slotviering pluspunt

0
1725

ppt SLOTVIERING 2013

Viering einde schooljaar 2012-2013

STERREN OP SCHOOL !
die de klas/school kan gebruiken als aanzet voor een schooleigen of klaseigen viering

We zetten de talenten nog eens in de kijker

We danken voor het voorbije schooljaar

We wuiven de zesde klas uit

Voortaak per klas

Onze klasSTER : elke klas maakt één grote ster. Om de beurt mag 1 leerling op de ster gaan staan, en verwoorden wat hij/zij goed kan. Dàt is mijn talent. Daar ben ik goed in.

Hier kan ook een klasgesprek aan gekoppeld worden. Talenten stonden dit schooljaar centraal. Wie is beeldknap ? Wie is natuurknap ? Wie is rekenknap ? …

Wat zijn mijn talenten : wat heb ik dit schooljaar gedaan om die volop te ontwikkelen ?

De grote klas-ster vertegenwoordigt dus alle talenten die in de klas zitten.

De school verzamelt alle grote klassterren. Ev. plastificeren.

Vóór de viering worden die op de middengang van de kerk geplakt.

Dit is onze “Walk of Fame”. Onze Sterrengang.

Binnenkomen

Alle klassen, leerlingen komen door de middengang naar hun plaats in de kerk.

(vooraf afspreken met elkaar wie waar zit)

We stappen dus allemaal over de “Walk of fame”

Ondertussen klinkt het lied : Leef !

Welkom en kruisteken

Welkom allemaal, deze laatste dag van het schooljaar !

Het hele jaar lang hebben jullie goed en hard gewerkt.

Jullie hebben talenten verdiend.

Daarom ook mochten jullie vandaag langs de Walk of fame”,

langs de beroemde sterrengang jullie plaats zoeken.

Wat enkel dankzij jullie allemaal, leerlingen en leraars,

kon ons schooljaar schitteren !

Jullie zijn allemaal “sterren” !

Voor dit schitterende schooljaar willen wij , juist voor de vakantie begint,

elkaar en God danken. +

Lied door eerste communicanten

Gebed om verzoening

Voorganger: maar voor we vieren, willen we eerst uitspreken

wat op ons hart ligt…

1. God,

Het was fijn om een heel schooljaar

samen in de klas te zitten.

We willen vandaag danken voor alles wat we leerden.

En voor alle leuke dingen die we samen deden.

Maar… soms liep er iets fout.

Ik was jaloers op het talent van een ander.

Ik wou mijn talent niet ontwikkelen.

2. We deden elkaar wel eens pijn.

Daar hebben we spijt van.

Wil je het ons vergeven ?

Dan horen we weer helemaal bij Jou.

En bij elkaar.

Amen.

Verhaal : Allemaal een ster (kan eventueel in een rollenspel gespeeld worden)

Er was eens een klein klasje.

Daar hadden alle kinderen een ster opgespeld.

Niemand van de kinderen vond dat vreemd,

want zij waren dat gewoon.

Maar op een keer, eind juni, kwam er een inspecteur in dat klasje.

Die schrok nogal !

Alle kinderen hadden een ster, dat had hij nog nooit gezien !

“Hoe kan dat nu ?”, riep hij uit.

Sterren worden toch alleen maar gegeven aan de besten.

“Dàt is het nu juist,” lachten de kinderen.

“Wij zijn allemaal de beste van de klas.”

“Hoe kan dat nu ?” zei de man.

Hij begreep er niks van.

Hij was eigenlijk best wel nieuwsgierig hoe alle kinderen

aan hun ster kwamen.

Daarom vroeg hij aan alle kinderen, één voor één,

waarom zij een ster mochten dragen.

En de kinderen begonnen te vertellen.

“Ik omdat ik het vlugst kan tellen !”

“Ik kan het mooist schrijven !”

“Ik lees als de beste !”

“Ik kan schilderen als Van Gogh.

“En ik won een zangwedstrijd”

“Ik maakte dit seizoen al 13 goals”.

De inspecteur luisterde aandachtig.

Nu zat er vooraan in de klas een heel klein, mager ventje.

Zijn oogjes kwamen net boven zijn bank uit.

De inspecteur was heel benieuwd wat dit jongetje zou zeggen.

En ja hoor, nu was het zijn beurt.

De jongen rechtte zijn rug, duwde zijn brilletje wat beter op zijn neus,

en sprak met hoge stem :

“om-om-omdat ik het het vellllsssste kan sssplinge.”

Naar Luc Versteylen

Lied : Superknaplied

Refrein (2x)

Want ik ben knap, knap, knap,

super mega knap.

Ik ben knap en jij bent knap.

Iedereen is knap.

Kaat houdt van bewegen, ze doet wel eens gek.

Hollen op de speelplaats, haar favoriete plek.

Kennen jullie Ivan, onze muzikant.

Zingen, springen, dansen,

met muziek heeft hij een band.

Refrein (2x)

Even logisch denken, 2×5=10

Als er wordt gerekend, dan heeft Kobe het gezien.

Cas die houdt van lezen, zijn neus zit in een boek.

Al die vreemde talen zijn voor hem gesneden koek.

Refrein (2x)

Greet die leeft zich uit, met verfpot en penseel.

Kliederen en kladderen, met rood, groen, blauw en geel.

Ali weet goed wat hij wil, hij kan heel veel alleen.

Hij volgt zijn intuïtie, zó steekt hij ineen.

Refrein (2x)

Lucy houdt van dieren en denkt aan het milieu.

Ze zorgt graag voor de planten,

ze wordt het echt nooit beu.

Rik die heeft veel vrienden, da’s algemeen bekend.

Hij brengt ons allen samen, elk met zijn talent.

Refrein (2x)

Gebed

Ieder van onze klas kan wel iets :

Kwinten kan prachtig toneel spelen,

Marie speelt heel mooi fluit,

Lowie rent supersnel,

Anke kan zingen als een echte zangeres

en als Rune lacht, lacht de hele klas mee.

We zijn allemaal ergens goed in

en samen kunnen we bijna alles !

Dankjewel God, voor onze talenten.

Als we ze goed gebruiken,

maken we elkaar gelukkig.

Dat willen we ook doen,

de komende vakantie.

Help Jij ons ?

Amen.

Bijbelverhaal : de zalving van David

Samuël is op zoek naar een nieuwe koning.

Hij gaat langs bij Isaï. Want die heeft veel zonen.

De knecht volgt alles van op een afstand, en vertelt het ons. Luister maar…

Mijn baas Isaï uit Betlehem heeft een grote boerderij met veel dieren. Hij heeft acht zonen en nog een heleboel knechten. Ik ben een van zijn knechten.

Op een dag kwam de wijze Samuël, de man van God, naar onze stad.

Dat was een hele eer.

Zeker toen hij ook nog op bezoek kwam bij Isaï. We maakten een feestmaal klaar en alle zonen van Isaï werden aan Samuël voorgesteld. Eerst Eliab, de oudste. Dat is een hele grote en knappe man. Daarna Abinadab en Samma, ieder op zijn beurt. Alle zonen werden voorgesteld, sterke, grote, verstandige, knappe mannen. Samuël sprak heel vriendelijk met hen, maar toch bleef hij rondkijken alsof hij nog iemand zocht. “Zijn dat al je zonen, Isaï ?”, vroeg hij toen er al zeven zonen aan hem waren voorgesteld.

“De jongste is er niet, meneer”, zei Isaï beleefd. “Die is bij de schapen.”

“Laat hem dan halen, want we kunnen niet eten als hij er niet is”, zei Samuël beslist.

Ik moest stilletjes lachen. Die Samuël wist wat hij wilde ! Waren zeven zonen dan nog niet genoeg voor hem ? Waarom moest hij per se ook de jongste zien ? Dat was de kleine David, een aardige jongen met rossig haar.

Een poosje later kwam David aanrennen. Het gezicht van Samuël klaarde op. Uit de plooien van zijn jas haalde hij een hoorn gevuld met olie. Die olie goot hij plechtig over Davids hoofd ! Wat had dat te betekenen ? Het leek wel alsof David koning moest worden !

Had God aan Samuël gevraagd om David te zalven ?

De broers van David keken een beetje boos.

Wie had er ooit gehoord dat de jongste broer voorging op de oudere ?

Straks zou dat broekventje van een David nog de baas spelen over hen !

Naar “ Het grote avontuur van God en mens” Kinderbijbel – Kolet Janssen

Woord door voorganger

Startviering : uitdelen van talenten…

Wat heb je ermee gedaan ? 2 bijverdiend ? 5 bijverdiend ?

Vandaag mag je die talenten eens in de kijker zetten !

Durf maar ! Doe maar ! Vertel maar : wat kan jij goed ?

Je mag er vandaag echt trots op zijn.

Weet : God kent je talenten !

Hij wéét welke sterren je verdiend hebt ! (cfr. Bijbelverhaal)

Nu mag je, 2 maanden lang, volop “genieten” van je talenten ! …

Uitdelen “awards” (sterren) aan onze school

(Een award : een prijs is datgene wat iemand krijgt voor een bijzondere prestatie. Een prijs kan bestaan uit:

Een geldbedrag of kostbaar artikel
Een ereteken, bijvoorbeeld een medaille, beker, of oorkonde )

Wij verdienen allemaal sterren, want we hebben onze talenten volop ontwikkeld.

We mogen er trots op zijn.

Maar… dat was maar mogelijk dankzij onze school !

De school waar we zoveel beleefd hebben het voorbije schooljaar.

Of zesdeklassers : waar jullie zoveel beleefd hebben al die voorbij jaren !

Aan al die momenten, mooie en minder mooie, willen we vandaag even terugdenken.

En we willen onze school zèlf ook een award, een ster geven.

Als dank voor al die school-momenten.

Onze school verdient een award !

Want onze school, da’s een 6-sterrenschool ! (of 5-sterrenschool… naargelang het aantal klassen)

Nu komen om de beurt lln en/of lkn naar voor, vertellen over hun (1 per klas) :

– grappigste schoolmoment

– ontroerendste schoolmoment

– sportiefste schoolmoment

– meest respectvolle schoolmoment

– hartverwarmendste schoolmoment

– knapste schoolmoment

– hulpvaardigste schoolmoment

– enhousiastste schoolmoment

– gekste schoolmoment

– ……

“Mijn grappigste schoolmoment was …… “

Na elk item wordt een ster op het altaar geplakt, rond het woord “ONZE SCHOOL”

(of de naam van de school)

Zo komen alle bijzondere schoolmomenten van dit schooljaar aan bod

Voorganger:

God,

Dank voor dit voorbije schooljaar vol bijzondere momenten.

Dank voor onze school, een 6-sterrenschool !

We willen al deze herinneringen meenemen,

als een schat, diep in ons hart. Amen.

Samen bidden voor

Enkele “sterren” (verkleed) brengen hun vragen naar voor … (leerlingen of leerkrachten)

Voorganger: enkele sterren werden bereid gevonden om vandaag naar hier te komen, om hun wensen voor deze vakantie uit te spreken.

1. Van Gogh : ik bid dat alle kinderen volop kansen krijgen om zich tijdens de vakantie creatief te ontplooien.

Jama, jama tatta, di-sambo ba-ja-na ba-jo

Jama, jama tatta, di-simba ba-ja-na ba-jo…

2. bekende zanger of zangeres : ik bid dat alle kinderen elke dag een reden vinden om volop te zingen.

Jama, Jama tatta…

3. Jeroen Meus of Piet Huysentruyt : ik bid dat alle kinderen elke dag kunnen genieten van een gezonde, lekkere maaltijd. En … af en toe van een heerlijk ijsje.

Jama, jama tatta…

4. Sabine Hagedooren : ik bid dat alle kinderen na een lange,koude winter en een nat en kil voorjaar nu héél veel zonnevitamientjes kunnen opdoen.

Jama, jama tatta…

5. ? : Ik bid dat alle kinderen toffe vrienden ontmoeten en warme vriendschappen kunnen smeden.

Jama, jama tatta…

6. Tom Boonen : Ik bid dat alle kinderen veel kansen krijgen om volop te sporten en te spelen.

Jama, jama tatta…

Voorganger:

God,

Al deze vragen voor de grote vakantie brengen we bij U.

Maar ook onze bereidheid om mee te werken aan een fijne vakantie voor anderen.

En help ons, om het af en toe ook eens heel stil te maken,

om U te danken.

Amen.

Dans of lied door zesdeklassers

Welkom aan de derde kleuterklas

Voorganger of directeur: Jullie allemaal, en zeker de zesdeklassers hier vooraan weten al dat je op onze school heel veel kunt leren.

Dat je vele talenten kunt ontwikkelen.

De kleutertjes van de derde kleuterklas, die staan te trappelen om ook sterren te verdienen.

Ze willen ook graag lezen en rekenen en schrijven en….

Ze moeten nog 2 maand geduld hebben.

Maar vandaag komen ze al eventjes kijken …

We verwelkomen ze met een applaus.

De kleuters komen langs de “Walk of fame” naar het podium.

– de kleuters zingen voor ons een lied – (kennen ze een sterrenlied ? – ev. met fisters ?)

Onze Vader : de zesdeklassers komen tussen de derdekleuters staan, vormen samen een kring, we bidden samen stil en ingetogen het Onzevader.

Daarna : kleuters nemen plaats in de kerk

Uitzwaaien zesde klas !

Voorganger of directeur: de grootste sterren van onze school, de zesdeklassers, hebben 9 jaar lang talenten verdiend op onze school. Wij, de school, hebben ze alles gegeven wat we konden. We zijn blij dat we hen 9 jaar lang mochten begeleiden en helpen opgroeien tot fijne mensen.

Ook zij zijn dankbaar. Dat willen zij vandaag hier uitspreken.

Gebed ll zesde klas

Dag God,

Afscheid nemen…

Ik vind het moeilijk

en ik doe het niet zo graag.

Wat voorbij is, inpakken

als blije herinneringen.

Stilstaan bij vreugde en verdriet.

Dankbaar voor de vele kansen

die ik kreeg.

Dankbaar voor al de mensen

die mij hielpen groeien.

Dank Je wel, God,

het was de moeite waard.

Bescherm mij op mijn verdere levenstocht. Amen

Nu moeten ze verder trekken, de grote wereld in. We luisteren graag waar onze grote “sterren” naartoe trekken.

– lln zesde klas komen hun beroeps-of schoolkeuze voorstellen.

– Misschien geven de derde kleuters hen een ster mee ? Of spelden ze hen een ster met het schoolembleem op ? (button ? ) Of geschenk ? Of kaart school ?

– Daarna trekken ze over de “Walk of fame” naar buiten.

– De grote kerkdeur staat open, wij wuiven hen vaarwel…

– Lied of muziek terwijl ze naar buiten gaan

Gebed ll eerste klas

Dag Jezus,

Ik ben blij dat het bijna vakantie is !

Dan ga ik veel spelen met mijn vrienden,

Iemand uitnodigen om te logeren,

met mijn familie op vakantie,

met mama en papa leuke dingen doen.

Dank je wel, Jezus,

het wordt een leuke tijd !

Slotgebed en zegen

Voorganger:

God,

Zegen onze vakantie.

Dat het een tijd mag zijn

om nu volop te genieten van

onze talenten.

Help ons,

om volop de batterijen op te laden.

Zegen ons,

dat we blije mensen zijn,

die dankbaar

alle kansen zien

die deze vakantie

ons geeft.

Amen

Slotlied

Eventueel de Lipdub uit de startviering : Leef

(youtube : LEEF – lipdub basisschool de eendracht Mijdrecht)