Verzoeningsviering VASTEN 2015

0
1244

download hier de ppt (dank aan Michelle Chielens)

KUSKA? KUSKA!

Samen met de kinderen bewust worden van wat er misgaat, het maakt deel uit van de veertigdagentijd. Erkennen dat we allemaal fouten maken en beseffen dat we nieuwe kansen krijgen in Gods Naam, het is een diepe christelijke ervaring.

symbool steen

decor

 • een bergje/muurtje stenen, keien.
 • 1 klaproos tussen de stenen (als verwijzing naar ons jaarthema WAKKER VOOR VREDE)
 • Op één grote steen staat “STIL”, op een ander “SOLIDAIR”, op een ander “SOBER”.
 • Materiaal Peru (muts, sjaal, deken, hoed, poncho…)
 • Bijbel staat bij de stenen
 • grote poster KUSKA of poster BD
 • grote kaars

materiaal

 • voor elke ll: een kei (meebrengen naar de viering) + potlood
 • voorganger: goede gum
 • DVD Broederlijk Delen (themalied)
 • Foto’s Blanca en Victor
 • voor elke ll: volgblad tekst liederen en gebeden of ppt
 • ev. voor elke ll: kleurplaat + eigen kleurmateriaal mee/of bijbel voor lln

1. Samen zingen themalied BD 2015: SAMEN ZIJN WE MEER

Jij kan het niet alleen
Dat zie je keer op keer
Ik geloof er rotsvast in
Samen zijn we meer!
1 Hoog in de bergen van Peru
Daar zie je Condor zweven
Wie ben jij en wie ben ik?
Hoe staan we in het leven?

2 Op zoek naar schatten in de grond
Dat doet de bergen huilen
Wie wordt slechter, wie wordt beter?
Wat wil ik hiervoor ruilen?

3 Water troebel, water vuil
Ik vind dat dit niet mag
Want water, dat geeft leven
’t Is nodig, elke dag.

4 Soms word ik boos om wat gebeurt
Durf ik dan dapper zijn?
Het kan echt lukken,
‘k geef niet op Al voel ik mij zo klein.

5 Kies ik enkel voor mezelf
Of denk ik aan iedereen?
We moeten samen mee op weg
Niemand kan alleen.

2. Welkom door voorganger

Dag jongens en meisjes.
We zijn alweer … weken samen op stap naar Pasen.
Samen met Victor en Blanca uit Peru.
En we zingen: samen zijn we meer.
Dat roepen we niet zomaar.
We willen in deze vastentijd meehelpen met de mensen van Peru.
We willen meebouwen aan hun toekomst: steen voor steen, zoals dit muurtje hier vooraan.
SAMEN. KUSKA.
Want samen zijn we meer. Samen kunnen we meer.
Maar… we willen deze dagen ook hier goed voor elkaar zorgen.
Ook hier, thuis, in klas, op school willen we “KUSKA!”, samen.
Doen we dat wel goed?
In de vastentijd denken christenen na over wat ze gedaan hebben. Of over wat ze juist niet gedaan hebben.
Dat willen wij vandaag ook doen.
Was het de voorbije weken “KUSKA?”
Of kon het beter?
Wij willen in deze verzoeningsviering nadenken over de fouten die we maakten.
We vragen elkaar en God om vergeving.
Dicht bij de rots.
We vragen God dicht bij ons, en beginnen daarom met het teken van de vrienden van Jezus, het kruisteken. Kruisteken – aansteken kaars

3. Blanca uit Peru – en ik?

Voorganger: deze weken maakten we kennis met Blanca. Een 10-jarig meisje uit Peru. We hoorden al vele verhalen over haar. We zagen een stukje film over haar leven in de bergen.
Verwijzen naar de foto’s die uithangen
Voorganger neemt steen met SAMEN (SOLIDAIR)

Leerkracht: Als Blanca met haar broertje naar school stapt, 2 u ver te voet, dan draagt ze haar eigen schooltas èn de rugzak van haar broertje. “Hij is te zwaar voor hem”, zegt ze, “ik draag hem wel.” Ook bij het werk thuis en het werk op het land steekt ze een handje toe.
Voorganger: Wat doe ik voor een ander? Hoe solidair ben ik?
Ll: Ik doe alsof ik niet zie dat die kleuter zijn jasje niet dichtkrijgt.
Ll: Sponsorloop? Koffiestop? Rommelmarkt voor Broederlijk Delen? (aanvullen eigen schoolsituatie) Daar doe ik niet aan mee. Ik heb mijn spaargeld zelf nodig.
Ll: Groepswerk? Laat mij maar alleen werken. Dat gaat vlugger. De ander moet maar zelf zoeken hoe die sommen in elkaar steken.

Voorganger: misschien kan ik proberen af en toe iets meer SOLIDAIR (KUSKA) te zijn…

Even stilte
Voorganger neemt steen met SOBER

Leerkracht: Blanca poetst elke morgen, voor ze naar school vertrekt, haar tanden. Ze is heel zuinig met het water uit de bergen. Ook op haar kledij is ze zuinig. Haar uniform trekt ze na school weer uit. Ze is er heel zuinig op. Ze trekt haar werkkledij aan om mee te helpen thuis. Eén schooluniform èn één werkkledij: daarmee heeft Blanca genoeg.
Voorganger: En ik? Ben ik sober?

Ll: Elke dag verbruikt een Belg 120 l drinkbaar water.
Ll: als ik mijn tanden poets, laat ik het kraantje gewoon lopen.
Ll: 2 kleren? Dààrmee heb ik niet genoeg. Mijn kleerkast zit lekker vol. En: de nieuwste mode liefst!

Voorganger: SOBER zijn, ZUINIG zijn met water, met dingen is niet altijd gemakkelijk.
Even stilte
Voorganger neemt steen met STILTE

Leerkracht: Hoog in de bergen bewonderen Blanca en Victor de mooie natuur. Ze danken God voor alles wat de bergen hen geven: voedsel, kledij, water, schoonheid. In de natuur genieten ze van de stilte.
Voorganger: en wij? Maken wij het soms nog stil? Denken wij af en toe nog eens aan God?
Ll: ik luister niet goed naar het gebed in de klas; bidden vind ik saai.
Ll: ik eet mijn bord uit voor de TV . Stilte is niet voor mij hoor.
Ll: ik maak geen tijd om eens diep in mijn eigen hart te kijken.
Voorganger: het stil maken, eens helemaal alleen met jezelf zijn om eens te luisteren naar jezelf of stilte om God te zoeken is niet gemakkelijk…

Even stilte

4. Persoonlijk bezinningsmoment

Voorganger:
Bij deze 3 rotsen/stenen denk ik even na over mijn eigen leven. Zeker deze vasten.
– Ben ik SOLIDAIR met anderen? Kan ik delen? Iets doen voor een ander?
– Ben ik SOBER? Kan ik ook eens zeggen: ik heb genoeg? Ik doe het met wat minder?
– Ben ik af en toe eens STIL? En kan ik in die stilte tot God spreken?
We willen het nu stil maken. Over deze 3 stenen, woorden willen wij nadenken.
SOLIDAIR
SOBER
STIL
Even stilte – voorganger legt er nog een steen bij
Voorganger:
Ik leg er nog een steen bij.
Voorzichtig. Want stenen kunnen kwetsen.
Dat zien we soms op TV. Mensen die gooien naar elkaar.
Stenen kunnen mensen pijn doen.
Gelukkig is het bij ons niet toegestaan om met stenen te gooien.
Maar… ook woorden kunnen kwetsen. En gebaren. Of een houding.
Die kunnen wel evenveel pijn doen als een gegooide steen.
Ieder van ons maakt wel eens fouten. .. in een woord of gebaar.
In dit jaar van WAKKER VOOR VREDE beseffen we dat maar al te goed.

Heb ik met mijn “steen” iemand pijn gedaan? Met een woord, gebaar of houding?

Wat niet goed ging, dat wil ik vandaag noteren. (in 1 of enkele woorden)

Lln noteren wat fout ging op hun steen.
Ondertussen even achtergrondmuziek. Peruviaanse muziek https://www.youtube.com/watch?v=zs0j-sqNUoU

5. Het spijt me!

Op onze steen staat wat niet goed ging.
God, daarvoor willen wij vandaag onze spijt uitdrukken

We bidden samen (op groot blad of volgblad) – of enkele lln hardop

Heer, ik wil U zeggen
Dat ik fouten heb gemaakt
Dingen die ik zei
Dingen die ik dacht
Dingen die ik heb gedaan
of juist niet gedaan.
Het spijt me Heer,
Het spijt me Heer,
Het spijt me, jullie allemaal.
Laten we bidden voor elkaar.
Heer, maak ons leven nieuw en waar.
Of luisteren naar : Elly ZUIDERVELD & Dick LE MAIR, Geloven als een kind.
Unisong music publishers B.V., Hilversum, 2003, p.8-9 (CD en partituur)

6. Persoonlijk belijdenismoment – moment van vergeving

Om de beurt komen de lln tot bij de berg stenen -daar zit de voorganger.

 • Lln komen met hun steen bij de voorganger
 • (eventueel fouten opzeggen aan voorganger met de beginwoorden: “Het spijt me dat ik…” ev. sacrament priester
 • Voorganger veegt de fouten uit met gum/legt “mooie” steen bij de berg stenen – de voorganger zegt daarop: “Het is jou en ons allemaal vergeven.”
 • Ondertussen achtergrondmuziek – inkleurplaat leerlingen die wachten – of lezen in bijbel – of…

7. Geef mij een nieuw hart!

Voorganger: we vragen aan God: geef mij een nieuw hart. Neem dat stenen hart toch van mij weg!
Daarvoor zingen wij samen (liedbundel pag 8)
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart.
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg.
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart.

8. Verhaal uit de bijbel

Over rotsen en stenen staan vele verhalen in de Bijbel.
We hoorden in de startviering van deze vasten al een rots-verhaal.
Ook vandaag vertellen we een Jezus-verhaal over stenen. En over nieuwe kansen.
Luister maar.
Uit het evangelie van Johannes 8: Leerkracht leest voor uit bijbelboek
’s Morgens vroeg was Jezus weer in de tempel. Heel wat mensen kwamen naar Hem toe. Hij ging zitten en gaf les. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën met een vrouw die betrapt was met een andere man. Ze zeiden:
“Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt met een andere man. In de wet van Mozes staat dat we zo’n vrouw moeten stenigen. Wat vindt u daarvan?” De mannen hadden hun stenen al in hun handen.
Jezus zat erbij. Lange tijd zei hij niks. Hij tekende met zijn vinger kringetjes op de grond. Het bleef stil.
Na een tijdje zei hij:”Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, mag beginnen te gooien.”
En hij bukte zich weer om op de grond te schrijven.
Na die woorden gingen de schriftgeleerden weg, de een na de ander, de oudsten het eerst.
Jezus keek op en vroeg:”Waar zijn ze gebleven? Hebben ze u dan niet veroordeeld?”
Ze antwoordde: “Nee, Heer, niemand.”
Toen zei Jezus: “Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar. Zondig voortaan niet meer. Begin je nieuw leven. “

9. Woordje over ‘een nieuwe kans ’

Vandaag geeft God ook ons nieuwe kansen. Hij maakt ons “nieuw”….
Het kwade leggen we af, we kiezen voor het goede….
Ook zo de steen: de steen waarmee we pijn doen hebben we weggelegd…

Een steen kan ook het goede doen! (hot-stone massage, je ‘steentje’ bijdragen,.. )
Stenen worden gebruikt om op te bouwen! Wegen bouwen, bruggen bouwen…
God nodigt ons uit om met onze “kwade” steen iets goeds te doen,om bruggen te bouwen!
Zo wordt het een “opbouw-steen”.
Durf geloven dat je met iets kleins, een kleine daad, een klein lief woord, een klein cadeau,… veel goeds kunt doen!
Straks krijgen jullie één steentje bij. Het is een steentje van hoop. Met dit steentje willen wij iets goeds brengen in de wereld. In de klas, school, thuis… We willen ons “steentje” bijdragen!
SAMEN kunnen we veel.
KUSKA!
Daar geloof ik rotsvast in!
Laten we daarvoor samen bidden en danken.

(tip les MUZO in de klas: maak van deze steen een cadeau voor een ander – uit Samuel 2008- zie hieronder)

10. Samen bidden of enkele ll(n) bidden

Dank u wel, God.
Duizendmaal dank.
U houdt van ons zoals we zijn.
U vergeeft onze fouten.
U maakt ons helemaal nieuw.
U geeft ons een nieuwe kans.
U toont ons hoe we
kunnen mee-bouwen aan een fijne wereld.
Help ons
ons steentje bij te dragen.
Ook voor de mensen van Peru.
Amen.

11. Samen bidden : Het Onzevader

12. Proficiat!

Voorganger:
Goede God,
Dank dat U ons wil vergeven.
Help ook ons ook elkaar vergeven, naar Uw voorbeeld.
We willen het proberen KUSKA! Samen!
Dank voor deze kans!
Proficiat aan allen!
We wensen ook elkaar van harte proficiat (handdruk aan linker-en rechterbuur)

13. Samen zingen: jaarthemalied of lied rond vergeven uit methode godsdienst