bedevaart

0
913

Eucharistieviering basiliek Dadizele 11 u

We scheppen nieuwe moed !

Vooraf :

• voorganger : priester Guido De Reu
• zang Jan
• grote ton + 5 kruiken met water verspreid in kerk

• loopmicro

Welkomstwoord+ kruisteken door priester Guido

Welkomstlied: Laudato Si

Verhaal : Welkom op het grote feest !

Verteller : Heidi
Wijnmeester : Rudi ?

Heidi: In een dorp werd een groot feest gevierd.
Het dorp was niet zo rijk.
Daarom vroeg de burgemeester aan alle gasten om één kruik wijn mee te brengen. Alle meegebrachte wijn zou gemengd worden, en zo zou men een heerlijke feestdrank kunnen uitschenken.
Een grote ton werd midden het dorpsplein gezet.
Daarin konden alle bezoekers hun meegebrachte kruik wijn leeggieten.

Vanuit 5 plaatsen in de kerk wordt water aangebracht en in de grote ton uitgegoten – achtergrondmuziek
Telkens 2 lln of lk + 1 ll van school *
*
*
*
*
Deze 10 personen blijven vooraan staan

Heidi vertelt verder :
De wijnmeester roerde alle meegebrachte wijn dooréén in de grote ton.
Toen het feest begon, riep hij alle gasten bij zich. Alle bekers werden gevuld. Het feest kon beginnen !(wijnmeester schept met grote lepel ‘wijn’ in de bekers)

Deze 10 personen komen dichterbij – krijgen drank in hun beker – proeven als alle bekers gevuld zijn – zijn zichtbaar ontgoocheld

Heidi vertelt verder :

…….(nog aanvullen)

Het feest valt in het water.
Ieder denkt enkel aan zichzelf.
Er is geen vreugde meer.
Er wordt niet meer gedronken. Niet meer gedanst.
Ieder keert beschaamd naar zijn eigen huis terug.

5 personen keren naar hun plaats in de kerk terug
De 5 andere gaan aan de lezenaar staan

Als het leven verwatert…

Lector: juf/meester…

Soms valt een feest in het water.
Een dag verwatert.
Het leven verwatert.
Het is als troebel water…
Je voelt je niet blij.
Het zit je tegen, je hebt tegenslag.
Je verliest je moed.
verwateren : verslappen, zijn kracht of pit verliezen;

Hier getuigenissen vanuit deze 5 scholen over : Het leven ‘verwatert’
b.v. op mijn eerste communie was mijn mama ziek ; ik had geen zin in feesten – ruzie – ziek zijn – slecht rapport…

School :

Lector: Je verliest je moed.

School :

Lector: Je vindt het niet leuk.

School :

Lector: Geen reden om te feesten….

School…. :

Lector: Alles valt in het water.

School :

Lector: Tegenslag
Het feest valt in het water.
Er is geen vreugde meer.

Lied: Handen gevraagd

Evangelie: De bruiloft

Woord door…

Als het leven verwatert, zijn smaak verliest…
Maria “merkt” het op… roept Jezus’ hulp in…

Geloofsbelijdenis- Lied : Ik waag de sprong om te geloven

We bidden voor … intenties

Heidi: wij vragen Maria om moed… voor onszelf en voor anderen… als het leven “verwatert” … intenties …

Uit elke klas komt iemand naar voor met de wandelstok met daaraan de intenties – vormen rij vooraan op podium – achtergrondmuziekje

Vanuit 6 scholen wordt één intentie voorgelezen – aan lezenaar –

School
School
School
School
School
school

Tussendoor zingenwe : Amor

Daarna leggen we alle intenties (envelop) uit alle klassen bij Maria
Terug naar plaats – wandelstok terug mee – muziekje

we maken het stil

Priester:
Maria,
Als de wijn op is,
Als onze moed weg is,
Als er geen reden is tot feest,
Help jij ons dan ?

Maria,
Als de wijn op is,
Geef jij ons nieuwe moed
En kracht ?

Zorg jij als een moeder voor mij ?
Zorg jij voor alle mensen die ik vandaag meedraag in mijn hart ?
Amen.

Offerstoet???

Lied : Geest van hierboven

Gebed bij de offergaven

Grote dankgebed

Onzevader

Communie

Uitdelen communie : priester , Heidi, …

Weesgegroet

Slotgebed
We bidden samen

God,
Wij danken U vandaag om Maria.

Ze was een sterke vrouw.
Lief en zorgzaam.
Behulpzaam en trouw.

Wij danken U vandaag om Maria.

Ze geeft moed en troost aan iedereen.
Ze laat ons voelen :
Je bent niet alleen.

We danken U vandaag om Maria.

Op het trouwfeest laat ze ieder dromen
Van Gods rijk dat zeker zal komen.

Amen.

Drankje-lied
We zingen samen (mei-strofe)
Van hieruit stappen we naar het PC Den Ommeganck