slotviering: wakker blijven voor vrede

0
1429
download hier de bijhorende powerpoint

Materiaal:
Grote klok met wijzers
valiesje
Beamer-scherm-laptop
Liederen: Samen stil (liedbundel pag 5), Vrede voor jou (Liedbundel pag 14), Kleine dingen (Liedbundel 15), Hevenu shalom aleichem, Jaarthemalied WAKKER voor VREDE

Viering:

Lied: welkomstlied (b.v. Samen stil – liedbundel pag 5) of lied Eerste Communie of Vormsel

WElKOM – Welkomstwoord

God,
Het schooljaar is voorbij.
Wat was het leuk om hier samen op school te zijn.
10 maanden lang hebben we samen gespeeld, geleerd en gelachen.
Het schooljaar 2014-2015 wordt nu… een herinnering.

Het hèle schooljaar was een herinnering. Een “groote” herinnering
Aan één van de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis: 14-18;
een waanzinnige oorlog die aan vele jonge mensen het leven kostte.
We hebben gezien tot hoeveel pijn ruzie en haat kunnen leiden.
We werden dit schooljaar opgeroepen om wakker te worden, wakker voor VREDE.
De vele goede dingen die we dit jaar geleerd hebben willen we niet vergeten.

Vandaag zeggen we elkaar niet zomaar: Dàg!
We willen elkaar ook danken voor de vele fijne momenten.
We willen elkaar het beste wensen voor de komende vakantie.

Verzoeningsmoment

Voorganger: Wij waren wakker voor vrede. Weet je: spijt tonen, en elkaar vergeven is een belangrijke voorwaarde om te bouwen aan vrede.
Op het eind van dit schooljaar vol VREDE willen we elkaar dan eerst ook vergeving vragen voor wat fout ging.
lezer:
Sorry voor het ongeduld.
Sorry voor het onvriendelijk zijn.
Sorry voor het niet willen helpen.
Sorry dat ik je pijn niet zag.
Sorry dat ik niet wou delen.
Sorry dat ik je alleen liet staan.
Sorry dat ik je vraag niet hoorde.
Sorry voor zoveel foute dingen.
Kun je mij vergeven?

De WEKKER vol VREDE – dramatisatie – herinneringen aan het voorbije schooljaar

De grote schoolwekker staat centraal op het podium – 2 ‘draaibare’ wijzers eraan bevestigen. Ahv de verschillende uren overlopen we het schooljaar. Eventueel ondersteund door foto’s van het voorbije schooljaar op jouw school (1 foto per uur)

Wekker loopt af (CD)

Lk of directeur komt op, valies mee, zet valies neer, handen aan de oren.

“Ai, dat doet pijn aan mijn oren! Zo’n schel gebel!
Die wekker mag toch weg! Niet meer nodig! Geen schel gebel meer!
Zàlig, vakantie, geen wekker meer. Lekker lang uitslapen. (rekt zich uit)
Zal dàt deugddoen. Die wekker mag wèg.
Kijkt naar de wekker.

Trouwens, hij doet het niet.
Die wijzers staan toch niet juist?
Het is nu… (kijkt op eigen horloge)
Neen, die wijzers staan niet juist.
Ha, de wekker is ook aan vakantie toe.
Kom, weg ermee.

Duwt en duwt… lukt niet… probeert nog eens…

Is die zwaar zeg! Ik kan het niet alleen…
Even bellen naar Rik, de klusjesman (of… naam eigen school)

Neemt grote GSM

Dag Rik.
Ja, … ja nog eventjes..
Ja, ben aan het opruimen..
Daarvoor bel ik je trouwens.
Kun je helpen de wekker opruimen?

… luistert in gsm

… neen, niet de schoolbel.. de wèkker !

… luistert in gsm

… neen, die GROTE wekker.

… luistert in gsm

… maar Rik toch, de wekker van WAKKER VOOR VREDE!!

…luistert in gsm

…je kènt die niet? Allé… we hebben het hele schooljaar gewerkt met en rond de wekker.
Het hele schooljaar hebben we gewerkt aan vrede. Mèt de wekker.
Allé, kom Rik, ik help je even herinneren…

Zet de wekker op 8 u, gaat zitten bij de wekker.

Nu wordt de wekker telkens 1 uur “verzet” – uit elke klas (of alle lln uit 1 klas) vertellen kort iets over het voorbije schooljaar. Eventueel ondersteund door projectie ppt (één beeld per activiteit) Eventueel telkens de maand aan de wekker hangen. Eventueel telkens één verwijzend voorwerp bij de wekker leggen. (bv in december de voetbal)

Mogelijke uitwerking (aanvullen met eigen accenten en activiteiten school).

9 u – september : in september kwamen we hier samen in de kerk. We hoorden waarvan kinderen wakker liggen. Zeker van ruzie. En oorlog. In de startviering werden we wakkergeschud voor vrede. We beloofden om het hele schooljaar te werken aan vrede.

10 u – oktober: … eventueel project oorlog en vrede…

11u – november: 11.11.11 we herdachten het einde van die grote, verschrikkelijke oorlog. We eerden de gesneuvelden met een rode poppie. Maar in deze maand dachten we ook terug aan onze lieve doden. … eventueel last post… eventueel projectweek…

November of december: advent… 4 weken keken we uit naar de geboorte van Jezus… we waren solidair met mensen in ons land die het moeilijk hebben. Robby vertelde ons over Lorena. Zij heeft het moeilijk omdat ze arm is. Vrede is toch ook zorgen dat iedereen het goed heeft?

12u- december: 100 jaar geleden, met Kerstdag, legden soldaten aan het front even de wapens neer. Ze wisselden geschenken uit en speelden samen voetbal. Dat hebben wij gevierd, hier in de kerk, samen met de bewoners van Mariënstede.
13u- januari: … wensen vol vrede.. vredeskoekjes…
14u- februari: van 6 tot 13 februari verzet heel Vlaanderen zich tegen pesten. Ook onze school deed mee. We …. . Want pesten kan niet en mag niet, ook niet op onze school!
15u- maart: met Blanca trokken we naar Peru. Zij vertelde ons hoe wij haar bergen kapotmaken en plunderen. VREDE is ook: zorgen voor ons milieu. Zorgen dat mensen als Blanca en Victor kunnen blijven wonen in hun bergen.
16u- april: vlak voor de paasvakantie vierden we de Goede Week. We werden stil bij de dood van Jezus. Jezus, man vol vrede.
17u- mei: we gingen op stap voor VREDE! …. Schoolfeest?…schoolreis… eerste communie…Vormsel
18u- juni: …
19u-juli
20u-augustus

Directie of leerkracht staat weer rechtop.
Praat in GSM

Zie je, Rik? Het hele jaar hebben we gewerkt met en rond de wekker. Een wekker vol, een wekker rond!
Ha ja!! Natuurlijk weet je ’t weer…
En nu mag WAKKER VOOR VREDE weg.

Luistert in gsm…

Wat zeg je? Ook in de vakantie werken aan vrede?
Ah ja… ja… da’s waar.
Ja, we moeten wakker BLIJVEN voor VREDE.
Daarvoor de wekker af en toe nodig…
De wekker moet af en toe rinkelen…
Welja, da’s een goed voorstel!
Dankjewel Rik!
Ja, ik neem een wekker mee de vakantie in.
Zo blijf ik wakker voor VREDE!

Neemt klein wekkertje (staat klaar achter de grote wekker) – steekt wekkertje in valies

Jaarthemalied WAKKER VOOR VREDE

Verhaal soldaat Alexis

Voorganger:
Je hoort het: ons werk is niet af. Ook de komende vakantie worden we opgeroepen om te werken aan vrede. We zingen het ook: ik blijf wakker voor vrede.
Hoe?
In vele, kleine dingen. Elke dag opnieuw.
Zoals soldaat Alexis. (voorstel verhaal – hier kun je ook ev. een ander eigen verhaal nemen)

Verteller: (eventueel dramatisatie tijdens het lezen – koffer dan gebruiken)

Alexis heette hij.
Hij was negentien jaar en vervulde zijn dienstplicht in het Russische leger tijdens de wereldoorlog.
Zijn kameraden mochten hem bijzonder graag.
Niet vanwege zijn vechtlust, want wat dat betreft was hij maar een slecht soldaat.
Maar om zijn eenvoud, zijn spontaneïteit, zijn grote hulpvaardigheid.

Op zekere dag kreeg Alexis extra verlof – al bij al zes dagen- en hij besloot naar huis te gaan.
Naar huis gaan betekende voor Alexis een lange reis: op zijn minst drie dagen reizen om drie dagen thuis te zijn.
Toen hij vertrok kwamen er veel kameraden, om hen een goede reis te wensen
en verschillende van hen vroegen hem om een dienst.

“Als de trein stopt in Jakoetsk, wil je dan dit pakje aan mijn vrouw bezorgen?”
En:
“Als je in Krasnojark mocht komen,wil je dan de groeten doen aan mijn verloofde en vragen waarom ze me al zolang niet meer geschreven heeft?”
En:
“Als je in Charkov komt, bezoek je dan even mijn oude vader?”.
Alexis beloofde het allemaal te doen.
En hij vertrok, voor 6 dagen verlof.

Op het station ontmoette hij een oude kameraad, hinkend op krukken – één van zijn benen was afgeschoten en nu mocht hij, afgedankt, naar huis.
Maar eigenlijk wilde de man helemaal niet terug,
want hoe kon hij zo bij zijn vrouw en kinderen aankomen?
Urenlang zat hij in de wachtkamer van het kleine station.
Hij kon maar niet besluiten om de trein te nemen.
Alexis begon naar hem te luisteren en met hem te praten, uren lang.
En eindelijk, toen er al drie treinen vertrokken waren, had hij zijn gewonde kameraad zo ver gekregen dat hij toch meeging. En samen stapten ze in de trein.

Toen de trein stopte in Jakoetsk, stapte Alexis uit en ging op zoek naar het adres van de vrouw om haar het pakje van haar man te bezorgen.
Het werd een heel lang bezoek want vrouw en kinderen zaten in de kou en dus moest er hout gehakt worden.

’s Middags vertrok Alexis weer en toen de trein stopte in Krasnojark ging hij op zoek naar de verloofde.
Het werd een lang gesprek.
Alexis probeerde haar duidelijk te maken wat het voor een soldaat betekent als zijn meisje niks van zich laat horen.

Weer vertrok Alexis en toen in de middag van de vierde dag de trein stopte in Charkov
zocht en vond hij de oude, zieke vader.
Het werd een lang ziekenbezoek want de man wilde zoveel weten over zijn zoon en hij had verzorging nodig. En er moest nodig een brood gebakken worden.

In de middag van de vijfde dag reisde Alexis alweer verder.
Hij zo maar weinig tijd meer overhouden om thuis te zijn, maar ja, hij vond dat hij vóór alles moest doen wat hij nu eenmaal had beloofd.

Toen… plotseling werd de trein vanuit de lucht beschoten.

Alexis gaf de reis naar huis op en besteedde de rest van zijn verlof aan het verzorgen van gewonden en het begraven van doden.

Op de avond van de zesde dag werd Alexis ontdekt en neergeschoten.
Uit zijn ransel viel een klein notitieboek “Dagboek van Alexis”.
Op de eerste bladzijde stond geschreven
“Heer, help de anderen, ik kom wel terecht.”

Lied: eerste communicanten of Vormelingen met lied uit hun viering

Bijbel naar Matteüs 5, 38-48

Op een keer zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Weten jullie hoe je echt een goed en gaaf mens kunt worden?”
“Ja”, zei iemand, “als je de wet onderhoudt en gehoorzaam bent.”
“Dat is al heel wat”, zei Jezus, “maar nog niet genoeg om een echt goed mens te zijn. Je kunt natuurlijk zeggen regels zijn regels, en het is prachtig hoor als je die regeltjes netjes onderhoudt en als je precies doet wat een ander tegen je zegt. Maar goed zijn, gaat nog nét iets verder. Goed zijn, zit van binnen. Goed zijn, komt uit je hart. Het is heel goed om lief te zijn voor je naasten en je vrienden. Maar al die anderen dan? Hebben die geen recht op jouw liefde?
Ja, zelfs degene die je liever niet in jouw buurt ziet, die je vriend niet is, ook die heeft recht op jouw liefde. En weet je waarom? Omdat het ook een mens is, net als jij. Niet meer en niet minder. Als je zó met elkaar omgaat, en ook nog voor ze bidt, dan worden jullie echt kinderen van de Vader”.

Woord – wat inspiratie

Wat gebeurt er in het evangelie van vandaag? Jezus gaat uit van dezelfde woorden en dezelfde regels die staan in de wet van Mozes. Maar wat doet hij daarmee? Hij past ze aan bij zijn tijd, zodat deze woorden weer leefbaar worden. Voor sommige mensen was dat moeilijk.. ze hielden zich nauwgezet aan de oude geboden, precies zoals Mozes die aangegeven had. Maar Jezus zegt dat je vèrder moet gaan! Ook vandaag is dat zo…
(uit Prettige Zondag! Kinderwoorddiensten – Joke Brugman – uitg. Gooi en Sticht)
b.v. in het verkeer… je houdt je aan de verkeersregels, stopt voor het rood… geeft voorrang van rechts… je rijdt waar je moet, op het fietspad,…als je dat allemaal precies doet, ben je voor de wet een goed mens. Prachtig, zegt Jezus, als je al die regeltjes netjes onderhoudt. Maar Jezus zegt: als je ècht een goed mens wil zijn, gaat het verder… Wat doe je als je ziet dat iemand de weg zoekt?… je stopt en toont de weg … wat doe je als iemand valt met zijn fiets?… je stapt af en helpt die…
Dit gaat vèrder… Dat wil Jezus. En dat, komt uit je HART.
Door te leven vanuit je hart, kun je verder gaan.
En als we dat proberen, dat leven we zoals God het droomt…
Dan zijn we ook WAKKER voor VREDE.

Het schooljaar stopt, het thema niet…
Ook in de vakantie WAKKER zijn voor VREDE…
thuis, in de jeugdbeweging,…
en ga wat verder dan wat moet, zegt Jezus…
doe het vanuit je hart.
Enkele vbn….
Dàn blijf je wakker voor VREDE.
Dan word jij een boodschapper van VREDE. Dan draag jij die VREDE uit, overal waar je komt in de vakantie. Daarom nemen we onze wekker mee op vakantie. Om ons af en toe wakker te rinkelen voor vrede. .

die vrede willen we ook uitzingen:
Lied Hevenu shalom aleichem

Wij bidden voor VREDE

Bidden voor vrede
Inleiding door voorganger
Voor die vrede willen hij hier vandaag bidden. In de verschillende talen. Want de komende vakantie willen we overal ter wereld die vrede uitdragen. En: verschillende talen hebben geklonken hebben op het slagveld. Misschien begrijp je niet alle woorden. Maar je zult wel de boodschap begrijpen: VREDE. overal.
Dan voorbeden in ≠ talen, 5 leerlingen (6de klas? ) bidden voor (of lln en leerkrachten) – misschien spreken kinderen op jouw school nog een àndere taal? Laat ook hen eens een gebed voor vrede bidden in hun taal.

Engels
We pray for all victims of war and violence, that they did not die in vain.
That their death evokes in us the courage to build a world, full of peace and solidarity.
Let us pray.

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede en alle goeds voor iedereen

Arabisch
نَدعُو لِكُل الناس
خاصَةً لِمَن يُعانُون بِسَبَب الحَرب والعُنف اليَوم
نَدعُو لِأَطفال هَرَبوا باحِثين عَن حَياة لِلعِيش
نَأمُل أن يَجِدوا بَيتاً مُسالِماً في هذا العالَم
إمنَحهم الأَمَل في مُستَقبَل أَفضَل.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede en alle goeds voor iedereen

Duits
Wir beten für alle Politiker. Für die Frauen und Männer an den Schlüsselpositionen in dieser Welt. Damit wir bessere Wegen des Zusammenlebens finden.
Damit Friede und Gemeinwohl herrschen. Lasset uns beten.

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede en alle goeds voor iedereen

Frans
Nous prions per l’unité. À l’école, dans la famille, dans la société, dans le monde.
Aussi avec ceux qui sont différents.
Nous prions pour
tous ceux qui travaillent pour un monde meilleur, un monde plein de paix.
Notre père, nous te prions.

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede en alle goeds voor iedereen
Nederlands: Yentl
Wij bidden voor alle jongeren van vandaag.
Dat wij geloven dat het kan: een wereld vol vrede en vriendschap, zoals Uw droom. Laat ons ontdekken dat vrede een dagelijks verhaal is van mensen die het goede doen.
Laat ons bidden.

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede en alle goeds voor iedereen
Voorganger :
God, wij verlangen naar een wereld vol VREDE.
Een wereld zoals Jij die ook droomt.
Een schepping waar al wat leeft
in vrede naast elkaar mag bestaan.
Geef ons de kracht om mee te werken aan
een wereld vol VREDE, elke dag opnieuw,
in vele kleine dingen.

Eventueel: Dank aan …

Slotgebed

God,
We hebben bijna vakantie.
Daar zijn we blij om.
We mogen straks genieten van de tijd, van de tuin, van het bos of van het strand.
Of gewoon van de vriendjes of vriendinnetjes die komen spelen.
Geef ons misschien ook af en toe wat verveling.
Dan kunnen we op zoek naar wat we nog niet kennen.
Maar vooral: toon ons hoe we WAKKER kunnen blijven voor VREDE.
Elke dag van de vakantie,
Overal waar we komen.
Dag lieve God,
Misschien kom ik U deze vakantie wel ergens tegen?

(naar Wies Merckx – uit het boek Onderweg)

Zegen en zending door voorganger

Moge dit schooljaar, waarin we die verschrikkelijke groote oorlog herdachten, waarin we echt probeerden te werken aan vrede, een oproep zijn om blijvend wakker te zijn voor vrede. Ook de komende vakantie.
Moge dit schooljaar een oproep zijn om samen te werken aan een fijne wereld. Waar elk zorg draagt voor elkaar. Dat is ook de oproep van onze Paus Franciscus: ga op zoek naar VREDE! Schreeuw de roep om vrede uit! Dat willen we doen, ook de komende vakantie.
Wil ons daartoe zegenen +

Eventueel: elk krijgt op het eind een wekkertje uit papier met een vakantie-, of vredeswens op

Vredesdans: na de viering danst de hele school samen VREDESDANS
Wie in vrede samenleeft, eet samen, zingt samen,
en: danst samen!
We dansen allemaal samen de VREDESDANS (aangebracht door gymleraar?)
b.v. Move tegen Pesten
Of: samen zingen en dansen bij Hevenu Shalom
Of:

Of:

Enkele ideeën voor een afscheidsmoment met de zesdeklassers – je kunt ook ideeën halen uit de slotviering school.

Thema: kraanvogel, nest
Onze kraanvogels vliegen uit

Info:
De kraanvogel, een krachtig symbool
De kraanvogel heeft wereldwijd in alle culturen indruk gemaakt en een sterke symbolische waarde meegekregen. Hij werd in het naoorlogse Japan een uitgesproken vredessymbool.
Wereldwijd, maar vooral in Oost-Azië, is de kraanvogel symbool van gezondheid, lang leven, trouw en geluk. In Viëtnam is zijn afbeelding verwerkt in de nationale vlag. Bij uitvinding van origami rond 1700 ontstond zelfs de legende dat de wens werkelijkheid wordt van wie duizend kraanvogels plooit. Nog een nieuwe dimensie kreeg de kraanvogel door het aangrijpende verhaal van Sadako Sasaki. Zij werd als peuter slachtoffer van de radioactieve straling van de kernbom op Hiroshima. Ze groeide op tot een jonge atlete, maar op haar elfde ontwikkelde ze leukemie, de “bomziekte”. Begin augustus 1955 was ze reeds zwaar ziek, en naar aanleiding van een oude Japanse legende die haar beste vriendin Chizuko haar vertelde, nam ze zich voor duizend kraanvogels te plooien, met de wens om terug te kunnen lopen. Sasaki raakte echter niet verder dan 644, ze stierf op 25 oktober 1955, twaalf jaar oud. Haar vrienden plooiden na haar dood de andere kraanvogels, en uiteindelijk werd er in het Vredespark in Hiroshima in 1958 een beeldhouwwerk voor haar nagedachtenis opgericht. Sindsdien zijn de “duizend geplooide kraanvogels” een universeel symbool van de vredeswens geworden. Sadako werd de heldin van vele Japanse schoolmeisjes. Haar verhaal word in sommige Japanse scholen verteld bij de jaarlijkse herdenking van de kernbom op Hiroshima, en over heel Japan wordt ter ere van haar 6 augustus als vredesdag gevierd.
Mogelijkheden waarrond jullie een afscheidsmoment/viering kunnen bouwen:

• Welkom door directie

• Verhaal van de kraanvogels

“Ik zal vrede op jullie vleugels schrijven”
Sadako Sasaki was bijna twee jaar, toen op 6 augustus 1945 de bom explodeerde, anderhalve kilometer van haar huis in Hiroshima. Schijnbaar ongeschonden vluchtte ze met haar moeder en oudere broer naar de Oto Rivier, waar ze werden doorweekt door de radioactieve zwarte regen die de hele dag viel.
Tot haar twaalfde leek Sadako een normaal, gezond meisje. Ze was de beste hardloopster in de 6e klas, toen ze plotseling leukemie kreeg.
“Tsuru”, de kraanvogel, is een oud Japans symbool voor lang leven, hoop, geluk en tevredenheid. Als je 1000 kraanvogels vouwt, zullen ze je behoeden voor ziekte. Sadako zei over de kraanvogels: “Ik zal vrede op jullie vleugels schrijven en jullie zullen over de hele wereld vliegen.”
Maar Sadako had niet de kracht om die duizend te halen. Nadat ze er 964 had gevouwen, stierf ze op 25 oktober 1955. Haar vrienden hebben de resterende papieren kraanvogels toegevoegd en met haar begraven.
Sindsdien is de kraanvogel internationaal symbool voor nucleaire ontwapening. Sadako’s klas begon een nationale campagne om een monument voor haar te bouwen. Dat werd opgericht in 1958 en het herdenkt alle kinderen die hebben geleden onder de bom.

De kraanvogel staat dus symbool voor lang leven, geluk en te-VREDE-nheid. Het is een soort ooievaar die zijn nest graag bouwt in moerassig gebied. De ouders lopen met het jong rond in de beschutting van een bos en voederen het bij tot het in staat is te vliegen en zelf eten te vinden.

• Nest bouwen

We zouden de kraanvogels kunnen vergelijken met onze zesdejaars. Zij hebben gedurende hun schoolcarrière hier in … hun nestje gebouwd. De school heeft, samen met de ouders, gezorgd voor de nodige beschutting…Zij hebben zich hier genesteld in de warmte van directie en leerkrachten, van medeleerlingen, van vrienden, van …
Laten we alle zesdes nu vooraan roepen. Ieder van hen heeft een tak bij zich, als symbool van het “nest” op onze school. Vooraan zullen zij een nieuw nest maken, voor onze eerstejaartjes. Dat nestje blijft staan, als welkom aan alle eersteklassertjes volgend schooljaar. Zodat ook zij dan een warm nest kunnen maken in deze school .
We hebben aan hen gevraagd om even na te denken over de volgende vragen:
• Wat heb ik geleerd op deze school en neem ik mee op mijn vlucht?
• Wat heeft mij hier sterk gemaakt om te kunnen uitvliegen?

Leerlingen komen om beurt vooraan, (ev. wie wil uitspreken) en bouwen samen een nest.
(takjes met papiertje aan, of sterke papieren stroken waarmee je een nest weeft of…)

• Samen lied over VREDE zingen (uit het jaarthema)
We hebben het laatste schooljaar, als zesdeklassers, veel gewerkt met en rond vrede. We hopen dat jullie die Vrede nu verder zullen meedragen…
Over die VREDE zingen we samen…

• Filmpje/lied “Kindness Boomerang” – one day

We hopen dat jullie veel vriendschap en liefde en vrede zullen rondzaaien!
Liefde, vriendschap, dienstbaarheid… zijn besmettelijk. Alleen, het zijn geen ziektes: je wordt er alleen maar beter van. Iedereen.

• Wens op een kraanvogel

We geven jullie ook een wens vol vrede mee.
Ev. kraanvogel met wens op (gemaakt in origami) – op internet vind je de werkwijze

• Jaarthemalied