Slotviering schooljaar 2013-2014: Goed gezien!

0
2569

logo goed gezienHieronder vind je de slotviering voor het schooljaar 2013-2014 in het thema Goed Gezien? Het is een viering geworden waarbij we met spiegels achterom kijken.

Decor:

Spiegels, verrekijkers, fototoestellen,… (alles om te “zien”)
Alle klaskaarsen staan op het altaar en branden.
Lied schooleigen lied b.v. door Vormelingen

Welkom

Welkom allemaal

Twee zomermaanden, twee vakantiemaanden staan voor de deur.
En daar willen wij over dromen… over spelen en reizen.
De wijde wereld in.
Dichtbij of veraf.
Om véél te zien.
Om te ontdekken, te luieren en genieten.

Maar deze laatste dag van het schooljaar
maken we ook even tijd voor God.
Dankbaar voor alles wat we gezien hebben het voorbije schooljaar.
Heel veel.
Onze klaskaars vertelde ons dat God bij ons was, elke dag.
Die God brengt ons ook hier vandaag
samen als één grote familie.
Laten we daarom beginnen met Zijn teken : in de naam van…

Spiegel

Juf X komt op, helemaal gekleed voor de vakantie.
Kijkt in een spiegel die ze vasthoudt.

Zegt:
Eens kijken hoe ik eruit zie.
Zo, ik ben al helemaal klaar voor de grote vakantie.
Eindelijk vrije tijd.
Ik ga op reis.
Ver weg.
Ik wil veel zien, ontdekken en beleven.
Ik wil zeker de bergen zien.
Voilà, kijk, mijn bergschoenen heb ik al aan.
Ik wil ook de zee zien.
Daarom een badpak.
Het staat me bèèldig, vind je niet?
Ik wil ook warme landen zien.
Woestijn, zand, kamelen,… lekker warm.
Een zonnebril en een petje: onmisbaar.
(kijkt bewonderend in de spiegel)
Ik zal ook wilde dieren zien.
Mijn stok zal me daarbij helpen.
En natuurlijk heb ik ook mijn verrekijker mee.
Om ook ver te zien!
En… (haalt vergrootglas uit): haha, ik kan ook dicht zien!!
Ziet Y opkomen

Y komt op, bekijkt juf X nieuwsgierig.

Y: wat doè jij hier met die spiegel?

X: ik maak me klaar voor de vakantie. Ik wil veel zien.

Y: héél veel, zo te zien…
Maar, mag ik eerst even die spiegel gebruiken?

X: jazeker, ga je ook op reis? Wil je je ook klaarmaken?

Y: Nog niet. Neen, jij wil veel zien in de vakantie. Maar, ik wil eerst nog even naar het voorbije schooljaar kijken.

X: in mijn spiegel?? Ben jij een waarzegger of zo?

Y: in een spiegel kun je terugblikken, achterom kijken, kijk zo…. (houdt spiegel, kijkt wat “achter” zich ligt) … ik zie… (noemt op wat ze ziet)

X: ha ja, dat klopt…

Y : wel, zo wil ik even achterom kijken naar het voorbije schooljaar.
Mag ik even je spiegel lenen?

X: OK, als ik hem morgen maar terug ben. Dan moet ik op reis. Om veel te zien.

Y: OK! Spiegel je mee?

Het voorbije schooljaar in de spiegel

Meisjes en jongens.
We hebben dit schooljaar veel gezien.
Veel geleerd bedoelen we dan meestal.
En dat is ook zo.
Tellen tot 100, of 1000 of 1000 000
De tafels van vermenigvuldiging.
Franse woordjes.
Versjes en liedjes.

Maar als ik in de spiegel achterom kijk, zie ik ook veel andere dingen.
Leuke dingen.
En minder leuke dingen.

Weet je ze nog?
Zie je ze nog (voor je)?
Misschien was er wel iets dat JIJ zag maar de anderen niet… ?

Nu komen enkele herinneringen uit het voorbije schooljaar naar voor – eventueel projectie foto met wat uitleg – of uit elke klas komt één ll een herinnering vertellen- grote en kleine herinneringen…

b.v. bij de juf kwam er een baby’tje bij en ze kwam op bezoek…
De sint kwam op 5 december langs in onze klas. We…
We waren verdrietig toen…
Schoolreis naar …
Pensioen van meester…
Ook “kleine” dingen kunnen hier aan bod komen …
b.v. ik zag dat Liesel heel goed voor de kleintjes zorgde op de speelplaats

 

Gebed samen bidden

God,
Als ik naar het voorbije schooljaar kijk,
zie ik veel om te danken.
Ik heb veel geleerd.
Nieuwe dingen ontdekt.
Leuke dingen gedaan.
Veel plezier gemaakt met mijn klasgenootjes.
Het hele jaar
was jij bij mij.
Ook op die dag dat school eens minder leuk was.

Echt God: dank je wel!

 

Verhaal: ekster en varken

Voorganger: ook Ekster en Varken kijken wel eens naar zichzelf in de spiegel.
Vooral Ekster dan.
Wat zien zij in de spiegel??

Leerkracht:
“Ach ach”, zei Ekster.
“Ach, ach, Varken toch, lèt toch eens wat mèèr op jezelf”.
En ze legde gauw met haar snavel een paar veren recht.
“Hoe bedoel je?” vroeg Varken verbaasd.
Hij hief zijn snuit druipend uit de modder op en veegde hem aan zijn lijf schoon.
“Je mag best wat meer aandacht aan jezelf besteden”, zei Ekster nogmaals.
En ze durfde haast niet meer naar het vieze varken te kijken.
Alsof ze bang was dat ze er zelf ook vies van zou worden.
Varken hing vol modder.
Maar dat vond Varken helemaal niet erg.
Varken hield van modder.
Ekster niet.
Ekster poetste zich elke morgen tweemaal.
En met haar lange, prachtige staart schikte ze veer voor veer.
“Waarom?” vroeg Varken verbaasd.
Hij begreep niet wat er verkeerd aan hem was.
Hij zag er heel keurig uit, vond hij zelf.
Hij had nog pas een modderbad genomen.
“Bah,” zei Ekster,”vies lelijk vuil varken…”
Ze zei het stilletjes. Maar toch luid genoeg zodat Varken het kon horen.
“Och,” zei Varken.
“Wat is mooi en wat is lelijk?”
“Is iets wat mooi is vanbuiten daarom ook mooi vanbinnen?
En wat is het mooist: mooi vanbuiten of mooi vanbinnen?”
Varken ging liggen. Languit in de modder.
Hij rolde zich tweemaal om. Tot hij helemaal onder de modder zat.
“Heerlijk”, knorde hij nog.
Ekster werd er een beetje zenuwachtig van.
Het liefst had ze zomaar willen wegvliegen.
Maar ze durfde niet goed.
Ze keek met één oog naar Varken en vroeg zich af hoe ze haar binnenkant moest poetsen.

 

Verzoeningsmoment

Voorganger:

Ekster vroeg zich af hoe ze haar binnenkant moest poetsen…
Hoe zit het met onze binnenkant?
Was die mooi dit schooljaar?
Durven we achterom kijken?
Durven we in de spiegel kijken?
Wat zegt onze spiegel ons als we heel goed kijken?

Grote spiegel met vuile vegen wordt dichtbij gezet

Leerling:
Dit schooljaar was onze spiegel was soms vuil.
Ik was jaloers als iemand iets beter kon.

Ll veegt vuile plek weg met doek

Voorganger: Spons erover,God, wil je ons vergeven?

Leerling:
Dit schooljaar was onze spiegel soms vuil.
We zagen alleen onszelf in de spiegel.
De ander die mij nodig had, zag ik niet.

Ll veegt vuile plek weg met doek

Voorganger: Spons erover,God, wil je ons vergeven?

 

Leerling:
Dit schooljaar was onze spiegel soms vuil.
Ik wilde mijn nieuwe stiften niet delen.

Ll veegt vuile plek weg met doek

Voorganger: Spons erover,God, wil je ons vergeven?
God,
Alle kleine dingen die we op school voor elkaar doen,
weerspiegelen Jezus’ liefde.
Het spijt ons, als het spiegelbeeld dit schooljaar wat vuil werd.
Help ons, goed en lief te zijn voor anderen,
zodat die iets van Uw goedheid zien.
Amen.

 

 

Lied Blijf in ons midden liedbundel pag 3

Evangelie

Een spiegel weerkaatst ook licht.
Wie speelde al eens zo’n spelletje… met een spiegel het zonlicht opvangenen weerkaatsen…?

Onze spiegel van het schooljaar heeft ook af en toe het licht van Jezus weerkaatst. Juf/meester vertelde mooie verhalen over Hem. Hier in de kerk kwamen we samen rond zijn woord.

Ook vandaag luisteren we naar een verhaal van Jezus.
Op een dag riep Jezus de twaalf leerlingen bij Zich. Hij noemde hen discipelen en zei: Ik zend jullie twee aan twee naar de dorpjes in de omtrek. Daar moet je gaan vertellen wat ik je geleerd heb. Toen beloofde Hij: ik geef je dezelfde macht als ik heb. Voortaan zullen jullie ook zieken genezen. Hij gaf hun ook nog een goede raad: jullie hoeven niets mee te nemen voor onderweg. Geen stok, geen reiszak, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je in een dorp komt zullen de mensen je wel te eten geven. Voor die mensen moet je bidden: je zult ook hun zieken genezen. Het kan gebeuren dat je in een dorp komt waar niemand naar je wil luisteren. Geen mens zal je daar een stuk brood geven. Zijn ze dan waard dat je hun zieken geneest? Ga weg uit zo’n dorp, ga naar een plaats waar de mensen de boodschap wel willen horen. De apostelen vertrokken vol goede moed. Ze waren wel wat zenuwachtig. Zou het lukken? Na een tijd keerden ze bij Jezus terug; ze hadden veel te vertellen.

Woord door voorganger

Ook jullie worden nu gezonden om wat je “gezien” hebt over Jezus dit jaar rond te vertellen… uit te dragen… de hele vakantie lang.
Laat dat licht van Jezus nu maar weerkaatsen in jouw spiegel!
Je wil veel zien deze vakantie zoals juf X…
zorg dat mensen iets van Jezus in jou zien!

 

Lied Wil je wel geloven liedbundel pag 9
Of lied eerste communicantjes (ook zij weerkaatsen nu Jezus’ licht)

 

Wij bidden voor

Voorganger:
Vandaag keken we achteruit naar het voorbije schooljaar.
Maar we willen ook in de spiegel kijken en dromen van een heerlijke vakantie. We zoeken hoe we onze spiegel kunnen doen schitteren.
En hoe we het licht van Jezus kunnen weerkaatsen.

Leerling:
Ik zoek in spiegel naar het zonnetje in mij.
Zo kan ik warmte en vreugde zijn voor mensen die verdrietig zijn.
Zon op spiegel hangen

Yama tata liedbundel pag 7

Leerling:
Ik zoek in de spiegel naar de lieve vriend in mij.
Zo kan ik samen met anderen de vakantie leuk maken.
Klasfoto op spiegel hangen

Yama tata

Leerling:
Ik zoek in de spiegel naar de helper in mij.
Zo kan ik een handje toesteken en zorgen dat het ook voor anderen vakantie wordt.
Hand op spiegel hangen

Yama tata

 

Ev. afscheid zesde klas

Ook de leerlingen van de zesde klas kijken in de spiegel.
Zij dromen van een verre, nieuwe toekomst.
We luisteren graag naar hun toekomstdromen.

Slotgebed

God,
bij het eind van deze viering
bij het eind van deze schooljaar
bergen we onze spiegel op
We kijken nu graag vooruit
naar 2 maanden vakantie
waarin we volop kunnen spelen, genieten en ravotten.
Help ons om ook deze vakantie
aan anderen
iets van jouw goedheid te laten zien.
Amen

Zegen en zending door voorganger

Ev. slotwoord door directie

Slotlied ev. themalied Goed gezien!

 

Extra: Bezinningstekst voor leerkrachten
De spiegels onthullen (tekst L. Brutin)
Spiegels onthullen… spiegels weerkaatsen wat er innerlijk in je leeft…. 
Hou eens een spiegel voor je leven, voor je gezicht, tuur eens in jezelf… 
je zal ontdekken wie je bent… 
Je bent meer dan je huid en het haar op je hoofd. 
Je bent meer dan de dingen en de drukdoenerij. 
Je bent meer dan je hebt. 
Sta eens stil in je leven… 
Spiegelende stilte onthult je, maakt je naakt voor jezelf. 
In de stilte kom je jezelf tegen… 
Je ont-moet jezelf… je echte zijn… je echte zelf. 
Eerst zal je jezelf vreemd vinden… 
misschien loop je eerst wel van jezelf weg… 
Maar vroeg of laat zal je toch jezelf moeten ontmoeten… 
Hoe rijk kan het zijn, jezelf te ontdekken in de stilte. 
Laat de spiegelende stilte maar over jou spreken… 
Laat de sprekende stilte jezelf maar voorspiegelen. 
Laat de sprekende spiegel je maar stil maken.