kerstviering

0
1133

1. Adventslied : advent is dromen
2. Welkom en kruisteken

 

3. Adventskrans : 3 kaarsen branden

3 kinderen steken kaars aan op krans + lezen tekst

Dag kaars, wil je een kerstlichtje zijn
en ons vertellen hoe we licht kunnen brengen
aan eenzame, bejaarde mensen ?

Dag kaars, wil je een kerstlichtje zijn
en ons vertellen hoe we troost kunnen brengen
aan eenzame, bejaarde mensen ?

Dag kaars, wil je een kerstlichtje zijn
en ons vertellen hoe we liefde kunnen brengen
aan eenzame, bejaarde mensen ?
voorganger : God, tijdens deze advent groeide het licht op deze krans.
Nu al 3 weken lang. Elke week een kaarsje meer, elke week wat meer licht. Bij deze krans bidden wij om licht in deze donkere dagen.
Voor wie het moeilijk heeft. Vooral voor wie oud en arm is.
Zij tellen vaak niet mee.
Maak van ons kinderen die licht en warmte uitstralen, net als deze kaarsen. Zo wordt het een warme Kerst.
Voor iedereen. Amen

 
4. Als eerste lezing nemen we het slot van het Robbyverhaal (voorlezen of spelen in rollen)

 

Week 4:

Verteller: Opeens komt Gerda op hen toelopen.
Gerda: Maar wie we hier hebben: Kamiel en Rosa van het winkeltje in de Lange Zeefstraat!
Kennen jullie mij nog?
Rosa: Gerda! Onze buurvrouw van toen!
Verteller: Gerda fronst haar wenkbrauwen.
Gerda: Jullie zoon woont toch in Zwitserland? Hoe hebben jullie hier dan een kleinkind?
Verteller: Kamiel spreidt zijn handen uit. Rosa trekt haar schouders op.
Robby houdt zijn adem in en zet de schaal met koekjes neer. Hij gaat dicht bij Kamiel en Rosa staan.
De juf houdt haar hoofd schuin.
Juf: Ja, inderdaad! Ik herinner me winkeltje nog, van toen ik vroeger naar mijn oma ging logeren. Maar hoe zit dat dan, Robby?
Verteller: Kamiel slaat zijn arm om Robby heen en begint te lachen. Rosa giechelt mee. Ook Robby kan zijn lach niet meer inhouden. Lena, Jeroen en Fatimira schieten ook in een lach.
Kamiel: We hebben deze kleinzoon een paar weken geleden cadeau gekregen.
Rosa: En we konden geen betere wensen!
Verteller: Robby kan geen woord meer zeggen. Hij kijkt naar de juf. Gerda lacht nu ook.
Gerda: Jullie hebben een beetje vals gespeeld.
Verteller: De juf wrijft Robby’s haren door elkaar
Juf: Jij vindt ook altijd een oplossing, hé Robby.
Verteller: Maar ze lacht erbij. Robby pakt opnieuw de schaal met koekjes en houdt ze iedereen voor. Hij kan wel springen van geluk. Kamiel tikt op zijn schouder.
Kamiel: Kom je binnenkort nog eens kaarten?
Robby: Natuurlijk! Ik wil je nu echt wel eens verslaan!
Verteller: Dan tikt de juf tegen haar glas en iedereen wordt stil.
Juf: Op de vriendschap tussen jong en oud. En daar klinken we op!

5. Themalied WZZ : We spelen een kaartspel

6. Evangelie (uit handleiding WZZ) of uit kinderbijbel
Jezus’ geboorte

 

7. Woord door voorganger

 

8. Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God,
die zorg draagt voor alle mensen,
klein en groot!

Ik geloof in Jezus Christus,
zoon van God
en vriend van alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest,
die alle mensen leven doet.

Ik geloof in de kerk:
Mensen die leven vanuit Jezus.

Ik geloof dat liefde sterker is dan de dood.

 
9. Wij bidden voor

Bij elke bede wordt een kaarsje aangestoken
Kind : wij bidden voor alle bejaarden die eenzaam en alleen zijn.

Kind : wij bidden voor alle bejaarden die leven in armoede.

Kind : wij bidden voor allen die ziek zijn.

Kind : wij bidden om licht en warmte voor iedereen.

 
10. Gebed voor de gaven

Goede God,
iedereen kan maar gelukkig zijn als we
ons licht en onze warmte delen met elkaar.
doe ons breken en delen,
zoals Jezus ooit brood brak en wijn deelde.

Dat vragen wij U voor vandaag en morgen
en tot in eeuwigheid.
Amen

 

11. Grote Dankgebed

De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja, God,
wij mogen dank U wel zeggen.
Wij zijn blij om zovele dingen.
U bent voor ons een goede God.
Ja, echt goed bent U!
Daarom zeggen wij:
wij danken U voor alles wat U geeft.

Heilige Vader, goede God,
wij danken U
voor alles wat U geeft.
Hosanna in den hoge.

Vader, God, U bent bij ons.
In Jezus toonde U dat U dicht bij ons wilt zijn.

Jezus kwam tot ons
als een lieve man.
Zieken genas Hij.
Vele mensen maakte Hij blij.
Zo toonde Hij uw liefde
voor ons.

Daarom zeggen wij:
wij danken U
voor Jezus, onze Heer.

Heilige Vader, goede God,
wij danken U
voor alles wat U geeft.
Hosanna in den hoge.

Wanneer wij hier
rond deze tafel samen zijn,
dan doen wij dit
met alle mensen op de wereld
die U ook loven en prijzen.
Samen met onze paus
en onze bisschop.
Met hen samen zeggen wij:

Heilige Vader, goede God,
wij danken U
voor alles wat U geeft.
Hosanna in den hoge.

Wij zijn hier samengekomen
zoals Jezus met zijn leerlingen
tijdens het laatste avondmaal.
Wij vragen U:
zegen dit brood en deze wijn.
Mogen zij voor ons worden
lichaam en bloed
van Jezus, uw geliefde Zoon.
– instellingswoorden –

 

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden
tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om Jezus nooit te vergeten
zijn wij nu samen
rond deze altaartafel.

Om U te danken!

Wij willen steeds meer gelijken
op die goede Jezus, wiens geboorte we zondag vieren.
Ook wij willen lief zijn
voor alle mensen.
Maar alleen kunnen wij dat niet.
Daarom vragen wij U:
geef zijn goede Geest aan elk van ons.

Om U te danken!

Wij bidden U ook, goede God,
voor alle mensen van wie wij houden,
vader, moeder, opa, oma,
broers en zussen;
ook voor alle mensen die pijn
of verdriet hebben, bidden wij,
en voor alle mensen die gestorven zijn.

 

Mocht het ooit eens
echt goed worden voor iedereen.
Een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde
samen met Jezus, onze Heer,
die wij vol hoop verwachten.
Heilige Vader, goede God,
wij danken U
voor alles wat U geeft.
Hosanna in den hoge.

 

12. Onze Vader

 

13. Communie
14. Lied na de communie : Kerstlied

 

15. Slotgebed

God,
Kerstmis nadert.
Het wordt een groot feest.
Met een kerstboom, kerststal,
en heel veel lichtjes.
Kerstmis en licht,
dat gaat goed samen.
Want Jij bent ons komen tonen
hoe we licht kunnen zijn voor een ander.
Help ons goed te zijn voor elkaar.
Vooral voor wie het moeilijk heeft.
Dan wordt het echt Kerst.
Amen.

DELEN
Vorig artikelGoede Week 2013
Volgend artikelkerstwake