bezinnende viering Goede Vrijdag 2016

0
1055

materiaal powerpoint

Groot kruisbeeld, half liggend
Wit lint – rood lint – groen lint aan grote bastón – symbool BD 2016
Lied refrein “Ik wens vrede en alle goeds” in traag tempo (Jan)
Lied Samen stil
Lied Jozef U weet de weg (uit de musical Jozef de dromenkoning)
Lied: Je hebt een vriend – K3
Rustige muziek: bv Einaudi
Collage: verdriet van de wereld (oorlog/vervuiling…) (1 per school of klas of enkele klassen)
kaartjes (kruisjes) – elk kind – kinderen met daarop eigen verdriet – opdracht vooraf
groene linten- 1 per klas -: kinderen schrijven daarop woorden van troost – vooraf
witte lintjes of witte bloemen voor kruishulde
ev. materiaal projectie

Vooraf
in stilte binnenkomen : dwz dat we de kinderen en de leerkrachten uitnodigen om in volledige stilte naar binnen te komen en hun plaats in te nemen..

3 gongslagen

Inleiding voorganger

Deze week is geen gewone week.
Deze week is ànders.
Deze week is de Goede Week.
Christenen over de hele wereld denken terug aan de laatste dagen van Jezus.
Ook wij vandaag op school.

En ook deze week wil Franciscus onze gids zijn.
Hij neemt ons mee op stap naar Pasen,
deze laatste dagen van de vasten.
Samen met Franciscus worden we stil bij het lijden van Jezus.
Samen met hem worden we stil bij het lijden van vele mensen.
Mag ik jullie uitnodigen om in alle stilte mee te denken aan alle pijn en verdriet,
veraf en dichtbij; lang geleden en vandaag. God heel nabij. +

Lied ev. Samen stil (Liedbundel)

Franciscus neemt ons mee

Verteller: neemt boek
Franciscus zit op de trappen van zijn kleine kerkje.
Natuurlijk is hij niet alleen.
Als Franciscus buiten zit, wil iedereen bij hem zijn,
willen ze luisteren naar zijn verhalen.
“Je hebt ons zo mooi verteld van Kerstmis, Franciscus.
Met een lèvende kerststal, zo ècht.”
“Vertel je ons ook van Pasen?” ,roept iemand als hij lang zwijgt.
Ja, ook dàt verhaal wil hij bij de mensen brengen.
Hij neemt de mensen mee het kerkje in.
Daar heeft hij overal afbeeldingen gehangen.
Afbeeldingen van het verhaal van Pasen.
Hij wil de mensen ècht laten meevoelen met de pijn van Jezus.
“Kijk”, zegt hij, “kijk, hier zie je het hele verhaal.
Het is een droevig verhaal, maar ik vertel het graag omdat het einde zo goed is!”
Samen lopen ze er langs en overal staan ze even stil.
Samen gaan ze op weg naar Pasen.
Ook wij. Samen met Franciscus

Palmzondag

voorganger: Zondag begon de Goede Week. Palmzondag.
Zo begint ook de rondleiding van Franciscus.
We zien Jezus die op de rug van een ezeltje Jeruzalem binnenkomt. Niet als een koning met goud beladen. Maar heel gewoon. Met palmtakken wordt hij begroet. “Hosanna” roepen de mensen, “Jij komt in de naam van God”.
Sommigen leggen hun mantels op de grond.

leerkracht: Is Jezus nog welkom in mijn huis? In mijn hart?
in mijn klas en school?
Durf ik nog zeggen: Jezus, ik geloof in jou!
Maak ik eerbiedig mijn kruisteken?
Voorganger: wij verwelkomen vandaag Jezus met een lint van vreugde en ons jaarthemalied (refrein trage versie) – voorganger neemt wit lint van bastón en hangt het rond kruis

IK WENS VREDE EN ALLE GOEDS VOOR IED’REEN RONDOM MIJ
HEEL EENVOUDIG LEVEN GEWOON ANDERS MEER ECHT NIET. (2 X)

Jezus wordt ter dood veroordeeld

voorganger:
Zó blij en feestelijk werd Jezus verwelkomd.
Zó slecht loopt het af, in Jeruzalem…
Vele houden van hem. Anderen voelen zich bedreigd en willen hem dood.
Jezus is gevangen genomen in de tuin van olijven. De hogepriesters brengen Jezus voor Pilatus, de baas van de Romeinen. Maar die vindt geen schuld in Hem. Toch veroordeelt hij Jezus ter dood, want hij is bang van de hogepriesters en van het volk. Hij geeft Jezus aan de soldaten.
leerkracht: wie veroordelen wij?
Twee leerlingen (fel-afwisselend):
– Jij bent te klein!
– Jij kunt niet mee!
– Dàt durf jij niet!
– Jij kunt ècht niet voetballen!
– Weet je wat ze vertellen over hem?
– Zie ze gaan: ze denkt dat ze mooi gekleed is!
– Heeft die weeral een nieuwe vriendin?
– Die wil niet werken.
– die vluchtelingen profiteren van ons

Voorganger: Bidden wij zingend voor vrede en goeds voor alle mensen die gebukt gaan onder kwaadsprekerij en kwetsende woorden.

IK WENS VREDE EN ALLE GOEDS VOOR IED’REEN RONDOM MIJ
HEEL EENVOUDIG LEVEN GEWOON ANDERS MEER ECHT NIET. (2 X)

Jezus draagt het kruis

Voorganger:
De soldaten lachen Jezus uit.
Ze maken een kroon van doorns.
Die duwen ze op zijn hoofd.
Ze roepen spottend: Zie daar, de Koning van de Joden!
Een groot, houten kruis wordt op zijn schouders gehangen .
Het grote lijden van Jezus.

Leerkracht:
Er is ook ons eigen lijden.
Ons eigen verdriet.
Onze pijn. Onze onmacht.
De dagen waarop het leven ons pijn doet.
Twee of meer leerlingen – (bijvoorbeeld)
– het overlijden van Pieterjan maakt ons zo verdrietig
– Opa is gestorven.
– Mama is ziek
– Soms voel ik mij diep vanbinnen niet blij, alsof er een droevig dier diep in mij zit.
– Mama en papa gaan scheiden

Voorganger: Ons eigen lijden brengen wij vandaag bij het lijden van Jezus.
Kruisjes met lijden kinderen bij het kruis leggen. + voorganger neemt het rode lint van de bastón en legt die rond het kruis.

IK WENS VREDE EN ALLE GOEDS VOOR IED’REEN RONDOM MIJ
HEEL EENVOUDIG LEVEN GEWOON ANDERS MEER ECHT NIET. (2 X)

Jezus valt onder het kruis

Voorganger :
De weg is lang, het kruis is zwaar. Ze hebben hem geslagen, gegeseld en bespot.
En dan valt Hij, en het kruis valt zwaar op Hem.

Voorganger:
Moet hij deze tocht dan helemaal alleen gaan?
De huilende vrouwen van Jeruzalem
Voorganger: de weg is lang en zwaar. Langs de weg staan vrouwen uit Jeruzalem. Ze zien Jezus’ pijn en verdriet en huilen. Als Jezus langs hen komt, blijfr Hij een ogenblik staan en kijkt hen aan.
En dan zegt Hij iets heel merkwaardigs: Hij zegt: “Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij. Ga liever voor de anderen zorgen, vertel hun van mijn koninkrijk.”
Leerkracht: om wie heb jij verdriet? Trek jij je het leed van de wereld aan? Zie jij de pijn van de wereld?

Kinderen:
– ik heb verdriet om Jennifer uit Colombia die leeft in angst dat ze ook nu weer op de vlucht moet.
– Ik huil om de 50 miljoen mensen op de vlucht
– ik heb verdriet voor …
– ik heb verdriet voor… pijn anderen, wereld

Voorganger:
Ons eigen verdriet bracht we reeds bij het kruis.
Ook het verdriet van de wereld brengen we hier vooraan, bij het grote kruis van Jezus.
Het pijn van de wereld bij leggen we bij Zijn pijn en verdriet èn bij onze pijn..
Per klas brengt één ll de collage bij het kruis
Kind
Barmhartig
Barmhartig, warmhartig, wat een gek woord,
Ooit van gehoord?
Het is: voor een anders heel graag iets doen,
Troosten of helpen, een hand of een zoen.
Als jij niet kunt praten
Dan ben ik jouw mond
Als jij niet kunt lopen
Dan rijd ik je rond
Ik luister voor twee
Als jij niet kunt horen
En als ik dat doe
Dan ben ik jouw oren.
Ik voel je vreugde,
Ik voel je pijn.
Dat is barmhartig zijn.

Voorganger: Zingen wij biddend om barmhartigheid:
IK WENS VREDE EN ALLE GOEDS VOOR IED’REEN RONDOM MIJ
HEEL EENVOUDIG LEVEN GEWOON ANDERS MEER ECHT NIET. (2 X)

Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen

Voorganger

Ze komen een man tegen.
Hij heet Simon.
Hij komt van zijn werk op het land, uit het dorp Cyrene.
Simon helpt Jezus zijn kruis dragen.

Leerkracht: gedeelde pijn is halve pijn.

KInd leest:

Kom bij mij
Kom maar hier als je je eenzaam voelt en rot
Als je koude voelt tot op je bot
Als je ziek bent of moe
Kom dan naar me toe.
Ik zal je te drinken geven
En ook al denk je: het gaat mis
Ik zal je steeds weer vertellen
Dat er altijd uitzicht is.

IK WENS VREDE EN ALLE GOEDS VOOR IED’REEN RONDOM MIJ
HEEL EENVOUDIG LEVEN GEWOON ANDERS MEER ECHT NIET. (2 X)

Veronica droogt Jezus’ gezicht af

En dan komt Veronica. Ze ziet dat Jezus het heel erg moeilijk heeft. Zijn gezicht is nat van het zweet en zit onder het bloed. Ze heeft medelijden met hem. Die Jezus, die zovele mensen geholpen heeft, nu zo hulpeloos. En met een doek droogt ze zijn gezicht af. Meer kan zij voor hem niet doen. Het is een groot gebaar van liefde.

Leerkracht:
mensen kunnen elkaar helpen. Kinderen kunnen elkaar helpen.
Verdriet wordt kleiner wordt als iemand bij jou is.
Met een warm woord, een troostend gebaar,
een zoen, een knuffel, een helpende hand. Kleine tekenen van hoop .
Mag groen, de kleur van hoop en troost,
het rood, de kleur van pijn, rood, overdekken

voorganger legt groen lint rond het kruis

voorganger:
Ook wij willen troosten en helpen met een klein gebaar.
Kinderen bedekken met groene lint het kruis (1 per klas)
– in de klas hebben de lln vooraf een woord van troost op het groene lint geschreven

Ondertussen: Lied: je hebt een vriend – K3

Jezus sterft op het kruis

Voorganger: Buiten de stad is een heuvel Golgota.

Daar nagelen ze Jezus aan het kruis. Dat is een wrede straf. Er worden nog twee mensen gekruisigd, misdadigers.
Het is midden op de dag.

Jezus bidt: “ABBA, Vader, neem het hen niet kwalijk, want ze weten niet wat ze doen.

Even stilte

Jezus slaakt een kreet.
Hij roept: “Het is volbracht”.
Hij buigt zijn hoofd en sterft.

Leerling 6de klas bidt :
Hoe komt het God,
dat sommige mensen
niets van Jezus moesten hebben ?
Hij deed toch niemand pijn ?
Waarom hebben ze
dit toch met hem gedaan ?
Was het misschien omdat hij te veel
Van mensen heeft gehouden ?

Wist Jezus dat Hij deze weg moest gaan?
Had Hij zoveel vertrouwen in jou God, dat hij wist
dat alles goed komt?
Voorganger:

Goede God,
Vandaag staan we stil bij het sterven van uw Zoon.
Ook bij het grote verdriet van deze wereld
Geweld tegen mens en natuur.
Miljoenen mensen op de vlucht
We staan ook stil bij het vele verdriet van elk van ons.

Weet jij dan niet, God, dat wij u nodig hebben?

Geef ons vertrouwen.
Dat de weg die we gaan niet doodloopt..

Lied – U kent mijn weg (uit de film Jozef, de dromenkoning )

– ppt enkele beelden leven Jezus

Want U weet de weg die ik ga,
U kent mijn pijn.
Ik laat los waarom ik besta
Want U weet de weg die ik ga

Franciscus

Verteller (met boek):

Als hij dat gezegd heeft, kijkt Franciscus op.
Licht straalt in zijn ogen.
“Het is een zware dag geweest’, zegt hij, ‘maar de dood heeft niet gewonnen.
Nu het verhaal is verteld, lokt het zachte lentelicht hen naar de deuren van het kerkje.
Vol vreugde stappen ze weer naar buiten. Franciscus wijst op de zingende vogels, op de bladeren die zich ontvouwen aan de bomen, de bloemen die ontluiken in het gras.
“Kijk”, zegt hij, “God schept leven in de dood, ook voor ons. Dat is Pasen! “

En toch… Goede Vrijdag?
Voorganger:
We stoppen met Franciscus bij deze vrijdag, Goede Vrijdag,
Een verhaal van pijn en verdriet.
Maar toch… Vandaag denken wij ook terug aan de vele goede dingen die Jezus deed.
We denken terug aan de vele mooie verhalen over hem :
hoe Hij zieken genas, troostte, vertelde over Zijn Vader…
we denken terug aan zijn goedheid, zijn liefde,
zijn speciale aandacht voor de zieken en de verdrukten..
In de klas en in de kerk horen we zoveel mooie verhalen over Hem!
Hij leeft verder, in ons, tot op vandaag.
Ook in mensen die opstaan, en die iets doen.
Mensen als Simon en Veronica,
mensen als (ev. verwijzing actie BD)
Dat is Pasen!

Kruishulde

Voor die vele mooie en goede dingen willen we Jezus vandaag ook eren en danken.
Met een wit lint, teken van hoop en vreugde.

En bij het kruis willen we ook samen bidden:
Allen :
We worden vandaag heel stil
als we denken aan het lijden van Jezus.
We worden vandaag heel stil
als we denken aan problemen in de wereld.

Help mij te geloven
dat dit einde
een nieuw begin is.

Dat Jouw liefde, God,
sterker is dan de dood.
Amen.
Elk legt wit lintje (of bloem) op het kruis bij het naar buiten gaan.

Muziek: bv. amate adea – Karl Jenkins of Einaudi


Bron:
Pastoraal Arkorum + Moorsledegem + DPB: jaarthema Gewoon Anders
BO Hasselt Bouwstenen om de vasten te vieren met kinderen 2016
Vroegere vieringen Arkorum DPB en inspiratie van overal…
Boek ‘Pasen stap voor stap” – Jack Visker en Els van Egeraat- over Franciscus