De Ark van Noach – kleuterviering

0
2603

download hier de bijhorende powerpoint

Materiaal

CD TOV kleuters 4 jaar deel 2 nr 23:Met Noach in de boot
CD TOV kleuters 4 jaar deel 2 nr 37: Regengeluid
CD TOV kleuters 4 jaar deel 2 nr 31: Opgewekte muziek
muziek afspelen : …
Kleinsten: één gekleurd lint van crêpepapier
Driejarigen: geknutselde dierenmaskers of schmink
Vierjarigen: kroon met ark op
Vijfjarigen: hun geknutselde vredesduifjes – ev. hebben ze allemaal een wit T-shirt aan
Groen takje
Planken + hamers
Mand met eten (vrouw van Noach)
Loopmicro’s + vaste micro
Ppt
Decor :
ev. Ark van Noach (b.v. van Playmobil) op altaar
grote “boot” vooraan de kerk

Vaste personages:
verteller/voorganger
Noach
Vrouw van Noach
duif (3de kleuter)

Voorbereiding: in de klas bereiden de kleuterleidsters deze viering voor – uitwerking TOV

Viering

We zingen samen het lied …

Welkom door voorganger
Welkom op deze Noachviering…
We zijn deze vasten op reis… met Victor naar Peru.
Vandaag gaan we op reis met Noach.
+ kruisteken -+ aansteken kaars
Het verhaal van Noach
Noach staat in het midden van de speelruimte, voor de ark.

Voorganger:
Dit is Noach. Hij is goed en vriendelijk voor de mensen èn voor de dieren.
De andere mensen in de buurt van Noach maken ruzie en zorgen niet meer voor elkaar.
God ziet hoe goed Noach is voor de anderen. Noach denkt veel aan God.
God zegt tegen Noach: “Bouw een grote boot voor je familie en voor alle dieren. Straks gaat het regenen en het zal niet meer ophouden.”
En dus gaat Noach aan het werk.
Zijn zonen en dochters helpen hem.

Noach: Jongens, kom mij helpen. We maken samen een grote boot om in te wonen. We bouwen een ark. Halen jullie het hout?
De vrouw van Noach duidt 2 vrijwilligers uit de kerk aan die komen helpen.
De vrouw van Noach en de kinderen brengen planken. Noach en zijn kinderen leggen de planken voor de geknutselde ark en kloppen met hun hamer op de planken.

Voorganger nodigt alle kinderen uit om te helpen timmeren. (symbolische handeling)

Noach: Oef, we zijn klaar.
Vrouw van Noach: Kijk, daar komen de dieren al.

Kleuterleidsters sturen enkele “dierenparen” naar de boot – helpen/ leiden naar voor

Noach: Kom, stap maar in !
Noach en zijn vrouw staan bij hun boot en helpen de dieren en zetten ze in de boot.

Voorganger : van elke soort mogen er twee in de ark, een mannetje en een vrouwtje. Twee beren, twee vlinders, twee apen, twee…. (opsomming van de dieren die binnenstappen)

Samen zingen

Kom ga je mee
met Noach in de boot?
Er is plaats genoeg
want hij is reuzegroot.

Nu komen alle dieren aan
ze stappen twee aan twee.
Een vrouwtje en een mannetje
en Noach gaat ook mee.
Kom ga je mee …
Het verhaal gaat verder…
Voorganger: het is druk op de boot.

Noach: kom, wij stappen ook in.
Vrouw van Noach: We hebben eten mee. Voor ons en voor de dieren.

De vrouw van Noach draagt een mand de ark binnen.
Noach, zijn vrouw en kinderen gaan ook in de ark zitten/staan.

Voorrganger: En dan begint het te regenen. Steeds harder en harder. Eerst zijn er enkele plassen op de grond, maar al gauw is er rond de ark overal water. De ark begint te drijven.
De mensen en de dieren zitten veilig in de boot.

Achtergrond: regengeluid
Voorganger nodigt kinderen uit om met de vingers mee te regenen
Eventueel wordt de regenbuis heen en weer geschud. Eerst licht, dan vlugger en vlugger…

Samen zingen

Kom ga je mee
met Noach in de boot?
Er is plaats genoeg
want hij is reuzegroot.
In de boot daar is het veilig
in de boot is ’t fijn.
Alle mensen samen met
de dieren groot en klein.

Het verhaal gaat verder…

Voorganger:
Noach en zijn familie hebben het druk, er zijn veel dieren om voor te zorgen.

Noach en zijn vrouw stappen rond en doen alsof ze de dieren uit de mand te eten geven.

Noach: hé, het regent niet meer zo hard.

Noach gaat naar de duif.

Noach: Duifje, ga jij eens kijken of je al grond kunt zien?

De duif gaat uit de ark weg en vliegt een rondje rond de kerk.
Noach staat op de uitkijk, hij houdt een hand boven de ogen en kijkt rond.
Voorganger nodigt de kinderen uit om ook te kijken …

Voorganger:
Maar de duif vindt alleen water en ze komt terug, helemaal uitgeput.
Noach geeft haar vlug wat te eten.

De duif keert terug naar Noach en Noach geeft ze wat te eten.

Voorganger: Na een tijdje laat Noach de duif opnieuw los.

Noach: Kom, duifje, ga jij nog eens kijken? Misschien vind je nu al land.
De duif verlaat de ark en vliegt twee rondjes rond de zaal. Noach staat op wacht en tuurt in het rond. De duif neemt het takje dat achteraan in de kerk klaar ligt en keert naar de ark terug.
Verteller: De duif blijft lang weg. Het wordt al donker.
Noach: Kijk, daar! De duif komt er aan. Ze heeft iets in haar bek. Het is een takje.

Samen zingen

Kom ga je mee
met Noach in de boot?
Er is plaats genoeg
want hij is reuzegroot.
In de boot daar is het veilig
in de boot is ’t fijn.
Alle mensen samen met
de dieren groot en klein.
Kom ga je mee?…
Rond de boot is heel veel water
’t duifje wit en zacht,
gaat op zoek naar ’t goede nieuws
waar iedereen op wacht.
Kom ga je mee ?…

Het verhaal gaat verder…

Voorganger : Noach is erg blij. Nu weet hij dat het water aan het zakken is. Nog even en ze kunnen de ark uit. Joepie !
Noach en zijn vrouw juichen.
Voorganger nodigt ook de kinderen uit om te juichen.

Noach: Kom maar. Het water is weg. We kunnen weer op aarde stappen. Wij kunnen hier opnieuw beginnen.
Iedereen verlaat de ark. Noach en zijn familie gaan voor de ark staan. De dieren gaan voor Noach en zijn familie op de grond zitten.

Voorganger: Noach en zijn familie danken goed omdat de mensen en de dieren weer op aarde kunnen leven.

Ook wij bidden

Noach en zijn familie en alle kinderen bidden: (voorganger bidt voor/herhalen)
Dank U God dat Jij ons hebt gered.
Dank U God dat U de dieren hebt gered.
Dank U voor de mooie wereld.
We willen er goed voor zorgen.
Amen.

Het verhaal gaat verder…

Voorganger: En God? Hij is blij. Hij kleurt de hemel met een reuzegrote regenboog! Kijk maar.

Kleinste kleuters kleuren
Alle peuters zijn in één bepaalde kleur gekleed. De peuters met dezelfde kleur komen naast elkaar staan. Zo maken ze samen één boog. In hun hand houden ze en gekleurd lint dat dezelfde kleur heeft als hun kledij. De peuters wapperen met hun lint terwijl opgewekte muziek speelt.

Samen zingen: we zingen samen het hele lied

Kom ga je mee
met Noach in de boot?
Er is plaats genoeg
want hij is reuzegroot.
In de boot daar is het veilig
in de boot is ’t fijn.
Alle mensen samen met
de dieren groot en klein.
Kom ga je mee?…
Rond de boot is heel veel water
’t duifje wit en zacht,
gaat op zoek naar ’t goede nieuws
waar iedereen op wacht.
Kom ga je mee ?…
Stap maar uit de grote boot
en kijk eens naar omhoog,
Want dan zie je mooie kleuren
van de regenboog!
Kom ga je mee?…

Vredeswens + zegen/zending

Het maakt God heel blij dat zoveel kinderen de natuur en de wereld mooi vinden, dat zoveel kinderen zo goed hebben samengewerkt, dat ruzie ophoudt en dat er nu vrede komt. (Wakker voor VREDE)
Maar God vraagt ons vandaag ook: zorg goed voor de bergen van Victor en Blanca in Peru.

Lieve God,
Ik speel graag met mijn vriendjes.
Zij spelen ook met mij.
Samen maken wij ook ruzie,
Maar dat gaat vlug voorbij.
Soms doe ik iemand pijn.
Help me om een goede vriend te zijn.
Amen.

Regenboog = symbool, we krijgen een nieuwe kans!

Uitnodigen om elkaar een hand te geven en VREDE te wensen.

Vredesduif
Aan het eind van de viering/ bij het verlaten van de kerk krijgen alle kleuters een attentie: een vredeswens die de vijfjarigen in hun klas maakten.
Ev. loslaten vredesduifjes na de viering