Ook nu komt het nog voor
En staan er kind’ren in de kou
Kunnen wij dan zomaar blijven kijken?

Refrein:

Overgang
Want mijn wekker staat al klaar
Voor vrede overal
In klas, op de speelplaats en in ons huis.
Staat jouw wekker ook al klaar
Voor vrede overal
Samen zingen wij het dan ook luid!

Refrein:

Vrijdag 3 oktober 2014 – saved by the bell

Schoolbellen luiden voor recht op onderwijs

Studio Globo roept scholen op om op vrijdag 3 oktober 2014 de schoolbel extra te laten luiden. Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom wil Studio Globo
naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht (5 oktober) niet alleen de eigen
leerkrachten in de schijnwerpers zetten. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf.
Miljoenen kinderen en jongeren hebben vandaag geen toegang tot basisonderwijs. Zij verdienen onze aandacht. Het recht op onderwijs, overal en voor iedereen, is één van de Millenniumdoelstellingen die tegen 2015 zouden moeten gerealiseerd worden. Er is ondertussen al heel wat vooruitgang geboekt op dat vlak, maar er zijn wereldwijd nog steeds 57 miljoen kinderen die niet naar school (kunnen) gaan.
Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken bij onze (lokale) beleidsmakers, vraagt Studio Globo om op 3 oktober de bel te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kan in de klas stil gestaan worden bij het recht op onderwijs. Daarvoor kunnen de scholen vanaf 5 september gratis lessen en suggesties downloaden op www.savedbythebell.be.
en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Meer info op www.studioglobo.be.

Saved by the bell, onderwijs overal en voor iedereen!

2