verzoeningsviering

0
1162

In de knoop

Samen met de kinderen bewust worden van wat er misloopt, mee ook door onze eigen fouten en onverschilligheid .. het maakt deel uit van de Veertigdagentijd. Dit durven en mogen uitspreken, en weten dat we nieuwe kansen krijgen in Gods Naam, het is een diepe christelijke ervaring.

Deze “boeteviering” is opgebouwd rond het symbool van de vastenactie BD 2012 : een touw . Deze viering is meest geschikt voor een klasviering.
Elementen uit deze viering kunnen indien gewenst ook geïntegreerd worden in een klasoverschrijdende “boeteviering”.

Kringopstelling
Dik touw met knopen (zoveel knopen als lln + Lk)
Paars doek in decor
Grote kaars
Doorzichtige bak of vaas gevuld met water
Vaas met bloemen of potje met

lentebloemen

Voor elke ll : blaadje met gebed + tekst liederen/of op groot bord
blaadje (licht papier, niet groot) met “knoop” + schrijfgerief
VIERING

 

1. Het regenbooglied – themalied BD 2012

 

2. Knopen in ons touw

Voorganger :
Het touw is het symbool van onze vastenactie 2012.
We trekken mee met Alex.
Mee met de mensen van Ecuador.
Een touw verbindt.
Met het paarse touwtje rond onze pols toonden we onze
verbondenheid met elkaar tijdens deze vasten.
Als we samen trekken aan hetzelfde touw, gaat het goed vooruit…
Maar : hier vooraan in ons touw liggen knopen …
Soms raken we in de knoop,
Met onszelf,
Met anderen,
Met God.
De verbondenheid is verbroken.

Voorlezen “knopen”door

lln

Jaloersheid : als je niet kunt verdragen dat het anderen goed gaat
Oordelen : als je steeds met kritiek klaar staat en alles afbreekt wat de anderen doen, zonder zelf iets te doen.
Uitsluiting : als je weigert met andere kinderen te spelen of er zelfs niet tegen spreekt
Ruzie : als je steeds maar met anderen overhoop ligt en meedoet met dat eeuwige geruzie om “niets”
Egoïsme : als je alleen maar aan jezelf denkt. Anderen, zeker de mensen uit het verre Ecuador, daar ligt je niet van wakker …
Kwaadspreken : als je roddelt over iemand anders
Oneerlijkheid : als je liegt of steelt …
Verspilling : als je geen respect toont voor onze moeder aarde,
materialen verkwist … geen zorg draagt voor ons milieu
Ongeloof : als je denkt dat alles er zomaar is, zonder God te danken.

 
Voorganger : zoveel knopen in ons touw. Knopen die ons beletten om goed met elkaar en met God verbonden te zijn.
We liggen in de knoop…
En toch : Jezus wil juist zo graag die knopen losmaken.
Daarom zijn we hier samen, om aan Hem te vragen hoe we onze verbondenheid kunnen herstellen.
Hoe we onze knopen kunnen ontwarren.
Daarom zijn we hier samen voor deze verzoeningsviering.
Een “boeteviering”, zegt men ook wel .
Boeten, dat is wat de vissers doen als ze hun netten herstellen.
Boeten is de touwen van het net opnieuw zorgvuldig aan elkaar vlechten. Ze “boeten” de netten.
Dat willen wij ook vandaag doen.
“boeten” ; onze touwen herstellen.
Daarvoor komen we vandaag samen bij elkaar,
Bij God.
Kruisteken + aansteken kaars

3. Verhaal uit de bijbel

Voorganger : vandaag willen we stilstaan bij het verhaal van Zachëus, de tollenaar. Een klein mannetje dat Jezus wilde zien. En Jezus zag Zacheüs en wilde zelfs bij hem gaan eten.
Luister goed, want door dit verhaal wil Jezus ons heel wat leren over onszelf en over God.
Leerkracht leest voor: Lc, 19, 1-10

 

4. Onze knopen – persoonlijk bezinningsmoment

Voorganger : Zacheüs was oppertollenaar, rijk, klein van stuk.
De anderen dachten niet veel goeds over hem.
Ze vertrouwen hem niet, ze wisten goed genoeg dat hij teveel geld vraagt.
Iedereen bleef zoveel mogelijk bij Zacheüs uit de buurt omdat hij een zondaar was…
Jezus kende de gedachten van deze mensen.
En Jezus doet juist het tegenovergestelde van de mensen.
Hij gaat naar Zacheüs toe en zegt: “Vandaag wil ik bij jou verblijven. Ik wil je gast zijn.”
En wat doen de mensen, ze gaan niet akkoord, spreken er schande over. Hoe kan die Jezus nu bij zo iemand op bezoek gaan?
Omdat Jezus iedereen vergeeft, ook diegenen die met zichzelf in de knoop zitten en dingen verkeerd doen. Jezus wil die knopen losmaken! Daarom gaat hij naar zondaars toe !

Kijken we nog even naar onze knopen en de woorden die erbij passen: trots, jaloersheid, oordelen, uitsluiting, enz. ….
Knopen die ons vertellen over menselijke fouten, zonden die ons leven,
die het leven samen onaangenaam maken.
We hoeven ons daarover niet te schamen we moeten ook niet zeggen dat we die fouten nooit maken.
Jezus ons leert dat we om onze fouten niet veroordeeld worden ALS we het beter willen doen.

Gaan jullie stilletjes bij jezelf na op welke manier jijzelf nog vastgeknoopt bent.
Dat mag je neerschrijven op je blaadje
(met uitwisbare inkt !)

Dingen die ik zei,
Dingen die ik dacht,
Dingen die ik heb gedaan
of juist niet gedaan ….

 

(Het is wel belangrijk dat de lkr regelmatig tijdens de veertigdagentijd aan de kinderen vraagt of ze aan die knoop werken en het proberen beter te doen.)

 

We zingen hierna samen :

Ik kan nog net iets beter,
fouten die maak ik goed.
Mensen die om me geven,
dat geeft me nieuwe moed.

5. Moment van vergeving

 

Stille achtergrondmuziek (Ecuador)

Om beurt komen de lln vooraan, leggen hun “knoop” (blad) in het water en gaan daarna naar het touw, maken één knoop los.
Wie wil kan zijn “knoop” (fouten) stilletjes aflezen of uitspreken tegen de voorganger vóór hij het blaadje aan het water toevertrouwt .

Bij een niet-sacramentele viering is het toch belangrijk om de kinderen de kans te geven, iets wat echt op hun maag ligt, te kunnen uitspreken. Daartoe zal de toegewijde voorganger in de buurt staan .
De ervaring leert dat er toch altijd wel enkele kinderen dankbaar van deze kans gebruik maken. Hun “verlichte” gezichtjes spreken boekdelen!
Bij een sacramentele viering kunnen dezelfde rituelen gebruikt worden. De voorganger is dan de priester die elk kind individueel vergeving toezegt.

6. Nieuwe kansen

Onze fouten worden uitgewist en opgenomen in het water.
Water dat “leven” zal worden voor bloemen.

Voorganger : bloemen erbij halen, beetje water in de vaas gieten …

Bloemen die doen denken aan het komende paasfeest.
Bloemen, symbool van de natuur die opnieuw ontwaakt…
Bloemen, die verwijzen naar onze Hemelse Vader, Schepper van al wat is…

Onze fouten worden uitgewist,
knopen worden ontward,
We krijgen nieuwe kansen om opnieuw in verbondenheid met onszelf, met elkaar en met God te leven.

Willen we daarvoor samen bidden en danken :

6. Gebed

Dank u wel, Heer God
Duizendmaal dank.
U houdt van ons zoals we zijn.
U vergeeft al onze fouten,
Wat we hebben gezegd of gedacht,
Gedaan of niet gedaan.
U maakt ons helemaal nieuw.
Dank U, Heer.
U maakt knopen los.
U verbindt ons opnieuw met elkaar.
U verbindt ons met alle mensen
Overal ter wereld.
Dank U voor Jezus, uw Zoon,
Die onze weg is naar Pasen.
Hou ons op de juiste weg.
Amen.

7. Proficiat !

Voorganger :

Goede God,
Dank dat U ons wil vergeven.
Help ons ook elkaar te vergeven, naar Uw voorbeeld.
We liggen niet langer in de knoop
en zo kunnen we samen verder OP STAP !

PROFICIAT aan allen !
We wensen ook elkaar van harte proficiat ! (handdruk aan linker-en rechterbuur)

(eventueel kan hier nog het ONZEVADER gebeden worden)

 

 

8. Jaarthema-lied ONDERWEG

 

 

Het ontwarde touw en de bloemen (met water uit de bak) komen in de godsdiensthoek in de klas.

 

Als twee mensen
aan weerszijden aan een touw trekken
waarin een knoop ligt;
lukt het moeilijk om de knoop te ontwaren.
Pas als men en stap in elkaars richting maakt
en de touw minder strak wordt
lukt het de knoop te ontwaren.