KERSTVIERING 2014: VREDE EN ALLE GOEDS

0
1542

advent week 4 ppt

 

Download de bijhorende powerpoint

Thema: Het Kerstbestand – Christmas Truce

Decor: prikkeldraad-blokken-zandzakjes… kleine kerstboom
Groot scherm
Verteller
Cello of ander instrument
Soldaten zitten al klaar in hun “loopgraaf”
Ppt

ADVENTSLIED
Schooleigen adventslied

WELKOM EN KRUISTEKEN DOOR PRIESTER/VOORGANGER

Welkom in deze kerstviering.
Het eerste trimester zit erop.
We komen na de drukke proefwerken samen om even stil te vallen.
Om heel even samen te zijn, om te bidden, en te luisteren naar oude verhalen.
Om het Kerstfeest, dat weldra komt, voor te bereiden.
Welkom allemaal rond de adventskrans en de kribbe, in de naam van….
KORTE DUIDING JAARTHEMA “Wakker voor vrede” + aansteken kaarsje 4
Leerkracht:
100 jaar geleden woedde in onze streken een oorlog.
Een erge oorlog,
die aan miljoenen jonge mensen het leven kostte.
14-18 wordt overal herdacht.
Ook op onze school.
Maar vergeten wij niet :
ook vandaag nog is er oorlog en geweld.
Ook wij maken ruzie en sluiten mensen uit.
Soms lijkt alles wel donker. Ook nu.
Donker in de wereld. Donker in ons hart.
En toch… dromen wij allemaal van een andere wereld.
Een wereld zonder ruzie en geweld.
Een wereld vol vriendschap en vreugde…
Misschien moet daarom Jezus straks opnieuw geboren worden.
Om ons die vrede te brengen.

Voorganger/priester:
Omdat wij verlangend uitkijken naar een wereld vol vrede,
steken wij deze advent
elke week een lichtje aan.
Vandaag mag reeds een vierde kaarsje branden.
Als teken van ons geloof in een nieuwe, vredevolle wereld.
– kind steekt kaars 4 aan.
Bij dit licht kijken we hoopvol uit naar de geboorte van het Jezuskind.

DRAMATISATIE Christmas Truce

– uitbeelden terwijl verteller (leerkracht) vertelt
(en/of projectie dia’s ppt)
Begingeluid: gure wind (CD)
“Soldaten” aan beide kanten podium. Verkleumd. Zitten stil dicht bij elkaar.
Cello begint heel zacht te spelen of CD Bach of Anton Kraft (komt in de link)
Verteller:
Kerstavond 1914.
Het is oorlog in Europa.
Een Groote Oorlog.
Alles ligt plat.
Aan het front is het stil.
Ongewoon stil.
Vredig stil.
De soldaten dachten met Kerst terug thuis te zijn.
“De oorlog zou vlug voorbij zijn”, hadden ze gezegd.
Maar nu zitten ze vast.
Ver van huis, in de streek van Ieper.
Ze verschuilen zich in de loopgraven.
De Duitsers aan de ene kant- de Geallieerden: Engelsen, Fransen en Belgen aan de andere kant.
Het leven in de loopgraven is zwaar, zeer zwaar.
Het water, de honger, de ratten, luizen en vlooien maken het leven haast onmogelijk.
Het is bitter koud, bitter koud. (soldaten wrijven hun handen van de koude)
Aan de kapotgeschoten bomen hangen ijspegels.
Eén soldaat houdt de wacht (kijkt met verrekijker naar “de vijand”)
Schrijven gaat moeilijk, met verkleumde vingers. (enkele soldaten schrijven).
Zelfs slapen lukt niet. (enkele soldaten gaan liggen)
Enkele soldaten bekijken nog eens de kerstcadeautjes die ze kregen. (halen geschenk uit hun doos)
Aangebracht in grote kisten uit het vaderland.
Nuttige geschenken vooral.
Een doosje sigaren, een tabakszakje, polswarmers.
En ja, Friedrich kreeg een bal! (wrijft over de bal)
Een echte voetbal.
Het doet hem denken aan thuis, aan zijn kleine broer, aan school.
In de loopgraaf staat een kleine kerstboom.
Mooi versierd met papiersnippers.
En een blank gepoetste helmspits als piek er bovenop.
Soldaat Ernst kapte de spar in de buurt. ( soldaat brengt boompje aan – komt bij de anderen zitten)
“Geen Kerst zonder kerstboom!” zei hij, en sprong zomaar over de borstwering, om een boom te zoeken. Niemand schoot.
Het kleine boompje zorgt voor wat kerstsfeer.
En veel heimwee naar huis. (cello stopt)
En dan,… opeens , begint Karl te zingen…
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT…. (zingt enkele zinnen luidop – ev. loopmicro – cello neemt melodie over)
De Engelsen spitsen hun oren.
Zingt daar iemand?
Bruce staat recht, om beter te horen. (soldaat staat recht, spitst de oren)
Ja, hij hoort goed! Stille nacht!
Hij stapt zijn loopgraaf uit , hands up. (soldaat stapt naar middenstrook-handen omhoog)
Midden niemandsland blijft hij staan.
De handen in de lucht.
De Duitsers kijken nieuwsgierig toe.
Wat doet die man?
Karl stapt uit zijn loopgraaf, recht op de man af. (gaat naar niemandsland, blijft staan- 1 m afstand tussen beide mannen)
(anderen kijken gespannen toe)
Heel even blijven ze afwachtend staan.
En dan vallen ze in elkaars armen.
En wensen elkaar:
Frohe Weichnachten! Merry Christmas! Zalige Kerst.
En dan, één na één, volgen alle soldaten hun voorbeeld.
Ze stappen uit hun loopgraaf en wandelen “niemandsland” in,
op zoek naar de ander.
Ze omarmen elkaar en wisselen geschenken uit.
Een droge koek voor een slokje wijn.
Een sigaar voor wat gin. (wisselen uit)
Blij tonen ze elkaar de foto’s van hun liefsten,
ver weg in het vaderland.
Fritz haalt het kleine kerstboompje uit de loopgraaf.
Ook Friedrich haast zich terug en haalt zijn pasgekregen voetbal.
Spontaan beginnen enkelen een partijtje voetbal.
Anderen bekogelen elkaar speels met sneeuwballen.
Heel even is de oorlog ver weg.
Daar, op die smalle strook,in niemandsland…
(gaan schouder aan schouder staan)
En dan…
dan zingen ze samen,
schouder aan schouder ,
Stille Nacht
20 soldaten, 2 talen, één lied.

SAMENZANG Stille Nacht

(soldaten op het podium + iedereen) – in 4 talen eerste strofe
Ondertussen wordt op groot scherm een stukje film uit de Christams Truce geprojecteert
(stukje waarop beide kampen hun loopgraaf verlaten en elkaar ontmoeten)

KERSTVERHAAL

De soldaten gaan zitten, lezer (pastoor) komt erbij met bijbelboek, zet zich op houten krat, en leest het kerstverhaal.
(loopmicro)
Soldaten blijven zitten tijdens woord priester
Maria zou een kindje krijgen. Een engel had haar verteld dat het een heel bijzonder kind zou zijn. Ze moest het Jezus noemen. Voordat het kindje geboren werd, reisden Jozef en Maria naar Betlehem, om zich te laten inschrijven. Want de keizer wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonden. Er ware heel veel mensen in Betlehem. Jozef en Maria konden nergens een plek vinden om te slapen. Alleen in een stal was er nog plaats. Daar werd Jezus geboren. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in de voederbak van de dieren.
’s Nachts kwam een engel bij de herders in het veld. Die vertelde hun dat Jezus geboren was. Plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: “Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.”
De herders gingen op zoek en vonden het kindje. Het was in een doek gewikkeld en lag in een voederbak, precies zoals de engel gezegd had.
Naar Averbodes kinderbijbel (Lucas)

WOORD door priester

EV. GELOOFSBELIJDENIS

VREDESWENS – VOORBEDEN

Aanbrengen letters V R E D E (Mariënstede) + letters uithangen – vredeswens uitspreken – tussen elke letter in zingen we samen: “Vrede, Vrede, vrede op aard aan alle mensen, die van goede wille zijn”.
V ik wens je vriendschap. Vele vrienden om je heen.
R
E
D
E

VOORGANGER: We hebben het woord VREDE gevormd.
Bij elke viering hier in de kerk wensen mensen elkaar vrede.
Is dat niet het mooiste dat we elkaar kunnen wensen deze Kerst ?
Vriendschap en vrede!
Tonen wij elkaar vandaag die vrede met een klein gebaar ! (handdruk, zoen..)

Ook de soldaten geven elkaar handdruk of schouderklop of zoen.

AANBRENGEN GAVEN

pastoor: vrienden komen samen aan tafel, nodigen elkaar uit, … Samen tafelen is een teken van vriendschap. Dat willen wij ook vandaag doen.
Daartoe dekken we eerst de tafel. We maken ons klaar voor ons Kerstmaal.
Ev. aan tafel/schraag op het podium?
Zingen Kleine dingen (of ander lied)
ondertussen halen de soldaten uit hun rugzak/knapzak/doos: harde koeken, fles wijn, “gamel”, drinkbeker, kaars,…. ook de bal wordt geofferd (teken van vriendschap en verzoening)

GEBED bij de GAVEN – priester
Vrede draait om kleine dingen. Zoals samen aan tafel gaan.
Samen eten.
God,
Als kinderen die vrede wensen zitten wij hier vandaag rond uw tafel om
samen maaltijd te houden.
De tafel hebben we samen gedekt,
met brood en wijn, en licht.
Aanvaard deze gaven.
En ons gebed.
En ook onze goede wil om in deze advent
te werken aan vrede rondom ons.
Amen.
GROTE DANKGEBED – alternerend bidden – tekst wordt geprojecteerd
(ev dankgebed Arkorumvieringen nemen)

P: De Heer zal bij u zijn
A: De Heer zal u bewaren.
P: Verheft u hart
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.

P: Ja, inderdaad, er is veel om dankjewel voor te zeggen, dank je wel Goede God. Voor al de mensen die voor ons zorgen, dank je wel.
Allen: dank je wel
P: voor al de mensen die ons graag zien, dank je wel.
Allen: Dank je wel
P: Voor de zon, de bloemen, de dieren, dank je wel
Allen: Dank je wel
P: en voor alles waar we blij mee zijn, dank je wel
Allen: Dank je wel, Goede God.
Jij houdt van ons.
We zien je graag.
BRAVO voor jou!

P: Ja, God, bravo voor jou.
Je hebt ons jouw Zoon gezonden,
Jezus, de beste mens die er ooit geweest is.

De laatste avond van zijn leven was Jezus met zijn vrienden samen om feest te vieren.
Ook toen stond er brood op tafel en wijn. Zoals hier.
Plots werd Jezus heel stil.
Hij vertelde dat er mensen zouden komen om Hem te doden.
En zijn vrienden werden heel verdrietig.
Maar Jezus zei: “Jullie moeten geen verdriet hebben.”
Hij nam het brood, dankte Je, Vader, brak het, Hij gaf elk een stuk en zei:
“Neem en eet. In dit gebroken brood blijf ik bij jullie.”

En Hij nam ook de beker met wijn, dankte je, Vader, gaf hem door aan iedereen en zei:
“Neem en drink uit deze beker. Zo blijf ik bij jullie met de warmte van mijn hart.
Doen jullie ook zo, zei Hij, 
iedere keer opnieuw om mij niet te vergeten.”
Jezus, blijf dicht bij ons en help ons goede vrienden te zijn van alle mensen.
Allen: Jezus , we vergeten je niet. Jij blijft dicht bij ons en wij doen zoals jij. Ja, wij doen zoals jij.
P: Goede God,
Jezus, uw zoon is dicht bij ons.
Wij sluiten onze ogen, vouwen onze handen en bidden samen met Hem tot Jou.
Allen: Wij bidden je, Goede God.
P: Goede God,
zorg voor onze mama en onze papa, onze broers en zussen, onze vrienden en al de mensen, die vriend van Jezus willen zijn.
Allen: Wij bidden je, Goede God.
P: Goede God,
zorg voor de mensen die ziek of verdrietig zijn.
Allen : wij bidden je, Goede God.

P: Goede God,
zorg voor de mensen die blij zijn.
Allen: wij bidden je, Goede God.
P: Goede God,
Zorg voor alle mensen van de hele wereld,
vooral voor de mensen die lijden door oorlog en geweld.
Allen: wij bidden je, goede God.
P: Goede God,
zorg ook voor de mensen die dood zijn 
en die nu bij jou zijn.

Allen: wij bidden je, goede God.
P: Goede God,
zorg voor ons, dat we jouw vrienden mogen blijven,
ons leven lang.

Voor dat alles en nog zoveel meer,
bidden wij jou, Goede God, 
zoals Jezus het ons geleerd heeft:
ONZE VADER

COMMUNIE
– cello speelt kerstmelodieën

BEZINNING NA COMMUNIE – SAMEN BIDDEN

God,
Geen honger in de wereld, maar eten voor iedereen; dat is VREDE.
Geen koude in de wereld, maar warmte voor iedereen; dat is VREDE.
Geen stal in het donker, maar ieder een huis om in te wonen; dat is VREDE.
Geen eenzaamheid, maar geborgenheid; dat is VREDE.
Geen ruzie en haat, maar vriendschap; dat is VREDE.
KERSTDAG is: VREDE brengen.
Ik doe mee!
Help Jij mij?

ZINGEN “Ik wens je een vrolijk Kerstfeest”
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
En een gelukkig nieuwjaar!
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
Ik wens je een vrolijk Kerstfeest.
En een gelukkig nieuwjaar!
SlOTGEBED EN ZEGEN door pastoor
Heer, deze adventstijd kijken wij uit naar het nieuwe dat zal komen.
Wij dromen van een wereld vol vrede.
Die kan er pas komen als wij er allemaal aan meewerken
Zoals de soldaten op Kerstnacht 1914.
Geef ons de kracht,
Om echt te werken aan die vrede.
In vele kleine dingen.
Dan wordt jouw droom waar.
Amen.

SLOTLIED bij het naar buiten gaan : WAKKER voor VREDE (2 strofes)

wordt een kaartje/wens/… uitgedeeld?

Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)

Strofe 1:
Oma las een brief voor,
Een hele oude tekst,
Geschreven door haar opa in de oorlog

Hij schreef van koude en verdriet
Van pijn en heel veel angst
Dit mag nooit meer gebeuren in de wereld, toch?!

Refrein:
Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)

Strofe 2:
Wat is er toen gebeurd daar?
Waarom moest het zo gaan?
Is vrede dan zo moeilijk te bereiken?

Ook nu komt het nog voor
En staan er kind’ren in de kou
Kunnen wij dan zomaar blijven kijken?

Refrein:
Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)

Strofe 3:
11 november was ’t gedaan,
de vrede was toen daar.
Dat stond in alle kranten neergeschreven

Maar als ik kijk naar het journaal
Dan zie ik telkens weer:
Dat kinderen in oorlog moeten leven.

Overgang
Dus mijn wekker staat al klaar
Voor vrede overal
In klas, op de speelplaats en in ons huis.
Staat jouw wekker ook al klaar
Voor vrede overal
Samen zingen wij het dan ook luid!

Refrein:
Vrede
Vrede
Ik blijf wakker voor vrede (2 x)