Gebedsviering Allerheiligen/Allerzielen 2015: Ik wil je naaste zijn

0
1493

Gebedsviering Allerheiligen/Allerzielen 2015

Ideeën voor een bezinning voor in de klas, of enkele klassen samen in een stille ruimte

materiaal: kaars, bijbel, potje met olie (b.v. massageolie), ev. prent verhaal Barmhartige Samaritaan,
ev. rouwprentjes die de kdn meebrachten, affiche jaarthema
ev. activiteit vooraf: geurolie maken. Klein flesje of potje versieren. Na de viering krijgt elk een flesje geurolie mee om iemand met te ‘zalven’ (=ik wil je naaste zijn)

Intredelied : Samen stil (cd liedbundel PASTORAAL nr 2 – blz. 5)

Wat goed dat we hier samen zijn !
Wat fijn dat ik hier ben.
Ik hoor erbij. Zij kennen mij, zoals ook ik hen ook ken.
U hoort bij ons God. Wij bij U. U bent hier om ons heen.
Waar wij ook gaan, waar wij ook staan, U laat ons nooit alleen. Amen.

Welkom en kruisteken

Voorganger :
November is een sombere maand.
Buiten wordt het koud en kil. Blaadjes vallen van de bomen.
In deze tijd denken we terug aan de mensen die gestorven zijn.
En aan alle mensen die verdriet hebben.
We willen hen niet vergeten.
Daarom zijn we hier vandaag samen.
Om hen gedenken.
Maar ook om te vragen aan Franciscus, die het hele jaar bij ons is:
‘toon ons hoe we kunnen troosten wie verdriet en pijn heeft.’
+ en aansteken kaars

Pijn en verdriet

  • inleiding door leerkracht: we luisteren naar…
  • stukje lezen uit boek of dagboek (over verdriet) bij voorkeur uit de klasbib
  • of getuigenis door ll (b.v. oom is gestorven…)
  • ev. spreken kdn die dat willen hier hun verdriet uit (ev. allemaal noteren op briefje met traan en nu “verzamelen” )
  • ev. verdriet nu noteren-rustige achtergrondmuziek

Elkaar dragen

Het leven bestaat uit goede dagen en slechte dagen…
dagen vol vreugde en plezier, feest, vriendschap, lachen…
maar ook dagen van verdriet, ziek zijn, pijn, ruzie, iemand missen, iemand verliezen,…
dat hebben we zopas gehoord.
Het leven is beide: vreugde èn verdriet.
En we zeggen: gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Als je de goede dagen kunt delen, wordt je plezier en vreugde dubbel zo groot.
Maar we zeggen ook: gedeelde smart is halve smart. Dat wil zeggen: als je de smart (pijn) en je verdriet kunt delen met iemand, dan wordt die pijn veel kleiner.
Hoe kunnen we dat doen: elkaars pijn delen?
Zeker deze dagen waarop we terugdenken aan de mensen die gestorven zijn.
Hoe kunnen we troosten?
Luisteren we eens naar een verhaal van Jezus.
Hij vertelt ons ook vandaag hoe we dat kunnen doen.

Bijbel

lezer: (of je toont een filmpje van internet)
Jezus vertelde een verhaal:
”Er was eens een man die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho.
Onderweg werd hij overvallen door rovers.
Ze namen zijn geld af, sloegen en mishandelden hem.
Dan lieten ze hem liggen.
Er kwam een priester langs. 
Hij zag de gewonde man liggen, maar liep verder.
Dan kwam er een leviet, een ijverige tempelbediende, langs.
Ook hij zag de gewonde man liggen, maar liep in een boog om hem heen.
Toen kwam er een Samaritaan langs.
De joden vonden Samaritanen geen goede mensen,
omdat ze zogezegd geen goede gelovigen waren.
Maar de Samaritaan stopte, en kreeg medelijden met hem.
Hij nam olie, verzorgde zijn wonden, en zette hem op zijn eigen ezel.
Hij bracht hem naar een herberg, en zei tegen de waard:
”Hier is geld, verzorg deze man heel goed.”
Jezus vroeg:
”Wie van de drie was goed voor de gewonde?”
Iemand antwoordde:
”Degene die hem verzorgd heeft.”
Jezus zei:
”Doe dan vanaf nu zoals de Samaritaan en zorg goed voor je naaste.” Lc 10, 25-37

Woord

inspiratie:
We hebben onze pijn en verdriet uitgesproken.
Hoe kunnen we elkaar troosten?
Zoals in het Jezusverhaal: goed zorgen voor je naaste.
Stilstaan bij wie verdriet heeft.
Dat is niet altijd gemakkelijk… we lopen liever in een boogje om hen heen…
Maar stilstaan. Zien wie je nodig heeft.
Bij die gewonde, gekwetste gaan zitten.
Luisteren. Vragen: waar heb je pijn? wat doet je pijn?
De weg van Jeruzalem naar Jericho is een eenzame weg. Een steile weg.
Mensen die pijn hebben zijn vaak eenzaam… alleen op weg.
Jezus roept op om “naaste te worden”
(lief zijn voor je naasten is gemakkelijk… je zit altijd “naast” je beste vriendin… maar een “naaste wórden” voor wie je nodig heeft, is een opdracht… zeker deze dagen vol verdriet. De vraag is van Jezus eigenlijk niet wie je naaste is, maar of jij een naaste wil worden…)
Jezus roept op om stil te staan bij je vriendje dat verdriet heeft. De man stopt. Gaat naast hem knielen.
Geeft wat te drinken.
En hij zalft de man.
Hij is nabij: in woord van troost en gebaar van troost. Hier in het verhaal neemt de man
olie. Olie verzorgt. Olie maakt zacht. (bv je harde spieren). Olie geneest.
Hoe kun je nog troosten?
Dit jaar toont Franciscus ons hoe we anders kunnen zijn. Ook deze maand legt hij uit hoe je kunt troosten. Hoe je pijn kunt delen.
Hoe troost Franciscus? Luister naar zijn verhaal:

Franciscus ontmoet de melaatse

lezer:
” Op zijn paard gezeten trok Franciscus rond in de streek van San Damiano. Toen kwam hij plots een melaatse tegen. Alleen al het zien van melaatsen deed hem huiveren, en gewoonlijk vluchtte hij vol afkeer van hen weg. Melaatsen werden in de tijd toen Franciscus leefde, buitengesloten. Men mocht ze niet aanraken. Men was bang voor besmetting. Maar Franciscus gleed van zijn paard af.Hij liep op de melaatse toe, gaf hem een geldstuk en kuste hem de hand. Daarop omhelsde de melaatse hem en gaf hem de vredeskus. Franciscus besteeg vervolgens weer zijn paard en zette zijn rit voort.”

Woord

Ook Franciscus toont vandaag hoe je kunt troosten. Vaak zijn wij bang dat we de juiste woorden niet zullen vinden. “Wat moet ik zeggen?”
In het verhaal van Franciscus wordt geen woord gesproken. Dat hoeft ook niet.
Wat wat doet Franciscus?
Maar ook Franciscus stopt. Gaat naast de melaatse staan. En: hij neemt hem vast, geeft hem een kus.
Een warme knuffel, een kus… het zijn tekens van troost.

Engagement: ik wil je naaste zijn

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Franciscus vertellen ons vandaag: Zo kunnen we vriend zijn, zo kunnen we “naaste” zijn. Voor iemand die verdrietig is.
Stoppen, naar iemand toe gaan, zalven, troosten, een knuffel, vragen hoe het is, een kus…
Deze dagen in november hebben vele mensen verdriet. Omdat ze iemand missen.
Misschien ook iemand in jouw klas. Of in jouw familie. Of straat.
Jezus vraagt: wil jij voor hen een naaste zijn?
Wil jij troosten wie verdriet heeft?
Als teken van onze bereidheid om te troosten, geven we een potje met zalvende olie door.
We nemen met onze vingers wat olie, en zalven de hand van onze “naaste”.
We doen dit heel sereen en rustig. Ondertussen luisteren we naar het lied
“Je hebt een vriend” van K3. Wat dat willen we zijn: een echte vriend voor elkaar.
doorgeven olie – we zalven elkaars handen, wat olie op de handrug inwrijven – in stilte (ev. als leerkracht eerst beginnen, zo “zien” de kinderen wat ze kunnen doen)

lied je hebt een vriend van K3
Voel jij je ook soms zo alleen
Met al die mensen om je heen
Als je lacht, als je huilt,
en er niemand luistert
Elke dag voor een muur komt te staan
Kijk me aan
Kijk me aan
Je hebt een vriend
Iemand die voor jou door vuur gaat
Elke dag weer voor je klaar staat
Voor altijd aan je zij
Je hebt een vriend
Iemand die je nooit alleen laat
Met jou de toekomst tegemoet gaat
Geloof me maar, 
je hebt een vriend in mij
In elke wondermooie dag
Elke aanstekelijke lach
Is de nacht soms te lang, 
is het pad te duister?
Steek je hoofd dan niet in het zand
Neem m’n hand
Neem m’n hand
Je hebt een vriend
(Als je lacht, als je huilt, 
zeg m’n naam)
Iemand die voor jou door vuur gaat
(Ga voor jou door het vuur)
Elke dag weer voor je klaar staat
(Elke dag weer)
Voor altijd aan je zij
Je hebt een vriend
(Als je lacht, als je huilt, 
zeg m’n naam)
Iemand die je nooit alleen laat
(laat je nooit meer alleen)
Met jou de toekomst tegemoet gaat
(Elke dag weer)
Geloof me maar, 
je hebt een vriend in mij
Is de hemel daarboven niet altijd even blauw
Ik ga door, want ik weet, 
ik heb ook een vriend in jou…

 

Wij bidden

voorganger-gebedshouding:
God,
we hebben elkaar getroost.
We hebben elkaar gezalfd als teken van nabijheid.
Wil ook Jij ons allen nabij zijn?
Wij vragen U:
zorg goed voor alle dode mensen.
Laat hen verderleven bij Jou
en diep in ons hart.
En zorg goed voor alle mensen die verdriet hebben.
En help ons als barmhartige Samaritanen
voor elkaar te zorgen.
Daartoe bidden we samen:

samen:
Heer,
laat mij licht brengen waar het duister is
laat mij troost brengen waar pijn is
laat mij vreugde brengen waar mensen bedroefd zijn

Ik wil een naaste zijn.
Help jij mij?
Amen.

Onze Vader: samen bidden

Jaarthemalied of ander lied