Op bedevaart naar een plaatselijke kapel/grot/Maria in de parochiekerk

0
624
maria

Muziek staat dit schooljaar centraal in ons pastorale thema. Daarom willen we vandaag dan ook Maria eren met muziek!

MAGNIFIEK!

deelnemers aan de bedevaart krijgen een bandje zoals de festivalgangers. (uitdelen bij vertrek aan school) Zelf te maken of te verkrijgen in de liturgische centra (bv bandje met Onzevader)

Opzet :        Op bedevaart met leerlingen    naar Maria
Korte gebedsviering aan de grot/kapel/bij Maria
Onderweg vervullen de leerlingen een opdracht ivm muziek
We bidden bij Maria voor de intenties die de mensen ons toevertrouwden of eigen intenties.

Thema :    Maria zingt voor God: Magnificat!

Materiaal :

•    ev. volgblad met liederen, weesgegroet, gebed
•    festivalbandje voor elke deelnemer
•    muzieknoten met opdrachten op genoteerd
•    bloemen/kaars

Vooraf

klasgesprek
– wat is bedevaart ?
– bedevaartsplaatsen: Santiago de Compostella /Lourdes/Dadizele/…andere godsdiensten bv Mekka
– waarom gaan mensen op bedevaart? (bede-bidden)
– wat zijn intenties ?
– voor wie/waarvoor wil jij bidden op onze bedevaart ?
– elke ll schrijft intentie op blaadje – of verzamelt intenties (familie-buren-…) of we schrijven samen intenties vanuit bv de krant
– eventueel: met de klas maken we een bedevaartsstok : dikke tak – versieren –
Sint-Jacobsschelp eraan – envelop met intenties aan stok vastmaken

oefenen enkele liederen die we zullen zingen onderweg en bij Maria

afspraken maken

•    fluo-jasje aan
•    draag goede stapschoenen!
•    ev een kleine versnapering/drankje meenemen indien lange tocht
•    we bewonderen bloemen en planten maar laten ze staan
•    werp geen papier of afval langs de weg
•    gedraag je beleefd en voornaam
•    de kapel/kerk/basiliek betreden we STIL en EERBIEDIG
•    breng ev. wat geld mee voor een kaarsje in de basiliek
•    leerkracht: best wat EHBO-materiaal mee (pleistertjes,…)
•    Openingsmoment van de tocht (op school/in klas)

•    Het lied: ‘Ga je mee…’ of ander startlied  – Liedbundel pastoraal pag 4

•    Het wandelgebed : we bidden samen

Goede God,
We gaan vandaag op stap
met vrienden,
met juf/meester,
met Jou er ook bij.
Samen gaan we naar Maria.

We willen bidden voor de mensen
die we in ons hart dragen.
En als we goed aangekomen zijn,
zullen we bidden en zingen.

Goede God,
ga met ons mee.
Help ons om er een fijne
en deugddoende tocht van te maken.
Amen.

2. Op tocht: opdrachten onderweg

Dit jaar staat muziek centraal!
Op weg naar Maria willen we dan ook zingen!
Bij elk kapelletje onderweg, of bij elk Maria-beeld (bv in nis in muur van een huis)        staan we even stil en trekken we een opdracht (muzieknoot) of lezen we de opdracht.
Die opdracht bespreken we kort en voeren we uit en we stappen weer verder.

De opdrachten staan genoteerd op een muzieknoot. (vooraf uithangen of meenemen)

mogelijke opdrachten/ev. zelf nog aan te passen:

RE        de RE van ‘Rappen’… maak samen een rap over Maria of we ‘rappen’ het Weesgegroet

MI        de MI van mixen – zing de tekst van een Maria-lied op de bestaande  melodie van een ander lied. Dit is niet gemakkelijk! Raden de anderen welke 2 liedjes je mixt?

FA        FAntaseer een nieuwe Maria-tekst op het bestaande lied Broeder Jacob

SOL        de SOL van SOLSLEUTEL. Die staat aan het begin van een notenbalk. Aan het begin. Denk even terug aan jouw beginjaren. Je vroegste kleutertijd. Wat is je eerste lied dat je je herinnert? Een wiegeliedje? Peuterlied? of een lied uit de kleuterklas? Zing voor elkaar!

LA        De LA van Lachen. Welk lied of welke muziek tovert een glimlach op je  lippen? Welk lied of welke muziek maakt je bijzonder blij en vreugdevol? Vertel en zing voor je tochtgenoot.

SI    de SI van SIlence  … STILTE. Kunnen we het 1 minuut héél stil maken?
Luister naar de natuur… AKKOORD! Ook daar zit muziek in!
Wat hoor je in die stilte?

DO          we zijn er bijna maar moeten nog even DOorzetten! Een liedje zal ons        moed geven om de laatste kilometer(s) te stappen. We zingen samen:         (lied uit het klasrepertoire)…..

leerkracht:  we hebben onderweg 7 noten verzameld Met deze 7 noten kunnen we  prachtige muziek maken voor Maria!  Voor Maria willen we zingen!

3. Gebedsviering aan de grot of kapel of in de kerk

•    Welkom door voorganger of leerkracht

Van harte welkom hier bij Maria.
Maria was een uitzonderlijke vrouw.
Zij was de moeder van Jezus,
“De moeder van God” zeggen wij.
Ze was een heel bijzondere vrouw.
En toch zo gewoon.
Stil en onopvallend.
Bescheiden op de achtergrond.
Ze kreeg vele titels…
Welke titel is haar het liefst ?
Moeder !
We  hebben onze mama geëerd, /zullen mama eren op 14 mei.
Vandaag eren wij hier samen moeder, moeke Maria.
Met een lied !
Want we zijn in het jaar van muziek!

•    We zingen ons jaarthemalied voor Maria:
Akkoord! Daar zit muziek in!

•    Evangelie : Maria zingt voor de Heer! Magnificat!

Ook Maria zong graag. 1 lied van haar is heel bekend en zingen mensen nu nog overal ter wereld : Magnificat. Het is een loflied voor de Heer.  Luister maar naar haar verhaal over haar lied.

Maria was zwanger, zoals de engel had gezegd.
Ook Elisabet, de nicht van Maria, was op hoge leeftijd voor het eerst zwanger. Maria besloot haar op te zoeken. Ze reisde naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Elisabet en Zacharias binnenging.
“Goeiedag Elisabet!” riep Maria uit toen ze haar nicht zag.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, bewoog het kindje in haar buik.
Elisabet voelde opeens dat er met Maria iets speciaals aan de hand was. De Geest van God liet haar dat zien.
Elisabet zei: “Jij bent de meest gezegende van alle vrouwen! En gezegend is het kindje dat je in je buik draagt!” Wat ben ik blij dat je naar mij gekomen bent Maria! Toen ik je stem hoorde, sprong het kindje in mijn buik van vreugde op!  Wat heerlijk dat je geloofd hebt dat de woorden van God werkelijkheid zullen worden.”
Toen dacht Maria aan alle mensen die al zo lang op vrede wachten.
Ze dacht aan de arme mensen.
Ze dacht aan de mensen die worden uitgebuit.
En toen begon Maria te zingen:
“ Ik ben God zo dankbaar!
Mijn hart zingt voor God, die ons zal redden.
Hij heeft oog gehad voor mij, een onbelangrijke vrouw.
Iedereen zal voortaan mijn naam kennen en mij gelukkig prijzen.
god heeft grote dingen voor mij gedaan, zoals voor alle kleine mensen.
Zijn naam is heilig.
Hij is oneindig goed voor wie tot hem bidt.
Wie klein is, maakt hij groot!
Wie honger heeft, geeft hij veel goede dingen,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Magnificat! “
Maria zong: Magnificat!
Een loflied voor God.
Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabet.
Daarna ging ze weer naar huis.

•    Luisteren naar het Magnificat (bv Magnificat van Taizé) of zingen Magnificat

•    Intenties + Hulde aan Maria

Voorganger :
Maria, we hebben op school en in de kerk
al zoveel mooie verhalen over jou gehoord.
Ook vandaag:
het verhaal hoe je God looft en dankt in een lied.
Dat is magnifiek!

Wat was jij toch een bijzondere vrouw.

Ook nu nog ben je een voorbeeld voor velen.

Velen komen ook bij jou met hun vragen en verdriet.
Ook vandaag brengen wij intenties bij jou.

leggen intenties bij Maria

Dank je wel Maria, dat jij naar onze vragen wil luisteren.
Daarvoor willen wij jou vandaag danken en eren.
We willen je hulde brengen.

We brengen jou hulde met

licht: een kaars
wat bloemen
een lied (bv AVE Maria)
een gebed: we bidden samen WEESGEGROET

•    Slotgebed door voorganger of samen

God,

Wij danken U vandaag om Maria,

Ze was een sterke vrouw.
Lief en zorgzaam.
Behulpzaam en trouw.

Wij danken U vandaag om Maria,

Ze geeft moed en troost aan velen.
Ze laat ons voelen :
Je bent niet alleen.

Wij danken U vandaag om Maria.

Zij laat iedereen dromen
Van Gods rijk dat zeker zal komen. Amen.

•    Lied van Maria / Marialied of klaslied als slot