VIERING VASTEN 2014: Ik plant mee jouw toekomst!

  0
  1352

  Inhoudelijke bouwstenen

  Hier worden enkele bouwstenen aangereikt voor een viering in de loop van vasten.
  – God maakt toekomst voor alle mensen. Dat is Pasen. Al zijn er veel moeilijkheden te overwinnen, we blijven geloven dat het mogelijk is.
  – Als we goed zorgen dragen, kan het leven groeien (ook al zie je het nog niet). Voor mensen dichtbij, en voor mensen veraf in Senegal.
  – Kleine stapjes helpen. Waterdruppels sprenkelen, doen een plantje groeien. Als we zoals Mame Mor en zijn familie water delen, zuinig gebruiken, zorgzaam zijn…wordt water ‘levend water’.
  – In het evangelie wordt Jezus ‘levend water’ genoemd. Hij doet mensen opnieuw leven.
  – Biddend, zingend, dansend hopen we met de kinderen op nieuw leven in Senegal, maar ook hier in onze school, onze klas. We dromen en vertrouwen op een nieuwe Pasen.

  Voorbereidend te doen
  Inoefenen liederen

  1 welkom en inleiding

  De voorganger heet iedereen welkom, de kinderen groot en klein, de juffen en de meesters, iedereen die meeleeft met de jaarlijkse veertigdagentijd van de christenen.
  Heet eventueel ook apart de andersgelovige kinderen welkom die deelnemen aan de viering. Iedereen mag weer samen zitten als broers en zussen.
  We zijn al 4 weken op stap met Mame Mor.
  Met de gieter in de hand leidt hij ons door de vasten. Tot in Senegal!
  Hoe is het met jullie?
  Iedereen antwoordt: ‘Mangi Fi!’

  2 liedje MANGI FI – themalied

  Plant met ons de toekomst mee
  van ieder om ons heen.
  We roepen samen MANGI FI!
  We zijn hier en niet alleen.

  Mame Mor woont in een dorp
  Op ‘t platteland in Senegal.
  Op school, het plein of aan de bron
  Je vindt hem overal.

  Met z’n vriendjes naar de markt.
  De ezel vindt het niets.
  Ze zingen, praten over later,
  en dromen van een fiets.

  Mame Mor werkt hard op ’t veld
  Hij zorgt en giet en geeft.
  Zijn vrienden helpen, dat is fijn!
  Hun toekomst groeit en leeft …

  3 een verhaal uit Senegal: het verhaal van de bron – leerkracht

  Willen jullie een verhaaltje horen? Het is een verhaaltje uit Senegal, het land van Mame Mor en Ibrahima. Jullie kennen hen wel.
  Mame Mor en zijn familie en zijn vrienden komen vaak samen.
  Tot laat in de nacht zitten ze bij elkaar om naar elkaars verhalen te luisteren.
  De oudste mensen kennen oude verhalen die ze doorvertellen aan de kinderen.
  Eén van die verhalen uit Senegal is het verhaal van het Bronnetje.
  ‘Jaren geleden heerste er grote droogte in ons dorp. Het had sinds lang niet
  meer geregend. Eerst werd het gras bruin en droog. Daarna verdorden alle
  bosjes, kleinere bomen en struiken. Alle bronnen, waterputten, beken en
  rivieren raakten helemaal opgedroogd. De dieren stierven van de dorst.
  Tenslotte verloren zelfs de oude, sterke bomen met hun wortels heel diep in
  de grond, hun bladeren. Eén enkel eenzaam bloempje was in leven gebleven.
  Het stond vlakbij een kleine bron die nog slechts enkele druppels water gaf.
  Maar het bronnetje zei verdrietig bij zichzelf:
  “Alles verdroogt. Alle dingen vergaan van de dorst. Alles sterft.
  Wat kan ik met mijn weinige druppeltjes water daaraan veranderen ?”
  Een oude, machtige baobab hoorde het klagen van het kleine bronnetje.
  En plechtig sprak de wijze boom:
  “Niemand verwacht van jou dat je de hele woestijn laat bloeien.
  Dat éne bloempje laten leven, dat is jouw opdracht!”

  4. Groeien en geduld

  een gesprekje bij de gieter:
  over groeien en geduld, gieten en zuinig zijn
  door een leerkracht en een tweetal kinderen

  leerkracht:
  Kom we gaan eens kijken hier in onze grond naar wat we hier geplant
  hebben.
  Kom maar dichterbij zodat je ze goed kan zien. Zie je ze groeien?
  En? Zien jullie iets? Ik zie nog niks.
  Niks vruchten. Zelfs nog geen bloemen. Een paar blaadjes.
  Dat gaat niks worden… Zullen we ze maar weggooien?
  Wat denken jullie?

  kinderen:
  Neen! Je moet geduld hebben.
  Groeien vraagt tijd.

  leerkracht:
  Moeten we dan nog lang wachten, denk je?
  Het duurt wel heel lang.
  Geloven jullie dan dat het goed komt met deze plantjes?

  kinderen:
  Ja hoor! Als we er goed voor zorgen, dan kan het goed komen.

  leerkracht:
  En wat is het dan, goed zorgen, we moeten we dan doen?

  kinderen:
  We kunnen nog een beetje water geven.
  De plantjes mijn tijd en aandacht geven.

  leerkracht:
  OK! Willen jullie ze dan opnieuw begieten?
  (de kinderen gieten enkele druppeltjes)
  Veel water is er niet in onze gieter.
  Kijk! We moeten zuinig zijn.
  Sprenkelen. Druppel per druppel.

  kinderen:
  Zo doet Mame Mor dat ook.
  ‘Hij zorgt en giet en geeft’, zingen we in het lied.
  ‘Zorgen, gieten en geven’.

  leerkracht:
  Op het einde van het oude verhaal zei de grote baobab:
  ‘dat éne bloempje laten leven, dat is jouw opdracht’.

  Voorganger :
  Maar eigenlijk wil dat verhaaltje meer zeggen, denk ik.
  Het gaat ook over… zorgen voor elkaar ?
  Zoals één druppeltje water een plant kan doen leven,
  Zo kan één daad van mij voor een ander heel belangrijk zijn.
  Hebben we dat gedaan deze vasten?
  Misschien ging het wel eens fout.
  Vragen we daarvoor vergeving.  + zang om vergeving

  5. bewegingsritueeltje met elkaar, rond de plantjes of lied

  6. Evangelie: een verhaal over Jezus

  de voorganger neemt een mooi Bijbelboek in de hand en vertelt het volgende

  Inleidend: aanknoping bij de droogte in Senegal
  Wat is ook weer het grootste probleem in het dorp van Mame Mor?
  Juist, de droogte. Dat er weinig water is. Elke dag moeten alle planten
  besprenkeld worden met water uit de put. Elke dag opnieuw.
  ’s Morgens al is Mame Mor daarmee bezig.
  In de Bijbel, in het Evangelie, staat een verhaal over Jezus. En dat gaat ook over
  droogte en water. In de vasten wordt dit verhaal
  Ik ga het je nu vertellen. We staan eerbiedig recht.

  Uit het evangelie van Johannes (naar Joh 4)

  Op zekere dag kwam Jezus in de buurt van een stad in Samaria.
  Het was middag, en erg warm. Jezus was moe
  en ging zitten bij een waterput. Er was daar een oude bron.
  Toen kwam er een vrouw uit de stad om water te putten.
  Jezus zei tegen haar: ‘Wil je voor Mij ook wat water putten?’
  De vrouw was verbaasd: ‘Dat is vreemd. Het is hier niet de gewoonte
  dat iemand zoals u aan mij water vraagt.’
  Maar Jezus antwoordde:
  ‘Jij mag ook water vragen aan Mij. Als jij water vraagt aan Mij,
  dan zal Ik jou ‘levend water’ geven.’
  ‘Wat is dat…?’, zei de vrouw,
  ‘Waar gaat u dat vandaan halen… levend water?’
  Jezus zei haar: ‘Altijd opnieuw geraakt het water hier op.
  Elke dag weer moet je komen putten. En dan nog is er water tekort.’
  ‘Als je bij Mij water komt halen, zal er altijd water genoeg zijn.
  Want Ik geef ‘levend water’. Daar kan je van blijven drinken.
  Daar kan je mee sprenkelen en gieten en voluit leven geven.
  Dan word je zélf een bron die leven geeft.’
  ‘A zo’, zei de vrouw, ‘ja, van dat water wil ik wel!’.

  7. woord door voorganger

  gesprekje over ‘levend water’
  ‘Levend water’… wat is dat?
  Mensen die Jezus ontmoeten gaan opnieuw “leven” …

  8. Wij bidden voor …

  zingen en herhalen een liedje van één regeltje uit Senegal. Met handgeklap.
  Tijdens een inleefreis in Senegal heeft een godsdienstjuf dit gefilmd en meegezongen bij het begin van de mis in een dorpje. Zie Youtube: Jezusliedje Senegal

  a gara yééé, Yésou, gara yééé,
  a gara yééé, Yésou, came guélné.

  en dat betekent : ‘welkom, Jezus, welkom in ons midden’

  Kind: Heer Jezus, U bent een Bron van levend water.
  Overal waar kinderen ècht zorgen voor elkaar.

  Een mooie Jezusprent wordt naar voren gebracht en op een staander geplaatst.
  En terwijl zingen we het Jezusliedje uit Senegal.

  Kind: Heer Jezus, U bent een Bron van levend water.
  Overal waar kinderen iedereen laten meespelen en niet uitsluiten.

  Een houten kruisje wordt bij de prent geplaatst.
  En terwijl zingen we het Jezusliedje uit Senegal.

  Kind: Heer Jezus, U bent een Bron van levend water.
  Overal waar men wil delen wat men heeft.
  Waar alle kinderen broers en zussen zijn voor elkaar.

  Een brandende kaars wordt bij de prent geplaatst.
  En terwijl zingen we het Jezusliedje uit Senegal.

  9. een Onzevader (eventueel gezongen) – op weg naar Pasen

  Voorganger:
  Op weg naar Pasen bidden we met Jezus een Onzevader.
  Wie wil meebidden vouwt de handen.
  (Kinderen die niet in Jezus geloven, kunnen op hun manier meedoen door bv. in
  stilte de handen op het hart te leggen.)
  Het Onzevader is het gebed dat Jezus zelf geleerd heeft aan zijn leerlingen.

  10. een lied om te eindigen