nieuwjaarsviering 365 kansen: wat goed voor jou!

0
903

1. Klas 4 maakt de uitnodiging op en stuurt die naar alle klassen (1 grote uitnodiging aan altaar of aan de deur hangen)

2. Lied : Wat goed dat we hier samen zijn

Wat goed dat we hier samen zijn !
Wat fijn dat ik hier ben,
Ik hoor erbij,
Ze kennen mij,
Zoals ik hen ook ken.
U hoort bij ons, God, wij bij U.
U bent hier om ons heen.
Waar wij ook gaan,
Waar wij ook staan,
U laat ons nooit alleen. Amen.

3. Welkom door klas 2
(letters WELKOM vooraan )

Bijvoorbeeld:
Bij het begin van een nieuw jaar komen mensen samen.
Januari is een feestmaand.
We hebben ervan genoten om met gezin, familie en vrienden feest te vieren. En elkaar het goede te wensen.

Zo laten we zien dat we van elkaar houden.
Het is goed dat we bij het begin van een nieuw jaar
ook met alle Lentelanders hier samen komen.
Om onze wensen uit te spreken.
Om samen feestend het nieuwe jaar in te zetten.

Welkom allemaal !

4. Welkom en kruisteken door pastor

5. DANK! door klas 1

Bij een feest hoor DANKzeggen.
Dank voor de uitnodiging. Dank voor je vriendschap.
Bij dit feest voor het nieuwe jaar willen ook wij DANK zeggen.

Wat was mooi het voorbije jaar?
Waarvoor willen wij danken?

(ruiker bloemen op altaar plaatsen)

Pastor:
+
Voilà, de uitnodiging voor het feest werd verstuurd,
Iedereen werd verwelkomd, we hebben elkaar bedankt,
we zijn er allemaal, we kunnen beginnen !
Alhoewel, misschien kunnen we best eerst het vorige jaar afsluiten…
Misschien wat wrevel, ongemak,.. om wat niet zo goed ging…
Dat willen we eerst goedmaken!

6. Verzoeningsmoment door klas 3

– 3 schuldbeden (mag heel eenvoudig, vanuit de leefwereld van de kinderen)
(+ 3 kaarsen op altaar plaatsen)

Tussenzang hierbij : Kleine dingen

Pastor : Heer, vergeef ons onze fouten.
Help ons dit nieuwe jaar 2014 : dat we alle kansen zien om er echt een goed, tof jaar van te maken!

Op een feest houdt de gastheer altijd een speech.
Een tekst waarin hij iets belangrijks wil zeggen.
Ook vandaag een speech!

7. Tekst kansen door klas 5 (goede lezers of spelen/lezen)
(ballon? op het altaar plaatsen)

Hebben jullie ooit al eens gehoord van de familie KANS?
Het is een grote familie waarvan alle leden het liefst met iedereen goede vrienden willen zijn. Je komt de KANS familieleden zowat overal tegen.
Ze kijken je aan met grote ogen en ze zeggen dan: “Hé, zie je me? Ik ben een KANS… mag ik even binnenkomen?”
Ze kunnen ook allerlei gedaantes aannemen! Laatst had één van de familie zich veranderd in een bloeiende bloem. Zij wou absoluut door iemand meegenomen worden zodat de mensen vreugde konden beleven aan haar, maar… niemand nam de moeite. Vele mensen hadden dat zusje KANS wel gezien, maar niemand had die kans gegrepen. Ik herinner me nog een ander familielied van de familie KANS. Maanden heeft die rondgelopen op vraag naar een bemoedigend woord. Op zoek naar iemand die zei: “Wat goed van jou!”… hij verscheen overal waar mensen kwamen. Op den duur was hij hees van vragen en nog vond hij bij niemand begrip of aandacht. Niemand greep de KANS. Een ander broertje KANS had zich dan weer veranderd in een ballon aan de hand van een kind. Hij wou het kind blij maken. Maar een jaloers buurmeisje knipte stiekem de draad door. En weg was de kans.
Dat kon toch zo niet langer blijven duren. Vader KANS riep alle kansen bij zich en besprak toen de situatie. Hij keek zeer ernstig en zei toen tegen iedereen: “Alleen kunnen we het niet waarmaken, kansen. We hebben hulp nodig van de mensen.”
En dat is zo:
Kansen hebben de handen van de mensen nodig.
Kansen hebben de voeten van mensen nodig.
Kansen hebben de ogen van mensen nodig om te zien wat er moet gedaan worden.
Kansen hebben oren nodig om te horen waar kansen geboden moeten worden.
Dus kinderen neem het van mij aan:
Grijp de kans wanneer je iemand kunt helpen.
Kansen zijn er in overvloed.
Laat ze niet voorbijgaan.
Dan kunnen we zeggen: wat goed van jou!

Geen feest zonder muziek en dans, dus:

8. zang en/of dans door klas 6
(feestmateriaal op altaar plaatsen)

9. stukje evangelie (7×70 maal) + korte duiding
(Bijbel op altaar plaatsen)
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
(sluit)
Noot
(18:10) Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[11] De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Op een nieuwjaarsfeest spreken we onze voornemens voor het nieuwe jaar uit:

10. Onze voornemens/werkpunten/… door klas 3
(ev. vanuit tekst “kans” of vanuit evangelie of andere…)

(Cijfers 2014 op het altaar plaatsen)

b.v. we willen de kansen om een ander te helpen gebruiken…
we willen de kansen om goede resultaten te behalen benutten..
we willen de kansen om …

11. We zingen samen: jaarthemalied

12. Slotgebed: samen bidden

God,
Het nieuwe jaar 2014 is begonnen.
We krijgen 365 kansen.
Zoveel dagen om het goed te doen.
Wil Jij ons daarbij helpen?
Amen.

Op een nieuwjaarsfeest wensen we elkaar het beste!

13. Wensen/nieuwjaarsbrief door Tania
(nieuwjaarsbrief op altaar plaatsen)

14. Traktaat door klas 5 (kaasjes)

-opruimen door klas 2-

samen toasten op een sprankelend 2014 !