Themaviering Allerheiligen-Allerzielen 2013

0
2039

de powerpoint van de viering

TROOST BIJ HET KRUIS

Vooraf
• Het voorwerp dat centraal staat is het kruisje. Werk in de klas hierrond vóór de viering.  Elke klas maakt een kruisje . Je mag heel creatief zijn : je kunt werken met klei, met brooddeeg, in hout, in hard karton… Daarop komen de namen van wie we missen en willen herdenken. TIP:  bij missio is een heel mooi gebakken kruisje verkrijgbaar (€5), ook daarop kunnen op de achterkant de namen geschreven worden.  We staan even stil bij de betekenis van een kruis.
• Decor : sobere, witte doek, enkele herfstblaadjes erop
• chrysanten
• Projectiemateriaal
• Inoefenen liederen

Viering

Rustige sfeermuziek bij het binnenkomen
Intredelied : Samen stil 
(lied uit onze nieuwe liedbundel pag 5)
Wat goed dat we hier samen zijn !
Wat fijn dat ik hier ben.
Ik hoor erbij. Zij kennen mij, zoals ook ik hen ook ken.
U hoort bij ons God. Wij bij U. U bent hier om ons heen.
Waar wij ook gaan, waar wij ook staan, U laat ons nooit alleen. Amen.
Welkom en kruisteken 
Voorganger :
November is een sombere maand.
Buiten wordt het koud en kil. Blaadjes vallen van de bomen.
In deze tijd denken we terug aan de mensen die gestorven zijn.
We voelen ons nog altijd verdrietig als we aan hen denken.
Toch willen we hen niet vergeten.
Daarom zijn we hier vandaag samen.
Om hen niet te vergeten en om aan God en aan elkaar
te vragen : “Wil je mij troosten ?”
Bekijken/beluisteren verhaal “Sofie denkt aan oma” of ander verhaal over afscheid  
Ppt + leerkracht  leest voor
Prent 1:
Ik heet Sofie. Ik denk aan oma.
Prent 2:
Ik herinner me de begrafenis van oma.
Dat was een verdrietige dag.
Ik mocht met mijn papa en mama mee.
Er waren veel mensen die ook van oma hielden.
Prent 3:
Toen ik weer thuis was speelde ik met mijn pop en vertelde haar wat ik meegemaakt had.
Het schoot me te binnen dat oma het mooiste poppenjurkje voor haar gemaakt had.
Prent 4:
Plotseling kwamen er nog meer herinneringen boven.
Hoe we samen in het park wandelden en de zwanen voerden.
Het leek net of de zwanen ons kenden.
Prent 5:
Als ik bij oma was , maakte ze altijd lekkere soep klaar, speciaal voor mij.
En dan deden we spelletjes. Soms won oma, soms won ik.
Prent 6:
Het fijnste vond ik oma’s verhalen.
Soms vertelde ze over vroeger, toen ze nog jong was, of over de tijd waarin mijn moeder geboren is.
Ik kon met haar overal over praten.
Prent 7:
Op een dag lag ze in bed toen ik bij haar kwam.
We konden er niet samen op uit.  ze was ziek.
Haar stem klonk heel zachtjes en ik mocht niet lang bij haar blijven.
Prent 8:
De volgende dag sloeg mama haar armen stevig om me heen.
Ze vertelde me dat oma gestorven was.
Ik begreep helemaal niet waar ze het over had. Ik was toch net nog bij haar geweest?  Ik wilde weten, waar ze nu was, of ze nog iets voelde, of ze me nog kon zien.
Ik was boos dat ze me zomaar in de steek had gelaten.
Papa en mama praatten heel veel van me. Ze luisterden ook naar me.  Ik kon ze alles vertellen wat me dwars zat.  Ik had een heleboel vragen.
Op veel vragen wisten ze een antwoord, maar vaak wisten ze ook zelf het antwoord niet.
We deelden ons verdriet.
Prent 9:
Toen maakte ik op een dag een tekening van oma. Ik dacht aan haar gezicht, dat ik altijd zo lief vond.
Ik dacht ook nog eens aan alles wat we samen beleefd hadden.
Wat kon ik het me allemaal goed herinneren!
Toen merkte ik, dat ik nog best van haar kon houden, al was ze hier niet meer.
Toen kwam mama bij mij zitten met een warme kop soep.
Het receptje van oma zei mama.  Pompoensoep met spinnetjes.  Heerlijk!
En daarvan werd ik weer helemaal warm vanbinnen.
Ik zal oma nooit vergeten!
Wij herdenken 
Voorganger :
Net zoals Sofie missen wij ook wel  allemaal  iemand.
Iemand van wie we heel veel hielden, en die er nu niet meer is.
Oma, opa, broer, papa, een lieve buur, de poes.
Vandaag willen we aan hen terugdenken.
We hebben hun naam geschreven op een kruisje.
Al deze namen brengen we nu vooraan.
We zeggen hun naam,  en vergeten ze niet.
Ondertussen luisteren/kijken we naar Maaike Ouboter.
Zij schreef een liedje over hoe ze haar mama en papa mist.
 klaskruisje wordt naar voor gebracht en op het doek gelegd  – ondertussen luisteren + projectie lied van Maaike Oubouter “Dat ik je mis”
…Laat me los
Ik moet nu alleen
en houdt me vast als het nodig is
In gedachten
ik zoek je in alles om me heen
maar al denk ik soms dat het zo beter is
Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis…
Wat kan troosten? 
Herinneringen kunnen troosten
Voorganger:  (Leest enkele namen van op de kruisjes)
Zoveel namen, zoveel mensen die we missen…
En iemand missen: dat doe pijn. Dat zingt ook Maaike in haar lied.
Ze zegt dat het moeilijk is om verder te gaan… laat me los, ik moet verder alleen…
Maar ze zegt ook dat de vele mooie herinneringen haar troosten : ik gedachten zoek ik je…ik zie je en voel je en aai je en streel je…
Zo was het ook in het verhaal van Sofie.
En zo is het, de vele herinneringen maken de pijn wat zachter.
Elke liefde, elke vriendschap kun je vergelijken met een geldstuk een medaille.
Elke medaille heeft 2 kanten ‘kop en munt’.
Kop is de kant van de liefde, van de vriendschap, van de vreugde.
Munt is de prijs die je moet betalen als er afscheid wordt genomen.
Munt is de kant van van de pijn, het verdriet, de eenzaamheid.
Geen muntstuk zonder 2 kanten ! Het één hoort bij het ander.
Wat kunnen we doen met ons verdriet ? Wat kan er ons troosten ?
Ons verdriet moeten we niet wegstoppen. Ons verdriet mogen we niet wegduwen, met ons verdriet moeten we iets doen.
Als we verdrietig zijn, als we dus de munt-kant van ons geldstuk zien,
dan kunnen we de munt omdraaien en de kop-kant zien.
Als we ons verdrietig voelen, mogen we denken aan mooie en blije herinneringen.
Deze herinneringen troosten ons.
Als we denken aan een grapje dat opa altijd uithaalde, dan glimlachen we even…
Als we denken aan de leuke spelletjes met de buur..
Herinneringen nemen ons verdriet niet weg, maar even voelen we ‘dat we verdrietig zijn om de dingen die ons blij hebben gemaakt.’
Zoals die blijdschap niet kon blijven duren, zal het verdriet ook niet blijven.
Nu eens kop, dan eens munt.
enkele lln vertellen een mooie herinnering – steken daarna een kaarsje aan bij de kruisjes
moment stilte – uitnodiging om in mooie herinnering even terug te denken aan wie er niet meer is …   (ev wat rustige achtergrondmuziek) – ev. stiltemoment inleiden met klankschaal
God kan troosten 
Voorganger :
We hebben de namen van onze overledenen op een kruisje geschreven.
Het kruis vertelt over de kruisdood van Jezus. Jezus is gestorven op het kruis.
Maar het kruis vertelt ons ook dat we verder mogen kijken… het kruis vertelt ons dat er leven is na de dood. Dat is Jezus ons komen vertellen !
De dood is niet het einde. Het leven gaat verder. Maar anders.
Die woorden kunnen ons troosten. God wil ons troosten. Dat wil God ons laten voelen.
Luisteren we ook naar troostende woorden uit Zijn boek.
Bijbelverhaal wordt gelezen + daarna bijbelboek + kaarsje bij de kruisjes plaatsen
Storm op het meer  (neem kijkbijbel  of andere kinderbijbel)
Voorganger:
Deze woorden brengen ons troost.
Die woorden maken ons weer een beetje warm als het koud en kil is rondom ons.
Deze woorden maken ons rustig als er storm is in ons leven.
We vragen in deze viering aan God: “God, als er storm is in mijn leven, als ik bang en verdrietig ben, blijf dan bij mij en troost mij”
We vragen dit zingen in een lied
Lied Kymbaya my lord  (Kom bij ons, o Heer)
Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
O Lord Kumbaya 

Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
Kumbaya my lord, Kumbaya 
O Lord Kumbaya
Of uit de liedbundel : Geef mij een hart
(als mijn hart versteend is van verdriet,… maak het weer nieuw)
Geef mij een hart, een nieuw en levend hart.
Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg.
Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart.
Mensen kunnen troosten
Voorganger : Mooie herinneringen kunnen troosten.
God wil ons troosten. Dat vertelt ons het kruis. En dat vertellen ons deze vele kleine lichtjes.
Maar ook mensen kunnen elkaar troosten.
In vele kleine dingen. Luister maar : (lln lezen voor + steken daarna kaarsje aan bij kruisjes + ev we zingen samen : “ Bij dit kleine lichtje )
Bij dit kleine lichtje denk ik aan jouw pijn.
Met dit kleine lichtje wil ik bij je zijn.
(uit: Een straaltje van de maan – Averbode)
• Als mama verdrietig is omdat ze papa mist, dan geef ik haar een dikke knuffel.
• Opa voelt zich alleen sinds oma er niet meer is, maar ik ga elke woensdagmiddag kaartspelen met hem.
• De buurvrouw weende vorige week. Ik heb een boeketje bloemen geplukt en heb het haar gegeven.
• Kleine zus weende omdat poes doodgereden is. Ik gaf haar mijn zakdoek en vertelde een mooi verhaal.
• Mijn beste vriend mist zijn papa. Bij mij mag hij altijd vertellen over hem. Ik luister altijd. Ook al zegt hij 10 keer hetzelfde.
• Juf heeft het moeilijk omdat haar opa heel erg ziek is. Wij hebben allemaal een tekening gemaakt.
Voorganger :
God, we willen troosten wie verdrietig is.
We willen licht en warmte brengen, zoals deze kaarsen.
Help jij ons  ?
OnzeVader
Als teken van onze verbondenheid met God en met elkaar, als teken van onze bereidheid om elkaar te troosten bij pijn en verdriet, bidden we samen het Onzevader
themalied (+ nieuwe strofe)
Open je ogen
En zie de kaars die brandt.
Open je ogen
En zie de vlam die danst.
Want als je ogen het goede zien,
Weten je handen wat ze zullen doen.
Dan zegt je mond waar het op staat.
Weten je voeten waar ze zullen gaan;
je oren wat ze moeten horen.
Dan weet je hart waar het om gaat.
Zie je het kruisje:
het teken van hoop.
Zie je het kruisje:
er is leven na de dood.
Slotgebed: we bidden samen 
Heer God,
vele lieve mensen zijn gestorven.
Wij geloven dat zij nu bij Jou zijn.
De vele mooie herinneringen troosten ons.
Ook Jouw woorden hebben ons vandaag getroost.
Help ons om goede vrienden te zijn
van wie verdrietig is en iemand moet missen.
Amen.
Het kruisje gaat terug mee naar de klas, komt in de godsdiensthoek
IMG_0302Info KRUISJE MISSIO
Het kruis is gemaakt in keramiek, de afmetingen zijn 12 x 12 cm, geschikt om aan de muur op te hangen, de kostprijs bedraagt 5 euro.
Het kruis bevat de 5 kleuren van de 5 continenten:
Het kruis staat symbool voor Jezus Christus. Christenen uit de 5 continenten zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus, ze steunen en verrijken elkaar.
Voor meer info en bestellingen kan je terecht bij Liesbeth Rogge en Melanie Six (onderwijs.brugge@missio.be – 050/74 56 51