viering bedevaart

0
889

HEMELSE OP-TOCHT
In Maria’s voetspoor ….

 
Liederen :
• Laudato Si
• Handen gevraagd
• Laat ons bidden
• Waai met Uw Geest Heer
• Adem van

vuur

Symbool mei : muzieknoot : we zingen veel in deze gebedsviering

Materiaal : rugzak, affiches jaarthema , mand voor intenties , héél veel schoenen in verschillende maten en

uitvoeringen

Tocht : 3 “stoppen” :om 8u-9u-10u
We verzamelen alle GSM-nummers van de begeleidende leerkrachten.
Om 8u-9u-10u krijgen ze een berichtje binnen met de opdracht.
De klasgroep staat stil, en gaat in gesprek met elkaar.

8 u : op 6 december heb je je schoentje klaargezet. Vol dromen en wensen… Welke wensen heb je voor vandaag ? Ga hierover in gesprek met 2 klasgenoten.

9 u : In wiens schoenen wil je wel eens staan ?
In wiens schoenen wil je zeker niet staan ?
Ga hierover in gesprek met 2 klasgenoten.

10 u : Voor sommige klasgenoten, familieleden, mensen die je kent… is de tocht door het leven soms heel zwaar en lastig. Door tegenslag, verdriet,…
Wie wil jij ondersteunen ? (steunzool zijn ?)
Voor wie wil jij bidden vandaag ? Ga hierover in gesprek
(cfr. intenties)

 

Vooraf : sing-

in

Laatste lied : Waai met Uw Geest, Heer
Viering

Deel 1 : Heilige Grond TREK JE SCHOENEN

UIT

Welkom + inleiding door Heidi

Na lang stappen kan het deugd doen de schoenen uit te doen…
Cfr. na een lange dagtocht trekschoenen uit…
Hier in Dadizele komen veel mensen toe met pijn aan de voeten…
Ook vandaag willen wij onze schoenen uittrekken…
niet alleen omwille van de verkwikking, maar ook :

Vandaag betreden wij heilige grond … uitleg
Vandaag trekken wij onze schoenen uit … (ook Joden, moslims … )
We kunnen een bedevaartsplaats benoemen als Heilige Grond…

Bijbelverhaal Mozes : door Alain

In het paleis van de farao werd Mozes opgevoed als een Egyptische prins, maar hij vergat nooit dat hij een Hebreeër was. Hij werd verdrietig en boos toen hij zag hoe wreed de Egyptenaren de Hebreeën behandelden.
Op een keer zag hij hoe een Egyptische slavendrijver een Hebreeër genadeloos met de zweep sloeg. Mozes keek rond of niemand hem zag, doodde de Egyptenaar en begroef zijn lijk. Maar achteraf bleek dat er toch een getuige was. Zodra de farao hoorde wat Mozes gedaan had, gaf hij zijn soldaten het bevel om Mozes te doden.
Mozes hoorde dat zijn leven in gevaar was en vluchtte naar de woestijn van Midjan. Hij wonde en werkte er als een herder. Op een dag zag hij een struik die in brand leek te staan, maar niet opbrandde. Hij dacht : “Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt ? Verbaasd ging Mozes erheen.
Plotseling hoorde hij een stem. “Kom niet dichterbij, en doe uw sandalen uit, want je staat op heilige grond.” Mozes was doodsbang. Hij bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. “Ik ben uw God, de God van Abraham, Isaak en Jakob”, zei de stem. “Ik heb gezien hoe onmenselijk de Hebreeën vrij te laten. Ga naar de farao en vraag hem om de Hebreeën vrij te laten. Neem je broer Aäron mee. De farao zal eerst weigeren, maar Ik zorg ervoor dat hij het toch doet. Dan zal de wereld begrijpen dat Ik God ben. Je zult de Hebreeën naar een goed land leiden waar ze vrij zijn en er genoeg voedsel is.
Mozes wilde niet naar Egypte terug, maar hij gehoorzaamde God en ging met Aäron naar de farao. (naar Averbodes jeugdbijbel)

Duiding door Rik
Hier mogen mensen, net als Mozes, ervaren dat God hen nabij is…
Teken van het braambos in ons midden = de Godslamp…
Hier doen we kracht op om op tocht te gaan … (cfr.Mozes)

 

Lied : Adem van vuur
Deel 2 : Maria reisde met spoed …WELK SCHOENTJE TREK JIJ AAN ?

Bijbelverhaal door …..
Maria trekt haar schoenen aan en reist met spoed naar haar
nicht Elisabeth

In het noorden van Israël, tussen de heuvels van Galilea, lag het dorpje Nazaret.
Daar woonde Maria, die zou trouwen met Jozef, een timmerman uit hetzelfde dorp.
Op een dag was Maria alleen thuis, toen er ineens een engel voor haar verscheen.
“Wees niet bang, Maria,” zei de engel. “Ik ben Gabriël en ik werd door God gestuurd om je een bericht te brengen. Je zult een zoon krijgen, die je Jezus moet noemen. Hij zal een grote koning worden en zijn koninkrijk zal eeuwig duren. “Ik begrijp het niet”, zei Maria verward.
“Hoe kan ik een zoon krijgen als ik nog niet getrouwd ben ?”
“Dat is het werk van God”, antwoordde Gabriël.
“Iedereen dacht toch ook dat je nicht Elisabet geen kinderen kon krijgen, maar zij is zwanger. God kan alles. Je zoon zal heilig zijn en Hij is de Zoon van God.”
Maria begreep er nog steeds niets van, maar ze vertrouwde op God.
Ze boog haar hoofd en zei :
“Ik ben de dienares van God en ik zal doen wat Hij wil.
Toen keek ze op, maar Gabriël was verdwenen.

Een paar dagen later vertrok Maria op reis . Ze trok door de bergen van Galilea om haar nicht Elisabet te bezoeken. Zodra ze haar zag, wilde Maria vertellen wat er gebeurd was. Maar tot Maria’s grote verbazing wist Elisabet al dat Maria een baby zou krijgen. (naar Averbodes jeugdbijbel)

 

Duiding door Rik : Trek je schoenen aan ….
Fluistergesprek kleine groepjes (2 à3)

Hier vooraan op altaar/ook in je volgboekje staan verschillende soorten schoenen – welke schoen trek jij aan ? Welke schoen kies jij uit ?
b.v. schoenen met een hak : ik verlang ernaar “groot” te zijn…
sneeuwlaarzen : ik hou van de stilte en de schoonheid van de winter..
Ga een 2-tal minuten in gesprek (fluistergesprek) met je buur
Daarna terug op plaats komen terwijl we zingen :

 

Lied : Laudato Si
Vanuit de schoenen : wij bidden voor ….

 

Voorbeden (4 leerlingen De Horizon)

Rik :
Orthopedische schoenen vertellen ons over mensen met een handicap.

Ll 1: wij bidden voor de leerlingen die ziek zijn.
Voor kinderen die met een handicap moeten leven.
Voor kinderen die het moeilijk hebben.

Rik : Wees deze kinderen nabij.
Geef hen zorgzame mensen om hen heen,
Doe hen ervaren dat zij even belangrijk en even uniek zijn als
elk ander.
Laat ons bidden …
Heidi :
Laarzen vertellen ons van mensen die de grond bewerken of van de natuur genieten.

Ll 2: wij bidden voor mensen die kunnen genieten van zon, bos, bloemen.
Van een wandeling in de vroege ochtend, van het gezang van een vogel.
Wij bidden ook voor de mensen die de grond bewerken, die zorgen
voor het voedsel van elke dag.

Heidi : geef dat wij vol eerbied genieten van het mooie van uw schepping en laat ons dankbaar zijn voor alle mensen
die hard weken voor het voedsel van elke dag.
Laat ons bidden …
Rik : vormselschoenen vertellen ons over de vormelingen

Ll 3: wij bidden voor alle jongens en meisjes die dit jaar gevormd worden.

Rik : mogen alle vormelingen bezield worden met Uw geest.
Mag de weg naar hun Vormsel een boeiende tocht worden.
Laat ons bidden …

Heidi : deze ski-laarzen vertellen ons over onze leeftijdsgenoten uit Heverlee en Lommel die dit jaar gestorven zijn in het tragische busongeval.

Ll4 : wij bidden voor alle kinderen die gestorven zijn.
Wij bidden voor juf Annick van Beveren die vorige maand gestorven is.
We bidden voor allen die verder moeten met een lege plaats in hun
midden.

Heidi : mogen …. Laat ons bidden …
Rik : wij bidden voor alle intenties ….
Intenties worden aangebracht
Lied : Waai met Uw Geest Heer

Deel 3 : Trek je “stoute” schoenen aan en DURF !

Trek jij je “stoute schoenen” aan ?

Heidi :
Maria trok haar “stoute” schoenen aan … ze toonde durf en moed !
Ze zei niet : “Ik durf niet, ik kan niet, ik wil niet, …”
Zij zei : “ JA ! Gods plan, die droom,… daar ga ik voor, daar stap ik voor…”
Wij kozen daarstraks onze schoen uit …
Durven wij ook onze schoen “op weg naar … geloof” aantrekken ?
Durven wij die weg gaan ?
Het vraagt durf en moed !
Als we Gods rijk hier willen waar maken, dan zijn er zulke mensen nodig.
Mensen die durven hun “stoute schoenen” aantrekken…
Er zijn zulke mensen nodig ! Handen gevraagd !
Lied : “Handen gevraagd”

 

Slotgebed : Rik

God,

Wij danken U voor de tocht
die we met ons leven mogen gaan.

Geef ons de moed om
ook Jezus’ weg te volgen.

Wij vragen U : ga met ons mee,
Elke dag opnieuw,
Samen met de vrienden om ons heen.

Amen.
+ aansluitend Weesgegroet

Jaarthemalied : Op weg