bundel september: ‘Mijn vriend Petrus: Kei-tov

0
1125

Hier kan je de powerpoint van de startviering downloaden

ons logo KEI TOV

In de Nederlandse woordenschat zijn heel wat Hebreeuwse woorden terecht gekomen waarvan tof goed gekend is. TOF (TOV) is een veel voorkomend Hebreeuws woord.

TOV betekent: goed, maar ook goedheid, schoon/mooi, gaaf, juist, volkomen, uitstekend, kostbaar, nuttig, aangenaam, goedgezind.

KEI staat in Van Dale:  geweldig, iem. of iets, een kei van een vent, een kei in wiskunde

Petrus betekent: kei, rots

Petrus, een kei van een vriend, een goede vriend, een vriend op wie je kan bouwen, kei- tov  

Waarom Petrus?

We zochten naar een thema dat ergens toch wel aansluiting vindt bij het jaarthema van Leeftocht. (Dwars door alles heen! Allemaal schatten)  Daarin wordt elke maand een grondstof centraal gesteld.

Anderzijds wilden we graag opnieuw een figuur centraal stellen. Een figuur die ons dichter bij Jezus en zijn verhalen brengt.  (Er kwam vanuit de scholen specifiek veel vraag naar een bindfiguur doorheen het pastorale jaar cfr. Franciscus)

We denken dat we een mooi compromis vonden in PETRUS.

Vriend van Jezus, eerste getuige. Een “kei” van een man.

Kortom:

  • door de ogen van Petrus kunnen we kijken naar Jezus:
  • Jezusverhalen aanbieden
  • boodschap: je moet niet perfect zijn, fouten maken mag, twijfelen kan en mag
  • ook wij kunnen getuige zijn, net als Petrus

Wie is Petrus?

Je zag in de kerk wel eens een beeld of schilderij gezien van iemand met sleutels in zijn handen? Dat is Petrus. Hij was een van de apostelen die het dichtst bij Jezus stonden.

Hij is de bekendste leerling van Jezus. Hij is de leerling die het vaakst genoemd wordt in de bijbel.

Hij was een man van daden. Hij aarzelt niet om zijn netten te laten en direct Jezus te volgen. Hij wordt al snel een echte vriend van Jezus. Jezus komt bij hem thuis als gast. Petrus is erbij als Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekt uit de dood. Ook op alle andere belangrijke momenten is Petrus erbij.

In vele verhalen in de evangeliën neemt hij snelle beslissingen.  Altijd klaar voor actie. Hij laat direct zijn netten achter. En als hij Jezus over het water ziet wandelen, stapt hij meteen overboord om naar Hem toe te gaan. Als Jezus gearresteerd wordt, trekt hij zonder aarzelen zijn zwaard om een soldaat aan te vallen.

Hij is een bijzondere apostel: hij zegt meestal ook gewoon wat hij denkt.  Hij praat even snel als hij handelt. Hij was een man met het hart op de tong. Hij is de eerste om te bevestigen dat hij gelooft dat Jezus de Messias is.  En op Jezus’ vraag ‘Houd je van mij?’, heeft hij drie keer ‘ja’ geantwoord.

Maar hij twijfelt ook en is bang als Jezus gevangen genomen wordt; tot 3 keer toe verloochent hij Jezus…

Petrus  is een mèns;  met zijn sterke en zijn zwakke momenten. Hij huilt en windt zich op… Hij maakt fouten. Hij was geen groot geleerde, zelfs niet iemand die supergodsdienstig was.

En juist hij wordt  door Jezus uitgekozen om de rots te zijn voor de beginnende kerk!  De verrezen Jezus duidt Petrus aan als herder van zijn jonge Kerk. Zo geeft Hij Petrus opnieuw zijn vertrouwen.

Na Pinksteren speelt Petrus een belangrijke rol. Hij is de woordvoerder van de christenen als ze praten met de leiders van de joden.

Hij geneest net als Jezus een verlamde en wordt daarom gearresteerd. Later trekt hij naar Galilea en Samaria om het goede nieuws van Jezus te gaan vertellen.  Paulus noemt hem één van de leiders van de kerk in Jeruzalem en de “apostel” voor de Joden”.

In het boek handelingen lees je over Petrus’ werk voor het goede nieuws.

Petrus was de eerste bisschop van Rome, en dus de eerste paus van de Kerk.

Simon Petrus, een ‘kei’ van een man.

Waarschijnlijk is Petrus gestorven in Rome, ergens tussen 64 en 68 na Christus.

Petrus zal dit schooljaar dus veel op bezoek komen. hij brengt ons telkens een verhaal en daarbij geeft hij ons telkens een opdracht.

Zo kunnen we dit schooljaar 5 sleutels verdienen.

Waarom een sleutel? Omwille van zijn sterke geloof heeft Jezus aan Petrus zijn Kerk toevertrouwd. Jezus zei hem: “Ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven.”  Die “sleutels” die Petrus kreeg, moeten dienen om de deuren van Gods Rijk toegankelijk te maken, te openen, voor de mensen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor Petrus en zijn opvolgers (= de pausen). Om dat niet te vergeten, staan op de wapenschilden van de paus en van het Vaticaan dezelfde sleutels als bij de beelden van Petrus.

Ideeën voor de maand september

maand

Woorden LEEFTOCHT

inhoudelijk

september

een open brede kijk

bergkristal

Ev. thema-opening rond “JE NAAM” of thema VISSEN

Ook jij wordt geroepen bij naam. Welke naam heb jij? Vanwaar komt jouw naam? Wat betekent hij? Welke naam gebruiken we voor elkaar dit schooljaar?

Startviering

evangelieverhaal ROEPING: je wordt geroepen bij naam  (Mc1,17)

filmpje roeping Petrus: film:  https://youtu.be/u4uhXSHLvWI

Simon en zijn broer Andreas zijn vissers uit Kafarnaüm, aan de oever van het meer van Galilea. Zodra Jezus hen ziet, roept hij hen om zijn eerste leerlingen te worden. Ze aarzelen niet: ze laten alles achter en volgen Jezus.

Symbool boot: wie gaat mee aan boord? nemen we Jezus aan boord dit schooljaar? Maken we af en toe tijd om met Jezus aan boord te gaan?

1ste leerjaar: letterlijk aan boord nemen!

figuur Petrus stelt zich voor – getuigt- geeft opdracht

sleutel: change the world! Verander de wereld dit schooljaar. Veraf maar ook dichtbij! Word visser van mensen!

21 september – 2 oktober 2017: Vredesweek     www.vredesweek.be

27 september – VIVES KORTRIJK – startavond WZZ

Ideeën voor een thema-opening rond het thema

b.v. eerste schooldag in de klas of klasdoorbrekend

thema:  mijn naam  / vissen

Omdat we in de startviering met onze eigen naam aan boord stappen, stellen we voor om een aantal activiteiten te organiseren rond “mijn naam”.

Jezus geeft aan Simon een andere naam, en maakt hem zo duidelijk dat hij een zending heeft.  Simon wordt Petrus.

Mijn naam, dat ben ik zelf.

Die naam hebben mijn ouders gekozen bij mijn geboorte. Voor hen ben ik enig.  Ook in Gods ogen ben ik de moeite waard. Mijn naam staat in de palm van Zijn hand.

Je naam, dat is meer dan een verzameling lettertjes.
Je naam dat ben jijzelf.
Als iemand je roept bij je naam, bedoelt hij jou helemaal.
Alles in jou: je blijheid, je angst, je geloof, je twijfels, je talenten.
Je naam groeit ook met je mee.

een naam met betekenis!

Welke naam heb jij? Wat betekent jouw naam?

Weet je wat jouw naam wil zeggen?

Is iemand op school met dezelfde naam?

Wanneer is jouw feestdag? (zie scheurkalender)

Waarom kozen je ouders deze naam?

Had je liever een andere naam?

Welke naam had jij dan gekozen? En waarom?

Geeft iemand jou soms een andere naam?  Welke?

Heb je een bijnaam? Een koosnaampje?

een nieuwe naam?    ik noem je …

In sommige jeugdbewegingen geeft men een nieuwe naam en een typische eigenschap aan iedereen in de groep.

Wat is jouw belangrijkste eigenschap? Schrijf op!

Vind je die eigenschap terug in een bepaalde grondstof of in een natuurelement of dier?

(vuur: gloeiende kolen, vlammen, licht, lava

lucht: wind, wolk, bries, storm

water: regen, golf, onweer, beekje, zee, rivier

aarde: klei, turf, zand

stenen: leisteen, marmer, silex

planten: boom, boomschors, grassprietje, knop, takje, roos,…

  • Welke naam gebruiken we voor elkaar dit schooljaar? Welke naam zou jou passen?

krijttekening  of zeildoek

we maken een grote krijttekening met alle namen op de speelplaats of we noteren elk onze naam op een groot zeildoek dat dan meekan naar de startviering

naamgedicht

schrijf alle letters van je naam onder elkaar, bij elke letter schrijf je een typisch woord voor jou (of doet iemand anders dat voor jou)

L  lief

I   intelligent

E  eerlijk

S  sociaal

schrijf

Zeg om het eerst vijf namen die beginnen met een g…  of met een f… of …

sprookje

Vervang de naam van een sprookjesfiguur door de naam van de juffen/meesters en vertel zo het sprookje.

bijnaam

Zoek voor iedereen een bijnaam/koosnaampje

zoek

Zoek wie de langste naam heeft

zoek wie de kortste naam heeft

zoek welke naam meest voorkomt op school

zoek wiens naamdag eerst valt dit schooljaar (scheurkalender)

Verzamel 50 verschillende namen, geschreven door 50 verschillende mensen.

loop om ter eerst naar voor

allen met een letter a in de naam

allen met een letter e in de naam…

jaarthemalied

aanleren refrein +  strofe 1 Jaarthemalied

Gorgel het jaarthemalied.

woordketting

Maak een woordketting met namen. De eerste letter van een naam moet gelijk zijn aan de laatste letter van de vorige naam. Vb. Jan – Nancy –Yvonne, enzovoort. Voor de liefhebbers van competitie: wie geen naam meer kan verzinnen, of een naam zegt die al aan bod is gekomen, valt af.

ik telefoneer naar…

Iedereen kiest een nieuwe naam voor zichzelf. Speel nu een kennismakingsspel, bijvoorbeeld ‘Ik telefoneer naar…’ Hoe werd dit ervaren?

 kei

we schrijven onze naam op een kei, alle keien vormen een mooi decor het hele schooljaar

naam op kei schrijven. Je bent een kei van… !

je naam in stenen

leg je naam in keien

je naam tekenen

stap op de stenen

stap naar de overkant op stenen

God

God heeft vele namen. Welke kennen jullie allemaal? Welke vinden jullie het meest geschikt?

naamstempel

stempel je naam – maak een stempel met een aardappel of maak een eigen stempel met knutselrubber (bron: Samuel  9 – 2006)

spel Mutsenpikker

Materiaal: – hoed of muts – opgerolde krant

Speluitleg: Eén van de kinderen is de pakker. Hij krijgt de muts op en neemt de opgerolde krant. Hij moet proberen de andere kinderen met die krant te tikken. Wie aangetikt wordt, moet in de ‘put’. Wanneer één van de kinderen de muts van de pakker kan afnemen, zonder getikt te worden, mag iedereen uit de put. Het kind dat nu de muts heeft, zet hem op en krijgt de krant, en het spel begint opnieuw.

Extra moeilijkheid: bij het aantikken met de krant moeten ze de naam van de persoon zeggen

spel spinnenweb

Materiaal: – een grote bol wol – strandbal

Speluitleg: We vormen een kring (zo dicht mogelijk tegen elkaar staan). Iemand zegt een naam en gooit de bol wol naar die persoon, maar de eerste persoon blijft een stukje van de wol vasthouden. Zo gaat dit een verder totdat iedereen min. éénmaal de bol wol heeft gekregen. Nu heb je een mooie spinnenweb.

Doe nu hetzelfde voor de terugweg: gooi de bol wol terug naar de persoon voor je.

Variatie: We maken een zo groot mogelijke spinnenweb, maar nu in twee groepjes. We gooien een strandbal in het spel. Deze wordt nu met behulp van het spinnenweb van het ene naar het andere groepje geworpen. De bal mag de grond niet raken. Spinnenwebben met veel gaten hebben hier natuurlijk een nadeel.

spel namenketting

Iedereen zit in een kring en zegt elk om beurt zijn eigen naam. Daarna staat iedereen op en zoekt een andere plaats. De namen worden nogmaals overlopen. Nu moet je je eigen naam zeggen en de namen van al diegenen die al voor jou aan de beurt zijn geweest herhalen. Bv. ‘Ik ben C en dit zijn B en A’ De eerste die de hele kring kan overlopen zonder te missen, wint!

spel namen noemen

De spelers zitten in een kring. De spelleider, in het midden van de kring, begint met het noemen van een naam van een speler. Degene die links van de genoemde speler zit, staat snel op en gaat meteen weer zitten. De genoemde speler zegt dan de naam van een ander en zo gaat het spel verder. Wanneer een verkeerde speler opstaat mag deze de plaats in het midden innemen.

spel namendans 

We staan in een kring. De spelleider begint met een gekke beweging bij zijn naam te zoeken. Hij zegt zijn naam en doet de beweging erbij. Iedereen herhaalt dit. Dan is het de beurt aan de volgende. Zo gaan we de kring rond. Daarna doen we het opnieuw, maar nu moet je telkens de namen van diegenen die al geweest zijn herhalen. Foutje?, dan ga je zitten en begint de volgende met een nieuwe rij. Wie blijft er over?

spel namentikkertje

Dit is een variant op het klassieke tikkertje. De spelers lopen vrij rond, één speler is de tikker. Zodra hij iemand tikt, roept deze speler luid zijn naam en dan weet iedereen dat hij de tikker is. Spreek vooraf af met de spelers tot waar het terrein reikt, anders lopen ze mijlenver.

spel namenwissel

Materiaal: – bal

Speluitleg: Alle spelers staan in een kring en één speler staat in het midden. De speler in het midden gooit een bal in de lucht en roept hierbij de namen van twee andere spelers. Deze twee moeten zo vlug mogelijk van plaats wisselen, alvorens de middelste speler op een van hun plaatsen kan komen te staan. De speler die geen plaats meer heeft, moet weer naar het midden en 2 nieuwe namen roepen.

spel naamballon

Materiaal: – een paar ballonnen

Speluitleg: Iemand tikt een ballon omhoog en roept de naam van een medespeler, die probeert de ballon omhoog te tikken vooraleer die de grond raakt en op zijn beurt roept hij een andere naam.

Ik ben uniek

De spelers staan in een kring, het doel is zo snel mogelijk bij ’t middelpunt van de kring te raken. Dit doe je door een origineel weetje over jezelf te vertellen (b.v. mijn naam bestaat uit 5 letters) . Als nog iemand hetzelfde heeft meegemaakt of ’t zelfde kenmerk heeft, mag je een stap naar voren doen.

Levende domino

Maak een slinger van dominoblokjes/mensen. Als je een gelijkenis vindt met iemand, mag je hem een hand geven.

Spel rond vissen, vissers…. :

schipper mag ik overvaren

al wie een letter a in de naam heeft, mag overvaren…

al wie….

je naam vissen – letters van je naam vissen- …

elementen voor een Startviering september 2017:   

Kom aan boord

kom aan boord in onze klas, in onze school, dit schooljaar.

Mag Jezus ook aan boord komen?

Wie nemen we mee aan boord?

Waag je de sprong aan boord?

decor: grote zeilboot of boot, visnetten, zeil

ppt met oa beeldmateriaal boten, zee,…

ev. groot zeil met alle namen van alle leerlingen

eerste sleutel verdienen

eventueel geluiden zee bij het binnenkomen

start viering: scheepsklok luidt

Welkomstlied (tweedeklassers – lied van eerste communie?)

Verwelkoming door directie

Dag jongens en meisjes, dag beste leerkrachten.
De vakantie is voorbij, het was zalig: lekker niets doen, rust, ontspanning,
geen schoolbel, geen schoolwerk, geen haast.
Welkom aan alle bekende gezichten, welkom aan ieder nieuw gezicht,  welkom
hier in de kerk. We zijn blij dat we elkaar weer zien.
Het schooljaar is weer begonnen.

Welkom aan boord!

Verwelkoming door voorganger

Ja, welkom aan boord, onze boot van het schooljaar is… dagen/weken geleden vertrokken.

De trossen zijn losgegooid.

Samen zullen we 10 maanden lang een vaart maken.

Onderweg zullen we alles meemaken: zonnige, mooie, fijne momenten, gezellige activiteiten, maar ook: moeilijke momenten, storm op school of in onze klas…                   Soms zullen we een inspanning moeten doen om vooruit te geraken.                                               Maar we vertrouwen op God die ons altijd de juiste richting wil wijzen.                                        Daarom komen we hier vandaag  samen, en beginnen we deze viering met het teken van de vrienden van Jezus, het kruisteken: +     

ev. Verzoeningsmoment (voor wie dat hier wil)

Maar voor we op reis vertrekken, kijken we eerst of we met blije gezichten kunnen vertrekken. Daarom willen we eerst elkaar en God vergeving vragen voor wat fout ging.

Leerling:
Die eerste schooldagen hielden we ons niet aan de afspraken en zo verstrikten we in de touwen. Vergeef ons Heer.
Leerling:
Vorige week/dag  sloegen we reeds een grote flater. We waren niet behulpzaam in de klas. Vergeef ons Heer.
Leerling:
Gisteren sloegen we bijna overboord. We hadden ruzie en zorgden zo voor een slechte sfeer aan boord. Vergeef ons Heer.

Openingsgebed

Met veel moed zijn we in de schoolboot gestapt en willen we met allen samen-
varen. Vaar met ons mee, God.
Nu lijkt het nog gemakkelijk, alles is nog nieuw en iedereen is nog vol goede wil.
We weten dat er ook storm kan komen en dat onze boot wel eens door elkaar
kan worden geschud. Blijf daarom bij ons, God en vaar met ons mee, dit hele schooljaar lang.

amen.

Woord uit de bijbel

inleiding door voorganger: Schippers hebben een logboek mee. Daarin worden alle gebeurtenissen en belevenissen  opgeschreven. Ook wij, christenen, hebben zo’n logboek: een boek met gebeurtenissen en belevenissen van de mensen met God. We noemen dat boek de bijbel. Daarin staan vele verhalen over vissers. Want Jezus groeide op tussen vissers en vele verhalen gaan over de tochten die hij in een boot meemaakte. Vandaag luisteren wij naar zo’n verhaal over een boot, een verhaal over een visser. Een heel bijzondere visser. Hij komt vandaag zelfs bij ons op bezoek. 

toneeltje: Petrus vertelt – wie ben ik

Petrus komt op

eenvoudig visserskleed

visnetten mee

sleutel aan kleed bevestigd

ofwel projectie foto Petrus – leerkracht leest de tekst:

dag allemaal,

ik ben Petrus.

Vroeger noemde ik Simon.

die naam kreeg ik van mijn vader, Johannes.

tot de dag waarop ik Jezus ontmoette.

Nooit vergeet ik die dag.

Toen veranderde alles.

Zelfs mijn naam.

Simon werd Petrus.

Ik woonde in Kafarnamum, aan het meer van Galilea…   

Samen met mijn broer Andreas, en met Jakobus en Johannes.

We  hadden we een kleine vissersbedrijfje.

Elke dag gingen we uit vissen.

We zwoegden hard.

Vissen, da’s hard labeur.

De netten uitzetten tussen de twee boten.

En dan hard trekken, de buit binnenhalen.

Vooral ’s nachts gingen we vissen.

Soms hadden we geluk, en haalde we veel vis op,

Soms viel het tegen. Weinig vis.

Da’s het leven. Veel vis of weinig vis.

Eens geluk, eens minder geluk.

En ja, dan overdag moest ook gewerkt worden:

Dan moest de vis gesorteerd en verkocht worden.

En we moesten de netten herstellen,  en schoonmaken.

Ja, vissen is een hard beroep.

Maar we verdienden onze boterham.

Ik ben getrouwd.

Mijn schoonmoeder woont bij ons in.

Ook mijn broer trouwens.

Allen samen in één huis.

Gezellig.

Maar voor dat gezin ging ik werken, vissen.

Om ons eten te verdienen.

Die éne nacht had ik echt de hele nacht hard gezwoegd.

Elke keer opnieuw mijn netten neergelaten en weer opgehaald.

Elke keer opnieuw: leeg.

Frustrerend.

Ik dacht: kon ik maar door het troebele water zien waar de vissen zaten…

of kon ik maar de vissen dwingen in mijn netten te zwemmen…

maar dat kan natuurlijk niet.

Ik was moe. en prikkelbaar.

Geen vis gevangen, maar nu moest ik wel nog de netten schoonmaken.

En ik zou straks met lege handen thuiskomen.

En toen …

toen ik opkeek, zag ik hem,…

aan de oever.

Hij stond me toe te kijken.

En hij vroeg of hij me kon helpen.

Pff, er was niks te helpen, ik had geen enkel visje gevangen…

Bijbelverhaal: we kijken naar het stukje film 

film   :  https://youtu.be/u4uhXSHLvWI

Petrus vertelt verder

Ik had al over die Jezus horen vertellen, dat wel.

Mijn broer Andreas had hem ook al gezien, bij Johannes de Doper.

Maar toen Hij zelf in mijn boot stapte, man, man!

Overdonderd was ik.

En ja, ik heb hem gevolgd.

Alles liet ik achter: mijn netten, mijn huis, mijn vrouw en familie.

Alles.

Om die man te volgen.

En meteen gaf hij me een opdracht: verander de wereld!

Word visser van mensen!

Ik heb met Jezus mooie avonturen beleefd.

Schitterende verhalen, wonderlijke gebeurtenissen.

En vertellen dat hij kon!

Als hij vertelde over het Koninkrijk Gods… dan kon ik er maar niet genoeg van krijgen!

Ik kom graag in de loop van het schooljaar

elke keer zo’n mooi verhaal vertellen.

Ik verzeker je: die Jezus is geen gewone!

beste kinderen,

Jezus roept ook jullie!

willen jullie ook Jezus volgen dit schooljaar?

Willen jullie zijn oproep beantwoorden?

“Kom, en volg mij…”

Wel, dan kunnen jullie ook, net als ik, sleutels verdienen.

Mijn eerste opdracht is:

Neem Jezus aan boord! Verander de wereld op school! Neem Jezus mee dit hele schooljaar op boottocht.

Zo verdien je vandaag een eerste sleutel!

Petrus geeft de eerste sleutel aan de directeur – die hangt de sleutel aan de boot

Woord door voorganger

Ieder wordt geroepen bij naam om mee te varen! Naam…

Jezus stapt in de boot van Petrus.

Nemen wij ook Jezus aan boord dit schooljaar?

Mag hij mee in onze boot?

Affiche: waag jij de sprong? Mag Jezus onze vriend zijn, net zoals Petrus dat toeliet?

Dat is TOV! (= goed!)

Net als Petrus (KEI)

TOV

KEI-TOV

Voorbeden

Voorganger:
Wij zijn op onze schoolboot gestapt voor onze lange reis. Petrus vaart met ons mee., het hele schooljaar lang. 
Tien maanden zal de reis duren en op het einde van juni van volgend jaar komen
we weer aan. Goede God, we vragen uw hulp voor onze lange tocht.

Ll : Help ons als een echte groep vrienden op reis te gaan.

Vrienden die van dit schooljaar een leerrijke, boeiende reis willen maken.

Laat ons bidden voor vriendschap.

Zang : Heer, geef mij wat ik vraag, zo maak Jij mijn dromen waar.

Ll:  Help ons af en toe tijd vrij te maken om naar de verhalen van Jezus te luisteren.

Jezus was een goede vriend van Petrus. Hij  wil dit schooljaar ook onze vriend zijn. Geef ons de bereidheid om Jezus aan boord toe te laten, net als Petrus.  Laat ons bidden voor geloof.

Zang : Heer, geef mij wat ik vraag, zo maak Jij mijn dromen waar.

Ll : Geef ons de kracht om vol te houden,als de tocht lastig en moeilijk is. Als er storm opsteekt, of als ons schip de verkeerde richting uitvaart.  Laat ons bidden voor moed.

Zang : Heer,…

Ll : We bidden voor de kinderen die niet mee kunnen op reis, voor hen die niet naar school kunnen. Voor kinderen die ziek zijn. Voor kinderen op de vlucht.  Dat we hen niet vergeten, dat we zoeken hoe we hen kunnen helpen. Dat er altijd mensen zijn die als een vangnet zorgen voor wie uit de boot dreigt te vallen.  Laat ons bidden voor solidariteit.

Zang : Heer, ..

naam noteren zeildoek – ‘engagemensverklaring”

als teken van onze inzet dit schooljaar, opdat wij ons voor deze vier beden

(vriendschap, geloof, moed, solidariteit) willen inzetten, ondertekenen we een engagementsverklaring.

We zetten onze naam op het zeil. Als teken van: ik vaar mee! Ik doe mee! Vol vriendschap, geloof, moed en solidariteit.

Dat zeildoek met onze namen komt aan onze schoolboot.

We vragen aan God: geef ons de wind in de zeilen, zet ons aan tot vriendschap, geloof, moed en solidariteit, een heel schooljaar lang. 

ondertekenen naam op zeildoek, ondertussen luisterlied ivm varen: (I am sailing??)

Ev. Offergaven / lied door de tweedeklassers (eerste communicanten vorig schooljaar) 

Ev. Groot Dankgebed

Onze Vader :  we bidden samen

Laten we vandaag bidden voor God en voor elkaar om er een prachtig schooljaar
, een fijne boottocht van te maken. We doen dit met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft.

Vredeswens

Verlos ons Heer, van alle kwaad.
Zegen onze boot en allen die erop varen,
Bevrijd ons van alles wat minder goed is.
Geef ons vrede en liefde, dan is het goed om leven op onze boot, op onze  school .

we zingen samen om vrede: ……………

Ev. Communie

Jaarthemalied

ev. Bezinning 

Vandaag vertrekt weer een nieuwe boot uit de haven.

Waarheen? Dat weten we wel ongeveer,

maar wat ze zullen meemaken, dat weet niemand.

Hoe zal de zee zijn, kalm of stormachtig?

Zal de wind ons in de zeilen zitten?

Zullen wij wel eens  stuurloos ronddobberen

of altijd krachtig op ons doel afvaren?

Er zal zoveel meespelen.

Niemand weet hoe hard het zal worden,

niemand weet hoe mooi!

Maar we vertrouwen op onze boot

en weten dat met Jezus aan boord,

U ons veilig zal leiden

over de woelige golven van hun schooljaar.

ev. Bevestigen peter-en meterschap

Zesdeklassers geven een boot met een wens aan hun mete-/petekindje

Ondertussen luisteren we naar het lied : “Water en wind” van

Bart Kaëll

ev. Eerste leerjaar stapt in de boot – letterlijk!

einde viering: eerste leerjaar komt nu erbij, stapt in de boot , ook hun namen komen erbij  !

ze zingen een lied voor ons

Slotgebed : we bidden samen

God,

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar.

U roept ons bij naam om in te stappen.

Samen gaan we 10 maanden op reis,

Samen maken we een lange boottocht.

Stap Jij in onze boot om ons de juiste weg tonen,

elke dag opnieuw ?

KEI-TOV wordt dat!

Amen

Zegengebed bij de boot

Goede God,

Wij vragen Uw zegen voor het nieuwe schooljaar.

We zijn allen op de boot gestapt.

Zegen onze boot, onze warme school.

Zegen onze kapiteins, de directeur, juffen en meesters.

Zegen de matrozen, alle kinderen van onze school.

Geef ons de kracht om elkaar in vriendschap te steunen en te dragen, 10 maanden lang.

Geef ons moed.

Geef ons uw zegen,

Opdat onze bootreis een veilige vaart mag kennen..

Ik zegene u…

Slotlied

méér…

Zij moeten hun boten achterlaten en in de absolute onzekerheid stappen. Om zo te leren wat Christus werkelijk vraagt… en geeft… Dietrich Bonhoeffer

“Vis op mensen, maar gebruik daarvoor de hengel van de vrijgevigheid, de lijn van de nederigheid, het net van de vergevingsgezindheid, de dobber van de oprechte aandacht, de boot van de hartelijke liefde…”

Bij het meer van Galilea, vlakbij het vissersdorp Kafarnaüm, zag Jezus twee mannen met een werpnet in het water staan, ze waren aan het vissen. Twee broers waren het, Petrus en Andreas. “Jullie hebben een mooi beroep”, zei Jezus.

“Wat bent u van vak?” vroeger de broers.

Jezus dacht even na. “Ik ben visser van mensen”, zei hij.

“Daar hebben we nog nooit van gehoord.” De broers keken elkaar aan, deze vreemdeling hield hen voor de gek. “Is dat ook een beroep, visser van mensen?”

“Ja”, zei Jezus. “Mensen die door de hoge golven van het leven worden overspoeld, die kopje onder dreigen te gaan, ik vis ze op uit het water van de dood, zodat ze weer vrij en opgelucht kunnen ademhalen.”

“Vertel ons daar eens wat meer over,” zeiden Petrus en Andreas. Ze deden hun vissen in een mand, legden hun net op het zand te drogen en gingen bij Jezus zitten…

uit: Koning op een ezel, Nico ter Linden

lezen over Petrus

Petrus is een aansprekende figuur uit het Nieuwe Testament.Met vallen en opstaan heeft hij geleerd wat het is om achter Jezus aan te gaan. Wie zich in de verhalen van Jezus verdiept, kan ontdekken wat het betekent in het hier en nu Jezus te volgen. Dat volgend van Jezus is, net als dat voor Petrus zo was, nog steeds uitdagend, levensvervullend, lastig en waardevol tegelijk.

Petrus beter begrijpen is het vierde deel in de serie ‘Bijbel beter begrijpen’. Het helpt om de bijbelteksten over een allesbehalve volmaakte volgeling van Jezus te vertalen naar het volgen van Jezus vandaag de dag. Door de gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links is het uitstekend te gebruiken in groepsverband. www.uitgeverijboekencentrum.nl     Niels de Jong en Niel van Donselaar

Dit is het verhaal zoals Petrus het ons had kunnen vertellen. Beleef van dichtbij wat de vrienden van Jezus hebben meegemaakt!  Mooi vertellend geschreven. Ark Boeken  – Marie-Aude Murail vertaling Sylvia Vanden Heede

In een serie pakkende bijbelstudies volgt u het levensverhaal van Simon Petrus. Petrus wordt vaak ééndimensionaal geportretteerd: als de onstuimige brokkenpiloot of als de rotsvaste gelovige. De bijbel beschrijft echter een bijzondere ontwikkeling in zijn karakter en leiderschap, juist door een jarenlang intensief contact met Jezus. De weg van Petrus is een eerlijk verslag van een mens die met vallen en opstaan leert hoe Jezus je helpt om het in allerlei aspecten van je leven over een andere boeg te gooien.

In twaalf hoofdstukken biedt de auteur een deskundige en tegelijk toegankelijke introductie op de bijbelse teksten. Daarnaast weet hij op overtuigende wijze de bijbel in gesprek te brengen met onze tijd en cultuur. Zo wordt de lezer uitgedaagd op stap te gaan met Jezus om tenslotte – opnieuw of voor het eerst – net als Petrus overstag te gaan.

Tim Vreugdenhil (1975) is theoloog en voormalig predikant van Stadshartkerk in Amstelveen.

Uitgeverij Van Wijnen

een schooljaar lang – schema aanbod 

Petrus krijgt tijdens zijn leven van Jezus 5 opdrachten.

Deze 5 evangelieverhalen bieden we aan in de loop van het schooljaar.

Petrus geeft daarbij ook een opdracht voor onze school.  Daarbij kun je telkens een sleutel verdienen. (= symbool van Petrus)

Elke viering komt Petrus life de boodschap/sleutel geven aan jouw school.

Waarom een sleutel? Omwille van zijn sterke geloof heeft Jezus aan Petrus zijn Kerk toevertrouwd. Jezus zei hem: “Ik zal je de sleutels van het koninkrijk geven.”  Die “sleutels” die Petrus kreeg, moeten dienen om de deuren van Gods Rijk toegankelijk te maken, te openen, voor de mensen. Dat is een grote verantwoordelijkheid voor Petrus en zijn opvolgers (= de pausen). Omdat niet te vergeten, staan op de wapenschilden van de paus en van het Vaticaan dezelfde sleutels als bij de beelden van Petrus.

Decor jaarthema op school

affiche jaarthema

voorstel: boot (vanuit de startviering) waarop telkens 1 sleutel bijkomt,. Op het einde van het schooljaar hangen dus 5 sleutels aan de boot.  (kan per klas of per school in onthaalhoek)

wat keien errond…

Jaarschema

maand

Woorden LEEFTOCHT

inhoudelijk

september

een open brede kijk

bergkristal

Thema-opening “mijn naam”

Ook jij wordt geroepen bij naam. Welke naam heb jij? Vanwaar komt jouw naam? Wat betekent hij? Welke naam gebruiken we voor elkaar dit schooljaar?

Startviering

evangelieverhaal ROEPING: je wordt geroepen bij naam  (Mc1,17)

filmpje

Simon en zijn broer Andreas zijn vissers uit Kafarnaüm, aan de oever van het meer van Galilea. Zodra Jezus hen ziet, roept hij hen om zijn eerste leerlingen te worden.Ze aarzelen niet: ze laten alles achter en volgen Jezus.

boot: wie gaat mee aan boord? nemen we Jezus aan boord dit schooljaar? Maken we af en toe tijd om met Jezus aan boord te gaan?

1ste leerjaar: letterlijk aan boord nemen!

figuur Petrus stelt zich voor – getuigt- geeft opdracht

sleutel: change the world! Verander de wereld dit schooljaar. Veraf maar ook dichtbij! Word visser van mensen!

oktober

Eigen vorming

Diamant

Vieren met kleuters: het huis op de rots

november

Liefdevolle nabijheid

olie

novemberviering

evangelieverhaal Mt 14, 22-34 (Jezus op het meer)

filmpje

water = dood

Ga ik kopje onder? of overwin ik de dood?

durf je geloven dat de dood overwint?

is verrijzenisverhaal

figuur Petrus getuigt en  geeft opdracht-

sleutel: Sterk op jouw beurt je broeders

Lc. 22,32

december

Authenticiteit

goud

startviering advent

evangelieverhaal Joh.21,15-17

WZZ

Sjaal rond de kathedraal/Music for Life

figuur Petrus getuigt en geeft opdracht

sleutel: Zorg goed voor mijn schapen! Wees een herder voor mijn schapen Als je een authentiek christen wil zijn, zorg dan voor de anderen! ( = actie WZZ)

  

kerstviering (los van thema)

januari

Idealisme

helium

februari

Bezieling

magma

14 februari: aswoensdag, start vasten

Viering start vasten

evangelieverhaal: Mozes en Elia op de berg

maart

Kwetsbaarheid

zaad dat moet kiemen

25-31 maart Goede Week door de ogen van Petrus

Witte Donderdag – voetwassing. Laat jij dat toe? (interview Christine Bruggeman)

Goede Vrijdag:  heeft 3 x Jezus verloochend…

figuur Petrus getuigt en geeft opdracht

sleutel: Wat je op aarde bindt, zal ook in de hemel gebonden zijn, … (Mt 16)

      opdracht voor school: ………..

april

Verwondering

water

(1 april Pasen)

mei

Creativiteit

klei

19 mei bedevaart: Pinksteren!

geen sleutel nodig – het graf is open…

VROUWEN zijn de eerste getuigen

juni

Verbondenheid

gips

slotviering

evangelieverhaal Mt 16,18 Jij bent Petrus, op die steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen

zending

naam Simon – Petrus

ROTS

figuur Petrus getuigt en geeft opdracht-

sleutel: geef elkaar een “nieuwe naam” waarmee je de wereld intrekt…  op jou zal Ik mijn kerk bouwen

meegeven: kei met naam op