November 2013

0
858

Op school verwijzen voorwerpen en gebeurtenissen naar onze grote Inspiratiebron. Daarnaar gaan we dit schooljaar op zoek. In elk lokaal, in elke klas. 

Zie je ze (nog) ? Zijn ze er (nog) ? Spreken ze ons (nog) aan ?

We dromen van eigentijdse, aantrekkelijke, “inspirerende” lokalen en hoekjes die oproepen tot “Meer dan het gewone” in onze scholen.

We dromen van kinderen, ouders en bezoekers die bewonderend stilvallen en roepen : “Kijk hier !” Dan kunnen wij goedkeurend knikken : GOED GEZIEN !

4 religieuze symbolen, voorwerpen willen we dit jaar in de kijker zetten :

– de kaars

– het kruis 

– de bijbel

– Maria

Hier wordt telkens een pastoraal moment (viering, impuls,…) aan gekoppeld.

 

De klaskaars kreeg een vaste plaats in onze godsdiensthoek.

 

Deze maand stellen we het kruis centraal. Het symbool van lijden en dood, maar ook het teken van hoop en geloof.  Ons geloofsteken.

 

 

 

 

1.

Voorwerp in de kijker : 

 het kruis  

 

 

 

 

2.

Het jaarthema-lied : strofe 2 

 

 

 

Open je ogen 

en zie de kaars die brandt.

Open je ogen

en zie de vlam die danst. 

 

Want als je ogen het goede zien,

weten je handen wat ze zullen doen.

Dan zegt je mond waar het op staat.

Weten je voeten waar ze zullen gaan;

je oren wat ze moeten horen.

Dan weet je hart waar het om gaat.

 

 

Zie je het kruisje:

het teken van de hoop.

Zie je het kruisje:

er is leven na de dood.

 

3.

 We herdenken hen die gestorven zijn…

 

Teksten, verhalen, liederen, film, gebeden voor 

een thema-opening Allerheiligen-Allerzielen 

die de school kan gebruiken als aanzet om een schooleigen viering mee samen te stellen.

 

 

 

TROOST BIJ HET KRUIS 

 

 

Vooraf  

Het voorwerp dat centraal staat is het kruisje. Werk in de klas hierrond vóór de viering.  Elke klas maakt een kruisje . Je mag heel creatief zijn : je kunt werken met klei, met brooddeeg, in hout, in hard karton… Daarop komen de namen van wie we missen en willen herdenken. TIP:  bij missio is een heel mooi gebakken kruisje verkrijgbaar (€5), ook daarop kunnen op de achterkant de namen geschreven worden.  We staan even stil bij de betekenis van een kruis.

Decor : sobere, witte doek, enkele herfstblaadjes erop

chrysanten

Projectiemateriaal

Inoefenen liederen

 

 

 

Viering 

 

Rustige sfeermuziek bij het binnenkomen 

 

 

Intredelied : Samen stil 

(lied uit onze nieuwe liedbundel pag 5)

 

Wat goed dat we hier samen zijn !

Wat fijn dat ik hier ben.

Ik hoor erbij. Zij kennen mij, zoals ook ik hen ook ken.

U hoort bij ons God. Wij bij U. U bent hier om ons heen.

Waar wij ook gaan, waar wij ook staan, U laat ons nooit alleen. Amen.

Welkom en kruisteken 

 

Voorganger :

November is een sombere maand.

Buiten wordt het koud en kil. Blaadjes vallen van de bomen.

In deze tijd denken we terug aan de mensen die gestorven zijn.

We voelen ons nog altijd verdrietig als we aan hen denken.

Toch willen we hen niet vergeten.

Daarom zijn we hier vandaag samen.

Om hen niet te vergeten en om aan God en aan elkaar

te vragen : “Wil je mij troosten ?”

 

 

 

Bekijken/beluisteren verhaal “Sofie denkt aan oma” of ander verhaal over afscheid  

Ppt + leerkracht  leest voor

 

 

Prent 1:

Ik heet Sofie. Ik denk aan oma.

 

Prent 2:

Ik herinner me de begrafenis van oma.

Dat was een verdrietige dag.

Ik mocht met mijn papa en mama mee.

Er waren veel mensen die ook van oma hielden.

Prent 3:

Toen ik weer thuis was speelde ik met mijn pop en vertelde haar wat ik meegemaakt had.

Het schoot me te binnen dat oma het mooiste poppenjurkje voor haar gemaakt had.

 

Prent 4:

Plotseling kwamen er nog meer herinneringen boven.

Hoe we samen in het park wandelden en de zwanen voerden.

Het leek net of de zwanen ons kenden.

 

Prent 5:

Als ik bij oma was , maakte ze altijd lekkere soep klaar, speciaal voor mij.

En dan deden we spelletjes. Soms won oma, soms won ik.

 

Prent 6:

Het fijnste vond ik oma’s verhalen.

Soms vertelde ze over vroeger, toen ze nog jong was, of over de tijd waarin mijn moeder geboren is.

Ik kon met haar overal over praten.

 

 

Prent 7:

Op een dag lag ze in bed toen ik bij haar kwam.

We konden er niet samen op uit.  ze was ziek.

Haar stem klonk heel zachtjes en ik mocht niet lang bij haar blijven.

 

Prent 8:

De volgende dag sloeg mama haar armen stevig om me heen.

Ze vertelde me dat oma gestorven was.

Ik begreep helemaal niet waar ze het over had. Ik was toch net nog bij haar geweest?  Ik wilde weten, waar ze nu was, of ze nog iets voelde, of ze me nog kon zien.

Ik was boos dat ze me zomaar in de steek had gelaten.

Papa en mama praatten heel veel van me. Ze luisterden ook naar me.  Ik kon ze alles vertellen wat me dwars zat.  Ik had een heleboel vragen.

Op veel vragen wisten ze een antwoord, maar vaak wisten ze ook zelf het antwoord niet.

We deelden ons verdriet.

 

 

Prent 9:

Toen maakte ik op een dag een tekening van oma. Ik dacht aan haar gezicht, dat ik altijd zo lief vond.

Ik dacht ook nog eens aan alles wat we samen beleefd hadden.

Wat kon ik het me allemaal goed herinneren!

Toen merkte ik, dat ik nog best van haar kon houden, al was ze hier niet meer.

Toen kwam mama bij mij zitten met een warme kop soep.

Het receptje van oma zei mama.  Pompoensoep met spinnetjes.  Heerlijk!

En daarvan werd ik weer helemaal warm vanbinnen.

Ik zal oma nooit vergeten!

 

 

Wij herdenken 

 

Voorganger :

Net zoals Sofie missen wij ook wel  allemaal  iemand.

Iemand van wie we heel veel hielden, en die er nu niet meer is.

Oma, opa, broer, papa, een lieve buur, de poes.

Vandaag willen we aan hen terugdenken.

We hebben hun naam geschreven op een kruisje.

Al deze namen brengen we nu vooraan.

We zeggen hun naam,  en vergeten ze niet.

Ondertussen luisteren/kijken we naar Maaike Ouboter.

Zij schreef een liedje over hoe ze haar mama en papa mist.

 

 klaskruisje wordt naar voor gebracht en op het doek gelegd  – ondertussen luisteren + projectie lied van Maaike Oubouter “Dat ik je mis” 

…Laat me los
Ik moet nu alleen…

 

Wat kan troosten ? 

 

Herinneringen kunnen troosten 

 

 

Voorganger:  (Leest enkele namen van op de kruisjes) 

 

Zoveel namen, zoveel mensen die we missen…

En iemand missen: dat doe pijn. Dat zingt ook Maaike in haar lied.

Ze zegt dat het moeilijk is om verder te gaan… laat me los, ik moet verder alleen…

Maar ze zegt ook dat de vele mooie herinneringen haar troosten : ik gedachten zoek ik je…ik zie je en voel je en aai je en streel je…

Zo was het ook in het verhaal van Sofie.

En zo is het, de vele herinneringen maken de pijn wat zachter.

Elke liefde, elke vriendschap kun je vergelijken met een geldstuk een medaille.

Elke medaille heeft 2 kanten ‘kop en munt’.

Kop is de kant van de liefde, van de vriendschap, van de vreugde.

Munt is de prijs die je moet betalen als er afscheid wordt genomen.

Munt is de kant van van de pijn, het verdriet, de eenzaamheid.

Geen muntstuk zonder 2 kanten ! Het één hoort bij het ander.

Wat kunnen we doen met ons verdriet ? Wat kan er ons troosten ?

Ons verdriet moeten we niet wegstoppen. Ons verdriet mogen we niet wegduwen, met ons verdriet moeten we iets doen.

Als we verdrietig zijn, als we dus de munt-kant van ons geldstuk zien,

dan kunnen we de munt omdraaien en de kop-kant zien.

Als we ons verdrietig voelen, mogen we denken aan mooie en blije herinneringen.

Deze herinneringen troosten ons.

Als we denken aan een grapje dat opa altijd uithaalde, dan glimlachen we even…

Als we denken aan de leuke spelletjes met de buur..

Herinneringen nemen ons verdriet niet weg, maar even voelen we ‘dat we verdrietig zijn om de dingen die ons blij hebben gemaakt.’

Zoals die blijdschap niet kon blijven duren, zal het verdriet ook niet blijven.

Nu eens kop, dan eens munt.

 

 

enkele lln vertellen een mooie herinnering – steken daarna een kaarsje aan bij de kruisjes 

 

 

moment stilte – uitnodiging om in mooie herinnering even terug te denken aan wie er niet meer is …   (ev wat rustige achtergrondmuziek) – ev. stiltemoment inleiden met klankschaal

 

 

 

 

God kan troosten  (vertikale balk kruis) 

 

 

Voorganger :

We hebben de namen van onze overledenen op een kruisje geschreven.

Het kruis vertelt over de kruisdood van Jezus. Jezus is gestorven op het kruis.

Maar het kruis vertelt ons ook dat we verder mogen kijken… het kruis vertelt ons dat er leven is na de dood. Dat is Jezus ons komen vertellen !

De dood is niet het einde. Het leven gaat verder. Maar anders.

Die woorden kunnen ons troosten. God wil ons troosten. Dat wil God ons laten voelen.

Luisteren we ook naar troostende woorden uit Zijn boek.

 

Bijbelverhaal wordt gelezen door lkr (neem kijkbijbel of andere kinderbijbel)

 – daarna bijbelboek + kaarsje bij de kruisjes plaatsen-

Storm op het meer  (neem kijkbijbel  of andere kinderbijbel) 

 

 

Voorganger:

Deze woorden brengen ons troost.

Die woorden maken ons weer een beetje warm als het koud en kil is rondom ons.

Deze woorden maken ons rustig als er storm is in ons leven.

We vragen in deze viering aan God: “God, als er storm is in mijn leven, als ik bang en verdrietig ben, blijf dan bij mij en troost mij”

 

We vragen dit zingen in een lied

 

Lied Kymbaya my lord  (Kom bij ons, o Heer) 

Kumbaya my lord, Kumbaya
Kumbaya my lord, Kumbaya
Kumbaya my lord, Kumbaya
O Lord Kumbaya

Kumbaya my lord, Kumbaya
Kumbaya my lord, Kumbaya
Kumbaya my lord, Kumbaya
O Lord Kumbaya

 

 

 

Of uit de liedbundel : Geef mij een hart 

(als mijn hart versteend is van verdriet,… maak het weer nieuw) 

Geef mij een hart, een nieuw en levend hart.

Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg.

Geef mij een hart, geef mij een nieuw en levend hart.

 

 

 

Mensen kunnen troosten (horizontale balk kruis) 

 

Voorganger : Mooie herinneringen kunnen troosten.

God wil ons troosten. Dat vertelt ons het kruis. En dat vertellen ons deze vele kleine lichtjes.

Maar ook mensen kunnen elkaar troosten.

In vele kleine dingen. Luister maar : (lln lezen voor + steken daarna kaarsje aan bij kruisjes + ev we zingen  samen : “ Bij dit kleine lichtje )

 

Bij dit kleine lichtje denk ik aan jouw pijn.

Met dit kleine lichtje wil ik bij je zijn. 

(uit: Een straaltje van de maan – Averbode)

 

Als mama verdrietig is omdat ze papa mist, dan geef ik haar een dikke knuffel.

Opa voelt zich alleen sinds oma er niet meer is, maar ik ga elke woensdagmiddag kaartspelen met hem.

De buurvrouw weende vorige week. Ik heb een boeketje bloemen geplukt en heb het haar gegeven.

Kleine zus weende omdat poes doodgereden is. Ik gaf haar mijn zakdoek en vertelde een mooi verhaal.

Mijn beste vriend mist zijn papa. Bij mij mag hij altijd vertellen over hem. Ik luister altijd. Ook al zegt hij 10 keer hetzelfde.

Juf heeft het moeilijk omdat haar opa heel erg ziek is. Wij hebben allemaal een tekening gemaakt.

 

Voorganger :

God, we willen troosten wie verdrietig is.

We willen licht en warmte brengen, zoals deze kaarsen.

Help jij ons  ?

 

 

OnzeVader

Als teken van onze verbondenheid met God en met elkaar, als teken van onze bereidheid om elkaar te troosten bij pijn en verdriet, bidden we samen het Onzevader

 

 

 

themalied (+ nieuwe strofe) 

 

Open je ogen 

En zie de kaars die brandt.

Open je ogen

En zie de vlam die danst.

 

 

Want als je ogen het goede zien,

Weten je handen wat ze zullen doen.

Dan zegt je mond waar het op staat.

Weten je voeten waar ze zullen gaan;

je oren wat ze moeten horen.

Dan weet je hart waar het om gaat.

 

Zie je het kruisje: 

het teken van de hoop.

Zie je het kruisje:

er is leven na de dood.   

 

 

Slotgebed: we bidden samen 

Heer God,

vele lieve mensen zijn gestorven.

Wij geloven dat zij nu bij Jou zijn.

De vele mooie herinneringen troosten ons.

Ook Jouw woorden hebben ons vandaag getroost.

Help ons om goede vrienden te zijn

van wie verdrietig is en iemand moet missen.

Amen.

 

Het kruisje gaat terug mee naar de klas, komt in de godsdiensthoek 

 

Info KRUISJE MISSIO

 

Het kruis is gemaakt in keramiek, de afmetingen zijn 12 x 12 cm, de kostprijs bedraagt 5 euro.

Het kruis bevat de 5 kleuren van de 5 continenten:

Het kruis staat symbool voor Jezus Christus. Christenen uit de 5 continenten zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus, ze steunen en verrijken elkaar.

 

Voor meer info en bestellingen kan je terecht bij Liesbeth Rogge en Melanie Six

(onderwijs.brugge@missio.be – 050/74 56 51

 

 

 

4.

Even stilstaan  …en mijmeren bij het kruis

 

 

Het kruisbeeld  naar P.Teilhard de Chardin

 

Een man wandelde in een winkelstraat.

Even later stopte hij voor een antiekzaak.

Daar keek hij aandachtig in de etalage naar een prachtig kruisbeeld.

 

Een kind kwam naast hem staan.

En keek ook naar het beeld.

“Dag jonge heer”, zei de man.

“Weet jij wie dat is op dat kruis ?”

“Natuurlijk”, zei de kleine jongen, “dat is Jezus.

Lang geleden hebben ze Hem gedood.”

“Heel goed”, zei de man en hij liep door.

Ineens hoorde hij iemand achter hem lopen.

Hij draaide zich om en zag de jongen van bij de winkel.

“Meneer, meneer”, riep hij, “ik ben het belangrijkste vergeten :

Nadien is Hij verrezen !”

 

 

 

Hoe ze aan het kruis gekomen zijn    naar E.Laridon

 

Vele keren zijn ze in vergadering samen geweest. Ja, die eerste groep van christenen heeft lang gezocht naar een teken, een symbool  om  hun geloof uit te drukken.

 

Een eerste voorstel heeft het niet lang volgehouden, met name de vis. Jezus had zijn eerste leerlingen – die bijna allemaal uit de visserij kwamen- tot vissers van mensen gemaakt. Onmiddellijk kwamen er tegenkantingen tegen het symbool van de vis. Zij die geen vis lustten, wilden niet dat ze steeds naar zoiets moesten kijken. Anderen, die zelf ook geen vissers waren vonden dat het symbool te veel naar één groep van mensen verwees.

 

Heel snel kwam het voorstel van een brood. De wonderbare broodvermenigvuldiging had toch veel mensen bij elkaar gebracht. Als het brood het symbool werd voor de christenen, dan zou dit ook een uitnodiging zijn om in Jezus’naam samen te komen. Maar ook hier kwamen tegenkantingen. Hoe lang kan je brood bewaren ? Wat als er vogels in de omgeving zijn ?

 

Voor het teken van een druivenrank was er wel wat eenheid te vinden. Het verhaal over de ranken en de wijnstok sprak iedereen nog aan. De wijn verwees toch naar het bloed van Jezus. Maar een teveel aan wijn had al meerdere keren voor onenigheid gezorgd en dat mocht zeker niet gebeuren.

 

Toen er vele vergaderingen voorbij waren, het aantal geïnteresseerden daalde, kwam na een lange periode van stilte één van de oudste christenen met een voorstel. Waarom niet het kruis als symbool nemen ? Even was het muisstil. Het kruis is toch het moment van de mislukking in  het leven van Jezus, dachten velen. Je kan toch niet die mislukking als symbool van ons christen-zijn nemen ?

 

“Neen”, zei de man, “het kruis is geen teken van mislukking. Het kruis is het symbool van kiezen tot het uiterste, het zich ten volle geven voor elkaar, het overwinnen van alles wat dood maakt. Als je even rond je heen kijkt, dan zie je dat je met velen samen bent, de volgelingen van Jezus leven en groeien in aantal. Als je dat ziet, dan voel je dat het kruis geen mislukking was.”

 

Het duurde even voordat de meesten zich achter het voorstel konden scharen. De oude man heeft dat moment zelf niet meegemaakt. Maar hij is tot de laatste dag van zijn leven blijven denken aan die dag dat hij Jezus heeft geholpen om zijn kruis te dragen. Die dag heeft hem zoveel levenskracht gegeven dat voor hem het kruis teken van overwinning is geworden.

 

 

 

Het kruisteken is een geloofsteken dat door ons, christenen, als klein gebed of zegening gebruikt wordt

 

 

 

 

Een kruis in ieder mensenleven      naar Phil Bosmans

 

 

Het kruis is een realiteit  in ieder mensenleven.

Maar steeds minder mensen zijn er tegen opgewassen.

Ze aanvaarden het niet meer en ze worden overspannen.

Velen gaan eraan ten onder.

Je hebt geen keuze.

Je draagt je kruis of het kruis zal je verpletteren.

Maar je kunt pas dragen, als je de zin en de functie van het kruis leert begrijpen.

 

Het kruis brengt je terug tot je waarheid, tot je juiste afmetingen van arm, zwak, kwetsbaar, klein mensenkind.

Het kruis kan je bevrijden uit je materie waarin je dreigt te stikken; kan je losmaken uit je middelmatigheid.

Het is als een antenne, waarmee je de boodschap van God kunt opvangen. Ze zal je niet verlossen van je lijden, maar ze zal je verlossen van de zinloosheid en de nutteloosheid ervan.

Je kunt weer ‘mens’ worden en  het gebeurt dat je alles heel anders en veel beter ziet door ogen, die geweend hebben.

 

 

 

 

 

Het kruis verbindt de hemel met de aarde,  God met mensen en mensen met elkaar

Ik heb geen andere handen dan de jouwe 

 

 

 

Het gebeurde in een klein dorpje in Duitsland, na de oorlog.

 

De gevluchte bewoners kwamen terug en zagen dat de oorlog

alles verwoest had: hun huizen, hun school, hun kerk,…

Geen enkele steen was op de andere blijven staan.

 

Tussen al die brokstukken en dat puin lag ook het gebroken

kruisbeeld dat vroeger midden op het marktplein had gestaan.

De bewoners van het dorp wilden dit kruisbeeld graag

herstellen. Zij zochten alle stukken bij elkaar, doch de handen

waren niet meer terug te vinden.

 

In het dorp was ook een groep Engelse soldaten gelegerd.

Eén van hen maakte een bordje en hing dit onder het

kruisbeeld.

Op dat bordje schreef hij de volgende woorden :

 

‘I have no hands but yours’

(ik heb geen andere handen dan de jouwe!)

 

 

 

 

5. Bidden met kinderen 

 

 

 

Oma geeft me een kruisje op mijn hoofd.

Het is jouw teken, Jezus.

Moge dit kruis doordringen tot in mijn hart,

tot in mijn gezicht, mijn armen en handen,

mijn benen en voeten,

opdat ik dag na dag,

meer zou lijken op jou, Jezus.

 

 

 

 

 

6. 

Gebed van de week – november 

Verdieping bestemd voor persoonlijke overweging en gebed. Opgebouwd vanuit het maandthema van Leeftocht VSKO.

Zie: www.dpbbrugge.be/schoolpastoraal.

Rubriek: gebed van de week

 

 

 

7. 

Herdenkingsviering Arkorum 

donderdag 7november – 19 u 

 

uitnodiging volgt volgende week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Startmoment ADVENT  

 

Volgt nog