Bezinning afscheid van de zesde klas 2013-2014

0
1845

Hierbij vind je een bezinningsmoment uitgewerkt om met de zesde klas apart te vieren, samen met de ouders. Je kan natuurlijk ook inspiratie halen uit de slotviering Goed Gezien!

Opening instrumentale muziek door lln

Welkom

Dag jongens en meisjes, de basisschool is voor jullie voorbij. Als kleine peuter/kleuter zijn jullie hier 9 jaar geleden onze school binnengestapt. Jullie hebben 9 jaar lang veel gezien. Goed gezien! Goed gezien: veel geleerd, bedoelen we dan meestal. Maar deze school was veel meer dan leren alleen. Hier werden vrienden voor het leven gemaakt. Hier leerde je volhouden. Hier leerde je …
Maar nu zijn jullie klaar voor een nieuwe grote stap in jullie leven.
Jullie schooltijd hier moeten we opbergen. We ruimen op. We nemen alles vast. We willen het nog eens goed bekijken. Houden we het bij? Of kunnen we het niet meer gebruiken?
Dat doen we samen. Met elkaar. En met God, die hier op school 9 jaar met ons meeging. +
We ruimen op…

Kleurpotloden

Groen, geel, blauw… kleurden onze boeken en schriften. We leerden de kleuren bij juf. , we mochten … kleuren bij… (extra uitleg bij kleuren)
Maar alle kleuren kleurden ook onze dagen hier op school.
Mooie, blije dagen. En minder fijne dagen.
– Bij enkele kleuren komt een getuigenis (aanpassen aan eigen school)
– Grote potloden worden aangebracht

• Sommige dagen waren echt rooskleurig: ik herinner …
• Onder een al dan niet blauwe hemel gingen op stap in binnenland en buitenland: de schoolreizen naar zee,
• Soms kleurde onze school rood: ter ere van onze favoriete heiligen Sint-Nicolaas en Sint-Valentijn! Het waren weer maffe optredens voor de sint in de refter. En voor Valentijn, ja daar zorgde …en al die hartjes in de gangen van school!
• Sommige dagen hadden een groen tintje: … In de …toonden we onze bekommernis voor mens en milieu door…
• Er waren de vrolijke gele dagen met de vriendschappelijke momenten op de … In maart voelden we ook de verbondenheid en solidariteit op het sober maal, en gingen we onder een stralende zon stappen voor het zuiden.
• Soms passeerde er een donker paarse wolk boven onze school. Ik denk aan de momenten van verdriet en afscheid. En in november was er de viering voor de overledenen. We …
• En af en toe flikkerde er een oranje lichtje op onze school Opgelet! Aandacht voor onze gezondheid (tutti frutti, gezonde ontbijten, verkeersveiligheid…)

Lied uit de liedbundel of Vormselviering

Gum

Zovele kleuren in onze schooltijd hier.
Dat heb je goed gezien!
Ik neem ook de gum vast.
Daarmee hebben we veel fouten gewist.
Dat mocht hier op school: proberen om te leren.
Een fout uitgummen en opnieuw beginnen.
Misschien zijn er wel dagen die we willen uitgummen…
Een dag waarop het niet zo fijn ging…
Daarvoor vragen we elkaar en God vergiffenis .

Een leerling bidt:

God,
Het lukte me soms niet een vriend te zijn.
Elk woord viel verkeerd.
Al wat ik deed, zat fout.
Ik begreep het niet.
Ik begreep mezelf niet.
Ik begreep jou niet.

Help jij me in het samenleven?
Met mezelf?
Met de anderen?
Met Jou?

Samen zingen: Geef mij een hart – liedbundel pag 8 of lied uit Vormselviering

Fluo

Op deze school hebben we vaak onze fluo-stift gebruikt.
Zo konden we wat belangrijk is, goed zien!
Die waarden nemen we zeker mee, ons hele leven lang.
Inzet voor elkaar, solidariteit, vriendschap…
En keer op keer werd ons verteld over die grote inspiratie-bron voor onze katholieke school: Jezus van Nazareth.
De waarden die deze verhalen ons bijbrachten, zetten we in fluo. We vinden ze belangrijk om ook in ons verdere leven uit te bouwen.
Ook vandaag vertelt juf/meester X ons zo’n fluo-verhaal. Een verhaal om niet te vergeten.

Op een dag riep Jezus de twaalf leerlingen bij Zich. Hij noemde hen discipelen en zei: Ik zend jullie twee aan twee naar de dorpjes in de omtrek. Daar moet je gaan vertellen wat ik je geleerd heb. Toen beloofde Hij: ik geef je dezelfde macht als ik heb. Voortaan zullen jullie ook zieken genezen. Hij gaf hun ook nog een goede raad: jullie hoeven niets mee te nemen voor onderweg. Geen stok, geen reiszak, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als je in een dorp komt zullen de mensen je wel te eten geven. Voor die mensen moet je bidden: je zult ook hun zieken genezen. Het kan gebeuren dat je in een dorp komt waar niemand naar je wil luisteren. Geen mens zal je daar een stuk brood geven. Zijn ze dan waard dat je hun zieken geneest? Ga weg uit zo’n dorp, ga naar een plaats waar de mensen de boodschap wel willen horen. De apostelen vertrokken vol goede moed. Ze waren wel wat zenuwachtig. Zou het lukken? Na een tijd keerden ze bij Jezus terug; ze hadden veel te vertellen.

 

Woord door voorganger

Ook jullie worden nu gezonden om wat je “gezien” hebt over Jezus al de voorbije jaren rond te vertellen… uit te dragen… je hele leven lang.
…zorg dat mensen iets van Jezus in jou zien!

 

Lied uit de Vormselviering

Jullie dromen… (ev.door een nieuwe bril)
Sommige scholen geven een afscheidsgeschenk.
Hier kan eventueel een zonnebril gegeven worden.

De leerlingen krijgen het geschenk, zetten het op, en vertellen om beurt
welke toekomstdroom ze “zien”.

 

Zegen en zending

Lieve kinderen,
Jullie nemen nu afscheid van deze school.
Jullie oude boekentas zet je aan de kant.
Jullie gaan een nieuw leven tegemoet.
Vol nieuwe dromen.

Maar al het mooie dat jullie hier geleerd hebben, nemen jullie mee.
Als hulp en steun voor jullie verdere leven.
Dank aan alle mensen die jullie hier hielpen groeien.

We bidden dat jullie vol enthousiasme aan de middelbare school beginnen.
Moge God jullie zegenen op jullie nieuwe levensweg.

Amen.

Wens door juf/meester of directie

Vaarwel, het ga je goed !
Het is zover…
Je mag nu op eigen benen staan.
Jij kwam bij ons, zoveel jaren terug,
je was van harte welkom.
We zagen je groeien en openbloeien.
Met veel moed heb je gewerkt om vooruit te komen.
Je gaf niet op, je zette door, je bleef erin geloven.
Je bracht wat meer leven in onze school,
je gaf er een eigen gezicht aan.
Vaak weer
klonk je lach of je roep over de speelplaats
en zo werd je een deel van het drukke schoolleven.
Wij zijn blij en dankbaar om dit alles,
maar nu is het tijd om je te laten gaan.
We wensen jou het allerbeste :
vrienden die echt om je geven,
mensen die met jou op weg willen gaan,
die je aanvaarden zoals je bent,
mensen die je helpen al je talenten
te ontwikkelen.
Die je helpen groeien tot een
fijne, volwassen mens.
We zullen je missen
en ons af en toe afvragen hoe het met je gaat.
Wie weet kom je nog eens langs
om te vertellen hoe je het stelt…
We hopen echt dat we jullie nog eens terugzien
op een schoolfeest of op onze musical…of…
We zeggen jullie dus vanavond niet alleen :
“Vaarwel, het ga je goed,
maar ook : tot ziens ! “

Ev. diploma-uitreiking en receptie