SLOTVIERING: slotakkoord. D.C. al fine

0
802
dirigent

JUNI
ideeën:
de finale/slot-akkoord/toekomstmuziek (voor de zesdeklassers)
D.C. al fine (muziekterm): terugkijken naar het hele voorbije schooljaar?
a.d.h.v. Eurosong? verschillende liedjes (lied BD, lied WZZ, kerstlied trommelaar, Music for Life,…) uit de loop van het schooljaar die aan bod komen. b.v. enkel het refreintje uit elk lied
Hymne Europa? als slot? “Alle menschen werden Brüder”
Maken we van deze viering een “eindeschooljaar-Festival ?” Misschien krijgt elk een festivalbandje bij het binnenkomen? (zelf maken of bestellen internet met eigen tekst)

WELKOM door kinderen 1ste lj
enkele kinderen spelen zakdoekje leggen/zingen luidop. Daarna komt één naar de micro en leest:
– Dag allemaal! Op de speelplaats en in de klas hebben we dit schooljaar heel veel gezongen. Zingen doe je als je blij bent en plezier hebt.
– Vandaag zijn we blij! We hebben een fijn schooljaar beleefd èn er staat een lange vakantie voor de deur. Daarom willen we vandaag samen vieren en samen zingen. Akkoord?
– ALLEN: Akkoord! Daar zit muziek in!

WELKOM door voorganger

welkom allemaal,
twee zomermaanden, twee vakantiemaanden staan voor de deur.
Het is fijn dat we hier vandaag nog één keer allemaal samenkomen om te vieren en te zingen.
En om God te danken voor het voorbije schooljaar.
God brengt ons hier samen als één grote familie.
Beginnen we daarom met Zijn teken: +

VERZOENINGSMOMENT

priester: vandaag vieren we samen feest.
Een afscheidsfeest van dit schooljaar.
We hebben er ook samen lang aan gewerkt.
Maar samenwerken verloopt niet altijd even vlot…
eventueel uitbeelden
Zes toffe vrienden maakten samen muziek.
Soms klonk het fijn, soms ook niet.
Eentje zei: “Ik ben de baas!”
en zo kwam er ruzie, helaas.
Denk maar niet dat ik nog blijf!
Zo waren ze nog met vijf.
Een ander zei: “Dat instrument is van mij, geef hier!”
Toen waren ze nog met vier.
“Jij zingt vals: ik zing mooier dan jij!”
En zie, toen waren ze nog met drie.

Hoepel op! Jij doet niet meer mee!
En ja, toen waren ze nog met twee.
Ik ben toch de beste muzikant, ga jij ook maar heen.
En toen… was er nog maar één.
Mooie muziek of een tof lied,
neen, dat was er niet.

kind:
vergeef ons Jezus,
dat we niet altijd samenwerken.
Dat we soms teveel aan onszelf denken.
Dat is niet leuk, dat is niet fijn.
Toen gaf elke muzikant elkaar een hand,
en spelend gingen ze samen door het hele land.

of:
voorganger:
vandaag vieren we samen feest.
Een afscheidsfeest van dit schooljaar.
We hebben er ook samen lang aan gewerkt.
Maar samenwerken verloopt niet altijd even vlot…er klonk ook wel eens een valse noot in de melodie van dit schooljaar…

1. Ons lied klonk niet altijd op de juiste toon. Soms maakten we ruzie op de speelplaats of klonken er valse noten tussen de vrienden. Vergeef ons Heer

2. Soms wou ik de hoogste noot zingen en luisterde ik niet naar de anderen. Christus, vergeef ons

3. Soms wiel het orkest stil dit jaar. We verloren de moed omdat het wat moeilijker werd.
Vergeef ons Heer

zang: Blijf in ons midden – liedbundel pag 5

lezing: Muziekschool (eventueel dramatisatie)
verteller:
Hier ver vandaag ligt een dorp.
Daar staat een school, de muziekschool.
Lang geleden gebeurde daar iets vreemds, maar heel moois!
Het was bijna zomer en in alle klassen stonden de ramen open.
In elke klas woonde een instrument:
Een trompet
een gitaar
een blokfluit
een trommel en een piano
en in de laatste klas een viool .
Leuk, zou je denken. Maar neen hoor! Elk instrument speelde om het luidst
en vond zichzelf de beste.
trompet: ik ben toch echt wel het mooiste instrument! Ik schitter als de zon.
gitaar: geen enkel instrument kan zo’n zachte klanken maken als ik. Ik moet alleen op een podium staan.
blokfluit: ik ben eigenlijk wel heel bijzonder; ik ben de enige die zo mooi recht en elegant is.
trommel: en ik maak toch wel het luidste geluid! Niemand kan harder dan ik.
piano: ik heb zoooveel toetsen, ik kan alle tonen in mijn eentje gemakkelijk aan!
viool: wie heeft zo’n mooie snaren als ik? Niemand toch.

verteller: Ieder vond zichzelf het beste instrument.
Elk speelde om ter luidst.
Niemand luisterde naar wat zijn buurman speelde.
En wat denk je… ja hoor, in die school klonk helemaal geen mooie muziek. Alleen maar hels lawaai.
Een klein lief meisje ging naar die school: Doremi was haar naam.
Doremi zat in het eerste leerjaar. Op een dag wandelde ze door de gangen van de school. Ze schrok van het helse geluid !
Doremi: dit is helemaal geen mooie muziek! Dit doet pijn aan mijn oren!
Waarom spelen jullie niet samen?
Jullie zijn allemaal ziek! Jullie hebben de IK-ziekte! SOLISME!
Zo kunnen we toch de vakantie niet ingaan!

verteller:
Ze stapte naar de directeur van de school en vertelde hem dat hij dirigent moest worden.
Iedereen moest leren samenspelen en luisteren naar elkaar . Dan zou alles veel mooier klinken.
En zo gebeurde het!
De directeur nam zijn dirigeerstokje, en toonde de maat.
Het was even oefenen, maar na enkele uren speelden alle instrumenten samen.
Ze vonden het zelfs leuk! Nog nooit hadden ze met zoveel plezier muziek gemaakt.
En zo’n mooie muziek had Doremi haar hele leven nog nooit gehoord! luister maar…
ofwel eerste communicantjes of vormelingen die een lied uit hun viering zingen

ofwel: D.C. al fine – even teruggaan naar het begin…
soort Songfestival: verschillende liedjes (fragmenten) vertellen het verhaal van het voorbije schooljaar, ondersteund door een ppt met foto’s van het voorbije schooljaar
b.v. start schooljaar: jaarthemalied, lied WZZ Music for Life, Kerst: kleine trommelaar…

ofwel worden de verschillende noten uit de startviering opnieuw aangebracht, deze keer met herinneringen aan het voorbije schooljaar
de solsleutel
we beginnen met de solsleutel…
de sleutel van de cultuur.
Het was leuk dat we hier op school de kans kregen om mee te werken aan tal van culturele activiteiten.
Denken we maar aan..
Dank voor wat sfeer en tederheid bracht op onze school
en door onze leerkrachten begeleid werd…

LA van lachen… het was plezant toen…
FA van fantasie…
RE van vrede…
MI van milieu…
DO van doorzetten…
SOL van solidariteit …
(niet de SI: zie later)

zang: Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat,
maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt je blij,
doe je mee, want ook jij hoort erbij,
zing en fluit, roep het uit,
maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond,
maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met je hand of je voet of je mond,
want een vrolijk geluid maakt je blij,
ben je ziek of gezond, kom erbij,
ook je stem, is van Hem,
maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat,
maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt je blij,
dat Hij jubelt met jou en met mij,
zing en fluit, roep het uit,
maak een vrolijk geluid voor de Heer!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer!

of muziek met groepje muzikanten van de school

evangelie – Jezus geeft ons goede raad voor de komende vakantie
Jezus vertelt: kinderen, luister naar mijn Blijde Boodschap voor jullie allemaal: gebruik je tijd goed en vergeet het nooit: ik heb jullie een voorbeeld gegeven hoe je met elkaar moet omgaan: elke dag, war je ook doet, wie je ook bent.
Ik ben voor jullie de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wil dit nooit vergeten: je moet elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad, met zeer veel aandacht voor de kleinen en de zwakken.
Gebruik je talenten goed thuis en onderweg.
Geef mijn boodschap kleur zodat er muziek in zit.
Doe dat door vrienden te zijn voor elkaar en met veel geduld en veel aandacht.

geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader
die alles gemaakt heeft.

Ik geloof in Jezus
die ons leert delen.

Ik geloof in de Geest
die bij ons is en ons helpt.

Ik geloof dat samen werken en samen zingen wonderen doet,
dat we zo gelukkig kunnen leven.

Ik geloof dat Jezus mij nodig heeft
om anderen gelukkig te maken.

We bidden voor
Bidden is praten met God. Laten we Hem onze vragen voorleggen.

1. We dromen van veel zon en mooie liedjes. Als het regent of als anderen rondom ons verdrietig zijn, help ons dan om voor de vrolijke noot te zorgen.

zang: Jama Tatta – liedbundel pag 7

2. We dromen van een vakantie met veel vrienden en plezante dingen. Help ons om een goede vriend te zijn voor anderen zodat er steedseen mooi samenspel te horen is.
zang: Jama Tatta

3. We dromen van reizen, kampen, uitstappen, avontuur. Bescherm ons Heer op elke tocht, zodat elk lied goed eindigt.
zang: Jama Tatta

Welkom kleuters
in deze viering verwelkomen we alle kleuters van de derde kleuterklas. Zij mogen volgend jaar naar het eerste leerjaar. Vanaf volgend jaar mogen ze ook mee vieren met ons, hier in de kerk. Vandaag komen ze al eens kijken.
Ze hebben de voorbije jaren heel veel geleerd in de kleuterschool. Ze willen dit tonen door voor ons een lied te zingen dat ze geleerd hebben het voorbije jaar:
derde kleuterklas zingt…

Onze Vader
Leerlingen eerste leerjaar gaan samen met kleuters in een kring rond het altaar staan – bidden samen het Onzevader

Vaarwel zesdeklas – slotakkoord… toekomstmuziek
we zwaaien onze zesdeklassers uit…
zij krijgen een heel nieuw muziekblad… zonder noten… die kregen ze mee van school… nu moeten ze een heel eigen lied gaan schrijven…
zingen lied…
we wuiven ze uit…
maar eerst willen ze danken voor die vele fantastische jaren
1. DANK je wel
Onze schoolcarrière in … is voorbij.
Dankjewel klasgenoot;
ik was blij dat jij er was.
dank je wel om je lach,
om de vreugde die je in de klas bracht,
om je interessante vragen,
om je goede hulp bij het groepswerk,
om je hulp bij de moeilijke sommen,
om je aanmoedigingen, om je vriendschap,
om je samen spelen tijdens het spel.
Ons samenzijn was vaak boeiend, ook soms eens moeilijk.
We vormden met onze klas een unieke groep,
waar de ene blij was dat de andere er was.

2. DANK je wel
Dankjewel juf, meester,
voor al jullie goede zorgen, 9 jaar lang.
Dank je wel omdat we hier mochten schoollopen.
Dank je wel om je inzet, je geduld, je hulp,
om de antwoorden op onze vele vragen.
Omdat je elke dag opnieuw ons klasleven
boeiend en aangenaam trachtte te maken.
Dank je wel om alles wat je mij
voor het latere leven hebt meegegeven.
3. DANK je wel directeur,
voor je inzet voor de school,
om de boel draaiende te houden.
Dankjewel om alle goede zorgen,
om je aandacht en interesse
voor wat in elke klas gebeurde.

Woord directie
DANKJEWel ook aan jullie, zesdeklassers.
Dat we met jullie mochten meetrekken, 9 jaar lang.
Jullie maakten van ons gebouw een school.
Jullie maakten van ons, mensen, leerkrachten.
Dank voor jullie inzet en voor jullie enthousiasme bij
al onze activiteiten.
Als teken van dank graag een cadeautje:

SI van Symfonie door de leerkrachten
we hebben alle noten al gehad,… 1 noot nog niet… symfonie De SI
Het is de noot van de leerkrachten.
Zij hebben voor jullie iets voorbereid… luister maar,
zij spelen samen een symfonie.

Leerkrachten brengen samen een lied (dat vinden de leerlingen super-tof!)

elementen voor een slotbezinning/afscheidsviering zesdeklassers met ouders
TOEKOMSTMUZIEK

Sierlijk wil ik met alle noten leren en spelen,
elke dag een mooi melodietje musiceren.

Decor: notenbalk, enkele foto’s van vroeger en nu, enkele instrumenten, afscheidscadeautjes
Bij het binnenkomen speelt een zachte muziek

1. Welkom
verwelkoming door muziek…
vele gedachten, vele gevoelens gaan vandaag door ons hoofd…
wat weemoed ook.
maar ook spanning en gezonde nieuwsgierigheid naar wat komen zal…
zovele gevoelens… moeilijk te verwoorden….
ons jaarthema leerde ons: muziek kan ons daarbij helpen…
muziek kan uitstekend verschillende gevoelens weergeven… enthousiasme, maar ook
spanning, of wat verdriet, of…

Na de stilte komt de muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke …
2. lied zesdeklassers

3. De basisschool voorbij – woord door directie/Lkn
Jullie zingen al mooi! Wij hebben jullie de noten aangereikt, al die jaren.
Ook vandaag willen we die noten nog eens herinneren. En ze jullie meegeven.
de noten worden achtereenvolgens aangebracht op de notenbalk door de juffen/meesters.
a.d.h.v. die muzieknoten blikken we terug op de voorbije schooljaren.
Alle belangrijke gebeurtenissen komen zo aan bod: feesten, schoolthema’s, proefwerken,… (ev. ondersteund met beelden ppt)

de SOLSLEUTEL
we beginnen met de solsleutel.
de sleutel van de cultuur.
Het was leuk dat we hier op school de kans kregen om mee te werken aan tal van culturele activiteiten.
Denken we maar aan: toneelvoorstelling in de ,….
Dank voor al wat sfeer en tederheid bracht op onze school en door onze leerkrachten begeleid werd.

LA van lachen… wat hebben we samen gelachen… weet je nog:…..
FA van fantasie… je fantasie werd hier volop
RE van vrede… weet je nog, we zetten ons in voor…
MI van milieu… onze acties rond…
DO van doorzetten… proefwerken… sportwedstrijden…
SOL van solidariteit … onze inzet voor BD, WZZ, onze acties…
4. de zesdeklassers zingen een lied

5. Schrijf nu de partituur van je leven… woord door directie

We hebben jullie vele liederen leren zingen.
We hebben jullie 9 jaar lang de partituren gegeven, 9 jaar lang begeleid en gestimuleerd….
(toon leeg muziekblad) nu krijgen jullie een lege partituur…
nu moeten jullie een eigen lied gaan componeren.
De noten heb je gekregen, je levenslied moet je nu zelf gaan schrijven.

Maar 1 teken willen we als slot nog meegeven : aanbrengen kruisteken op notenbalk

In de muziek kun je zo een nootje een half toontje optillen, naar een hoger niveau.

Maar wij kennen het kruisteken ook als symbool van Jezus.
Deze kruissleutel heeft het wat moeilijk in deze tijd.
Sommigen willen deze sleutel zelfs heel diep wegstoppen…

Hier op school mocht je je geloof op een toffe, creatieve en jonge manier uiten, samen met onze leerkrachten… vele vieringen en bezinningsmomenten… de godsdienstles in de klas…
We hopen dat , in de partituur van je leven, ook dit kruisteken je af en toe mag helpen, om je “omhoog” te tillen…
als het eens moeilijk gaat, als je lied vals klinkt, denk dan terug aan het kruisteken…
aan die Jezus over wie we zoveel vertelden op deze school …
geef het teken een plaats op je partituur van jouw leven…

Net als de grote koning David? Hij dankte en loofde de Heer:

6. Psalm: leerling leest

Zing voor de Heer
een nieuw lied!
Alle mensen op aarde,
zing voor Hem!
Vertel aan iedereen
die het wil horen
over zijn liefde.
Laat de hemel juichen
en de aarde zich verheugen.
Laat de zee bruisen
en de velden jubelen.

Breng hem dank
en buig voor hem…

naar psalm 96; Erwin Roosen
uit: Luister je God? Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners, uitg. Averbode, 2007

7. Muziek door (kunnen enkele instrumenten samen spelen?)

8. Proclamatie – uitdelen einddiploma’s

9. Samen bidden – leerkrachten en ouders
Heer onze God,
Wij leggen de namen van onze kinderen
in uw zegenende handen.
Schrijf ze daarin en vergeet ze niet.
Houdt Gij onze kinderen vast
als wij ze los moeten laten
en zij hun eigen weg door het leven gaan.

Wees hun troost en bemoediging
als zij eenzaam en bang zijn.
Blijf hen nabij en geef hen groeikracht.

In Uw zegenende handen
leggen wij de namen van onze kinderen.
Zegen hen en bescherm hen.
amen.

10 . Symfonie door de leerkrachten. (lied of muziekspel)
Je hebt het al gemerkt: de noot SI ontbreekt nog op de notenbalk! De SI van Symfonie. die brengen de leerkachten vanavond als verrassingscadeau voor jullie.

11. Een afscheidscadeau van de school – receptie
tips cadeau: stick voor elke ll met daarop foto’s uit de voorbije 9 schooljaren, iets i.v.m. muziek (noten?), een kleine handtrom (wereldwinkel), een kazou,…