Vieren met kleuters: werelddierendag

0
1464

Viering rond 4 oktober: feestdag van Franciscus en dierendag
dàg Franciscus

vooraf:
* lied Hip hip hoera TOV voor kleuters
* lied Zwiep zwiep zwaai of ander dierenlied
* ppt
muziek (CD’s)

decor: kaars ,doeken, allerlei knuffels(kinderen) en het echte konijn Jefke
materiaal projectie

punt 1 en 2 zijn ev. een herhaling uit de startviering

1. Inleidend welkomstwoord- WELKOM!

voorganger
wie speelde zojuist buiten?
wie speelt graag buiten?
natuur… mooi…
wie houdt van de zee? bos? bloemen?…
De natuur is toch zo mooi!
Bomen, bloemen, water, dieren…
Dat vinden vele mensen.
Vele mensen houden van de natuur.
Ook vroeger.
Dat vertelden we ook in de startviering.
Weet je nog: heel lang geleden hebben de mensen er een verhaal over gemaakt.
En wij een lied.
Over deze mooie wereld.
En hoe alles gemaakt werd… door God!
Zingen jullie mee?

Maar eerst nodigen we God uit… + en aansteken kaarsje

2. Het scheppingsverhaal (dit is dus ev. een herhaling uit de startviering)

Het scheppingsverhaal a.d.h.v. lied Hip hip hoera uit TOV kleuters 3 jaar (klas K3)

-tijdens het verhaal/lied wordt de schepping opgebouwd
(kleuters brengen aan: zon / maan / plant / … )
-allen zingen het refreintje mee (+beweging)

Hiep, hiep hoera
voor God
want het is fijn
dat er op de aarde
MOOIE dingen zijn!

Eerst was alles zwart
“Ik doe iets apart”
toen kwam dag en nacht
dat heeft God bedacht.

God zorgde heel gauw
voor water mooi en blauw
en bovenaan
mochten wolken staan.

Bloemen, struiken, bomen
moeten er komen.
God laat ze groeien
en ook bloeien.

Toen keek God heel ver.
Hij wou een mooie ster.
Sterren en een maan
de zon mag daar ook staan.

Vissen in de zee
zwemmen heel tevree.
Vogels in de lucht
vliegen met een vlucht.

Eerst was alles stil
weet je wat God wil
dieren op het land
van muis tot olifant.

Weet je wat God zei:
“er moet nog iets bij!”
Mensen lief en blij
ja, ik en jij!

God was nu heel moe
maar keek tevreden toe.
Toen rustte Hij uit, en zingen wij nu luid:

3. Dàg Franciscus!
voorganger:
via de wolf / diertjes (knuffels die de kinderen meehebben – decor en uit het startlied) komen tot:
zondag 4 oktober: feestdag van alle dieren
wie heeft een dier? heeft het een naam? wie houdt van dieren? zorg je goed voor je dier? komen tot: Franciscus – dierenvriend – 4 oktober feestdag.
Wie kent Franciscus nog? korte opfrissing
4. Een verhaal van Franciscus – dierenvriend
Over Franciscus bestaan vele verhalen.
Die vertellen hoeveel hij van de dieren houdt.
neemt boek met verhalen
Kijk, hier een verhaal over Franciscus die praat met de vogeltjes..
en hier: het verhaal van Franciscus met de wolf. (projectie beeld verhaal)
Vandaag vertel ik dat verhaal.
Luister maar: voorganger vertelt – eventueel ondersteund met bewegingen

Het is muisstil in het dorpje Assisi waar Franciscus woont.
Je hoort geen mens, geen dier.
Je hoort zelfs geen vogeltje fluiten.
luister eens – luisterend gebaar
Hoe komt dat?
Niemand durft naar buiten komen. Want buiten is een gevaarlijke, boze wolf.
Hij rooft kippen en konijnen. Hij hapt naar alles wat beweegt.
Vandaag wandelt Franciscus door het kleine stadje.
De mensen komen naar hem toe.
Franciscus, opgelet! Ga naar binnen, vlug, want er is een gevaarlijke wolf.
-Ja, mijn kip werd opgegeten!
-Ja, mijn konijntjes zijn nu dood door hem!
-Ja, en mijn kinderen zijn er bang van!
kijken jullie eens bang
De mensen roepen: Die wolf moet weg!
Die wolf moet dood!
Weg! Weg! Weg!
roepen we allemaal: weg wolf! weg wolf!…
Stt, roept Franciscus.
Franciscus wil helpen.
Hij loopt de stadspoort uit.
Hij zal de wolf zoeken.
Voorzichtig Franciscus, roepen de mensen. Voorzichtig hoor!
Niemand durft met hem mee te gaan.
Franciscus loopt tot aan de rand van het bos.
Hij hoort plots takken kraken en hij hoort gegrom.
Daar staat de wolf voor hem.
Hij laat zijn tanden zien.
-Dàg wolf, zegt Franciscus, ik kom op bezoek.
De wolf kijkt hem aan:
-Loop jij niet weg voor mij?
-Broeder wolf, zegt Franciscus, je maakt iedereen bang.
De mensen durven niet meer buiten komen en ze zijn heel bang en heel boos.
Je kunt niet zomaar alles ophappen!
De mensen willen je niet meer.
De wolf kijkt beteuterd.
Zelfs een boze wolf wil erbij horen.
– Ik neem je mee naar de stad, zegt Franciscus. En als je belooft vriendelijk te zijn, zullen ze je elke dag een lekkere hap bezorgen. Wat denk je?
Dat vindt de wolf een goed idee. Samen lopen ze terug naar de stad.
Maar de mensen verstoppen zich in hun huizen.
– Niet bang zijn, mensen, roept Franciscus, broeder wolf wil geen ruzie.
Hij wil vriend zijn met jullie. Kom maar. Kom maar uit jullie huizen.
Maar je moet hem wel iedere dag iets te eten geven. Want broeder wolf heeft honger.
Leef als broeders en zusters samen, deel alles en je hebt geen vijanden meer.
Goed, zeggen de mensen.
Ze geven de wolf elke dag een beetje eten.
En hij wordt hun vriend.
Er is vrede in de stad.
De wolf speelt er met de vogels en de kinderen.
zo leerde Franciscus de mensen
dat ze met de dieren in vrede kunnen leven. (naar TOV)

5. Woordje door voorganger
Hoe noemt Franciscus de wolf?
Broeder wolf, broer wolf… : daarmee wil hij zeggen: wij horen samen!
Voor een broer of zus: daar zorg je voor!
Hij vraagt ons om goed samen te leven met alle dieren.
Goed voor zorgen: eten, goed hokje of mand, …
Mag erbij horen!…
Alle dieren!

6. Dierenlied: Lied Zwiep zwiep zwaai of ander dierenlied
over alle dieren… hun staartje

7. Gebedje
voorganger: samen met Franciscus, willen we vandaag ook bidden.

Gebedshouding vragen aan de kinderen – stilte – voorganger bidt voor – allen herhalen

Lieve God,

dankje voor de poes en de aap,
dankje voor de hond en het schaap.
dank je voor de hamster en mijn vis.
dank je voor de knuffel die mijn vriendje is.

Leer ons, zoals Franciscus,
als broers en zussen
van alle dieren te houden.

Amen

uitblazen kaars

8. ev. bij slot viering: Jaarthemalied Gewoon Anders

Ik wens vrede en alle goeds
voor ied’reen rondom mij,
heel envoudig leven, gewoon anders
‘t maakt me blij! (2 x)

Sint-Franciscus was als jonge man heel rijk ,
zo kon hij alles krijgen toch voelde dit niet fijn.
Wat je al’maal hebt, dat maakt je niet speciaal.
Wel wat je deelt en wat je doet, gewoon anders dan normaal.

Sint-Franciscus zag daar een melaatse staan,
omhelsde en verzorgde hem, om dan op weg te gaan.
Kijk eens naar de Ander, hoe die zorgt voor jou.
Hij waakt bij jou en blijft je bij, gewoon anders, blijft je trouw.

Sint-Franciscus zong Laudato Si O Heer,
voor deze wereld, zon en maan en sterren om ons heen.
Hoorde vogels fluiten en verstond hun lied.
Zij dankten God de Vader, gewoon anders meer echt niet.