viering voor de Paastijd: Aangewakkerd door Jezus

0
891

download de powerpoint

Vooraf
Oefenen liederen
Elke klas maakt voor elke ll 1 kaarsje (theelichtje in glazen potje)
Kleine, eenvoudige evocatie tijdens evangelieverhaal (3 spelers)
CD Hallelujah van Händel

Decor
• 2 personen zitten, het hoofd in de handen, op het podium (ev. tegen het kruisbeeld, of altaar…)
• tafel (brood en wijn) + 3 krukjes
• witte doeken bij/rond kruisbeeld
• Paaskaars (brandt NIET)
• 6 lichtjes (branden WEL) op het altaar
Viering

INTREDELIED Blijf in ons midden

WELKOM door Heidi

Welkom jongens en meisjes.
Welkom terug op school, deze derde trimester.
De week vóór de paasvakantie was een bijzondere week: De Goede Week.
We herdachten het lijden en het sterven van Jezus. Op Goede Vrijdag viel alles stil.
Jezus, dood aan het kruis.
Maar met Pasen hoorden we het goede nieuws: Jezus is niet dood. Hij leeft.
Ook vandaag gaat het verhaal verder.
We vragen Jezus: blijf in ons midden.
Kruisteken +

ALLES VALT STIL

Verteller Ann :
ondertussen staan de 2 personen op, gaan langzaam op weg, en verlaten dan het decor
Er liepen 2 mensen naast elkaar op de weg. Een man en een vrouw. De man heette Kleopas.
Ze kwamen uit de stad. De stad Jeruzalem. Ze sloegen de weg in naar een dorpje dat Emmaüs heette. De twee liepen heel langzaam. En dat terwijl de zon toch zo vrolijk scheen.
Ze sjokten maar een beetje naast elkaar voort. Dat kwam omdat er iets ergs gebeurd was. Jezus was gestorven. Aan het kruis. Jezus, de man van wie ze zoveel hielden. Jezus, de man die alles zou veranderen. Beter maken. Jezus, voor wie ze alles hadden achtergelaten; hun dorp, hun werk, hun familie. Met Hem wilden ze verder leven…
Hij was niet meer. Het was verkeerd gelopen. Daarom wilden ze niet meer in Jeruzalem blijven. Ze gingen terug naar huis. Naar Emmaüs. Terug naar af. Wat konden ze anders?

DE WERELD VALT STIL

Voorganger: heb je ook wel eens dat gevoel:
Terug naar af?
Ik zie het niet meer zitten?
Alles mislukt? Het valt stil?

Leerlingen vertellen/getuigen + doven telkens een klein kaarsje

 • Mama en papa gaan scheiden. Ik moet om de week bij hen wonen. Hoe kan ik dat nu?
 • Ik mag niet mee op sportkamp. Het kost teveel geld.
 • Er is weeral ruzie in de klas. Een paar pestkoppen maken de sfeer kapot. Ik zie het niet meer zitten met die groep
 • 1914, 100 jaar geleden: miljoenen jonge mensen zijn op de vlucht of vechten als soldaat aan het front. Naar school gaan, werken,… het gewone leven valt stil.
 • 2010 Pakistan: Malala wil naar school. Meisjes mogen niet naar school, vindt de taliban, en ze schieten het meisje neer.
 • Ik heb zo hard gewerkt, zo hard gestudeerd. Weer valt mijn rapport tegen. Ik word er moedeloos van.

Daarna: In stilte enkele foto’s tonen van begraafplaatsen ,oorlog, tegenslag (zonder uitleg)

Voorganger: mensen op weg naar Emmaüs. Verdrietig en bang.

VERVOLG verhaal

emmausDe 2 figuren komen weer op, stappen treurzaam + 3de man komt erbij

Ann:
Na een poosje kwam er een man bij hen lopen. (beeld ppt jaarthema parochies)
De twee kenden de man niet. Tenminste, dat dachten ze. Hij liep met hen mee, dezelfde kant op. En hij hoorde dat ze aan het praten waren over iets verdrietigs.
“Waar hebben jullie het over?” vroeg de man. “Waarom zijn jullie zo verdrietig?”
De vrouw keek hem aan. “U komt toch ook net uit de stad!”, zei ze verbaasd. “Hebt u dan helemaal niks gemerkt?”
“Wat dan?”, zei de man, “wat is er gebeurd?” “Jezus is dood”, zei de vrouw, “en wij hoorden bij hem. Ze hebben hem doodgemaakt aan een kruis. Toen hebben we hem begraven. Een paar vrouwen van ons zeggen dat Jezus niet dood is. Ze zeggen dat hij leeft, dat ze hem hebben ontmoet, maar dat is vast niet waar. Alles is voorbij. Onze dromen zijn kapot. Nu Jezus dood is, weten we niet meer hoe het verder moet.
Ondertussen liepen ze door en de man bleef naast hen lopen. Hij begon te vertellen. Hij vertelde over het Rijk van God. Oude verhalen. Over Mozes en hoe het volk vrij werd gemaakt, toen ze nog slaven waren in Egypte. Over de profeten. Door al die mooie verhalen werden de 2 leerlingen weer een beetje warm van binnen.
Al pratend kwamen ze aan bij het dorp Emmaüs. Daar moesten ze zijn.
“Ik ga nog wat verder door,” zei de onbekende. Maar daar wilden de twee niets van horen.
“Blijf bij ons,” zeiden ze. “Het is al bijna avond. Wij kunnen eten met je delen. En vertel ons dan nog meer oude verhalen.”
Dat deden ze. Ze praatten en ze praatten. En ze dekten de tafel voor drie.
Toen ze aan tafel gingen, nam de man die met hen meegelopen was, het brood in zijn handen. Eerst brak hij het en daarna ging hij bidden, net zoals de leerlingen het zo vaak met Jezus hadden gedaan. Wat leek het nu toch veel op die tijd, toen Jezus nog bij hen was.
Kleopas zei: ”Het is net of hij er nog is, Jezus.” De vrouw sprong op en zei: “Hij is het. Hij ís het. Het is Jezus!”
Ineens zagen ze de man niet meer. Maar ze begrepen dat ook zij Jezus hadden ontmoet.
Ze stonden meteen op en liepen de hele weg terug naar Jeruzalem. Maar nu sjokten ze niet meer. Ze renden. Ze dansten. Ze waren zo blij! Ze hadden weer nieuwe moed gekregen. Gauw gingen ze alles aan de anderen vertellen. Lucas 24,13-35

WE LUISTEREN naar een kort stukje van het Hallelujah van Händel – ook in muziek wordt de blijde boodschap verteld!

AANGEWAKKERD door Jezus

Voorganger:
De leerlingen zijn aangewakkerd door Jezus om weer op weg te gaan!
Ze zien het weer zitten! Ze dromen weer……
Jezus zet mensen telkens opnieuw op weg. Hij stapt mee, geeft nieuwe moed…
Dat vertelde ons ook het Paasverhaal: het goede overwint het kwade .
De dood is niet het laatste.
Dat hebben wij in de kerk gevierd met Pasen. Dat Jezus leeft!
Als symbool daarvan steken wij hier vooraan de paaskaars aan.
– aansteken Paaskaars
Het is een kaars die zegt: Jezus leeft!
En hij wil er voor ons zijn. Ook als het moeilijk gaat of donker is. Hij laat ons niet alleen.
Dat geloof, in de verrezen Jezus, zingen wij vandaag ook uit:

PAASLIED: Loof nu de Heer, Allelujah

EN WIJ?

Voorganger:
En wij? Jezus wakkert ons aan om moedig weer op weg te gaan.
Zoals de Emmaüsgangers. Dat willen wij ook doen.
En: wie kunnen wij zèlf aanwakkeren? Hoe kunnen wij mensen weer op weg zetten? Hoe doen we dat? Hoe kunnen we weer moed geven aan wie verdrietig of bang is? Hoe kan ik een licht zijn?

Leerlingen komen per 2 vooraan (de leerling van daarstraks + iemand erbij)
1 leerling (van daarstraks) geeft aanvulling op de getuigenis/andere leerling steekt licht aan
(+ neemt hiervoor licht aan de paaskaars)

 • Mama en papa zeggen dat ze altijd blijven houden van mij. En dat ze goed voor me blijven zorgen. Dat we samen het beste ervan maken.
 • Ik mag 3 dagen logeren bij mijn beste vriendin. Geen sportkamp, maar wel een leuke vakantie voor mij.
 • Juf eindigt elke dag met een klasgesprek. En we overleggen hoe we kunnen zorgen dat er weer een fijne sfeer komt in de klas.
 • 11 november 1918: de landen tekenen de wapenstilstand. De oorlog stopt.
 • Het Pakistaanse meisje Malala wordt succesvol geopereerd. Ze zet haar strijd voor onderwijs voor alle kinderen moedig verder. In 2014 krijgt ze de Nobelprijs voor vrede.
 • De zorgjuf legt de leerstof nog eens uit. De juf van de klas geeft me andere oefeningen. Zo lukt het me toch. Ik zie het weer zitten.

Voorganger: We kunnen elkaar aanwakkeren. Nieuwe moed geven om door te gaan. Geïnspireerd door Jezus’ voorbeeld. Mee “op weg” gaan. Een licht zijn.

LIED Ga je mee?

Ga je mee? Zeg niet “nee”, 
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij.
1.Welke weg wil je gaan? En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe.
2.Is de weg soms te lang? Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad, maar ik geef je een hand.
3. Loopt de weg bijna dood? Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht: gaat de weg daar soms door?

Ev. WOORD door voorganger – kort

PASEN 2015. Hoe kunnen wij tonen dat Jezus leeft? Dat zijn boodschap leeft?
Door dat als Christenen te tonen, voor te leven…
Zoals vandaag… meestappen met wie het moeilijk heeft… en zoals Jezus LUISTEREN.. en goede moed geven…
In dit jaar van WAKKER VOOR VREDE zeker voor wie lijdt onder uitsluiting, ruzie, geweld, pesten…
Ik ben er voor jou. Ik stap met je mee.

Oproep prinses Elisabet

Directie:
dit jaar werken we met onze school aan VREDE.
Want 100 jaar geleden, 14-18, woedde in onze streken een grote oorlog.
Een strijd die aan vele jonge mensen het leven kostte.
Dit mag nooit meer gebeuren.
Daarom willen wij werken aan vrede. Ook met onze school.
Wij zijn wakker voor VREDE!
Ook prinses Elisabet roept ons op om te werken aan vrede.
Zij nodigt ons uit om op te staan, en te werken aan die vrede!
Kijk en luister maar:
Fragment lichtfront
“Honderd jaar geleden begon de Groote Oorlog . Duizenden soldaten verlaten hun families voor het front. Geweld, angst en honger, zijn hun dagelijks lot. 25 Mannen, vrouwen en kinderen moeten op de vlucht slaan. Hun huis, hun school, hun dorp worden vernield. Wij zullen al die slachtoffers die in ons land gevallen zijn nooit vergeten. Ook vandaag nog verbrijzelt oorlog mensenlevens. Vaders, moeders, kinderen Lijden of worden van elkaar gescheiden. Maar in hun ongeluk geven ze ons ook een les van moed en waardigheid. De wilskracht in hun ogen nodigt ons uit, om op te staan voor een betere wereld van gerechtigheid en vrede. Het komt ons jongeren toe, om onze fakkel hoog te houden, en om, zoals vandaag, een lichtfront te vormen.“

Voorganger:
prinses Elisabet nodigt ons uit om een lichtfront te vormen, als symbool van onze inzet voor VREDE. ‘Het komt ons, jongeren, toe, om een lichtfront te vormen…’
Wij , christenen, nemen hiervoor licht aan de Paaskaars.
Want Jezus is ons grote voorbeeld.
Wij noemen hem: koning van de vrede.
Jezus stapt met ons mee en toont ons hoe het kan: werken aan vrede.
Slotgebed en zegen
God, Goede Vrijdag is niet het einde.
Pasen is het feest van opnieuw leven.
Verrijzenis is vol goede moed weer op weg gaan.
Verrijzenis is Jezus laten meegaan op mijn weg.
Verrijzenis is geloven in een wereld vol vrede.
Verrijzenis is het licht van de Paaskaars dat schijnt.
Helpt ons zorgen, dat dit licht nooit meer verdwijnt.
Amen. 26

LICHTFRONT

Alle leerlingen stappen in een lange rij naar voor, krijgen licht van de Paaskaars, vormen een lichtfront naar buiten. Opdracht: draag dit licht uit!
Ondertussen zingen we ons jaarthemalied WAKKER VOOR VREDE
Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)

Strofe 2:
Wat is er toen gebeurd daar?
Waarom moest het zo gaan?
Is vrede dan zo moeilijk te bereiken?

Ook nu komt het nog voor
En staan er kind’ren in de kou
Kunnen wij dan zomaar blijven kijken?

Refrein: Vrede…

Overgang
Want mijn wekker staat al klaar
Voor vrede overal
In klas, op de speelplaats en in ons huis.
Staat jouw wekker ook al klaar
Voor vrede overal
Samen zingen wij het dan ook luid!

Refrein: Vrede …
Vrede