afscheid zesde leerjaar

0
2535

schooljaar 2012-2013 – juni 2013

Afscheid 6de leerjaar – bezinningsmoment

STERREN OP SCHOOL

Decor
“Walk of fame” (sterrengang : zie slotviering school- juni 2013)
Sterren
Affiches jaarthema
Eventueel vooraf gemaakt in de klas : grote collage, allemaal “bekende sterren” met daartussen ook foto’s van alle zesdeklassers.
Voor elke ll : afscheidscadeau : beker met logo school (+ ev. gevuld met snoepjes) – of ander geschenk

Viering
Welkom door voorganger
jongens en meisjes,
beste ouders, 30 juni 2013 :
vanavond nemen wij afscheid van elkaar.
Maar niet zonder eerst alle goede dingen
te herinneren die we mochten ervaren
in de voorbije jaren.
Proficiat zesdeklassers,
jullie hebben echt enthousiast gewerkt.
9 jaar lang, hard gewerkt.
Dat zien we aan jullie rapport.
Maar… jullie waren dan ook omringd
door mensen die het goed met jullie menen.
Die het beste uit jullie naar boven haalden.
Om al deze dingen willen we vanavond elkaar en ook God danken
uit de grond van ons hart.

Lied : lied uit de vormselviering of bedevaart

Sorry-moment
Voorganger : Als we terugkijken, dan moeten we eerlijk zijn en toegeven dat het ook wel eens fout liep. Daarvoor willen we , aan het begin van deze avond, “sorry” zeggen.
Kind 1: Sorry voor die keer dat ik mijn talenten niet gebruikte, maar ze wegstopte voor mezelf en voor anderen. Vergeef me.
Zang : Jama, jama tatta, di-sambo ba-ja-na ba-jo
Jama, jama tatta, di-simba ba-ja-na ba-jo…

Kind 2: Sorry voor die keer dat ik er niet in slaagde de talenten van iemand anders te ontdekken en te waarderen. Vergeef me.
Zang : Jama, jama tatta, di-sambo ba-ja-na ba-jo
Jama, jama tatta, di-simba ba-ja-na ba-jo…

Ouder of juf : Sorry voor die keer dat ik er niet in slaagde mij kind(eren) de vrijheid te geven om zijn talenten volop te ontwikkelen. Vergeef me.
Zang : Jama, jama tatta, di-sambo ba-ja-na ba-jo
Jama, jama tatta, di-simba ba-ja-na ba-jo…

Verhaal
Er loopt een man langs de weg, voorzichtig, voetje voor voetje,
tastend met zijn stok, want hij is blind.
Ineens staat hij stil : hoorde hij daar iets ? Roept daar iemand ?
Hij draait zijn hoofd in de richting vanwaar hij het geluid hoort.
“Ja, blinde man, ik heb je geroepen.
Loop maar op het geluid af en kom even bij me zitten.”
De blinde man aarzelt, maar gaat toch op de stem af.
“Wie ben je ? Waarom heb je me geroepen ?”
De man die hem riep zegt : “Ik zag je gaan en ik wilde je waarschuwen,
want de weg is daar steil en slecht, vol scherpe stenen.”
“Dat is er vriendelijk van u, meneer. Dank u wel!
Ja, het valt niet mee als blinde langs de weg.
Zoudt u niet met mij mee willen lopen ?
Het is voor mij hier een vreemde streek.”
“Dat zal niet gaan,” zegt de ander, “want ik ben lam, van mijn geboorte af.
Vanavond komt mijn familie mij weer halen.”
Lange tijd zitten ze daar samen, zwijgend.
Dan staat de blinde op en zegt :
“Kom, ik draag jou. Ik neem je op mijn schouders.”
En zo gebeurt.
De lamme waarschuwt zijn drager voor alle gevaren op de weg,
de blinde draagt de lamme behoedzaam op zijn schouders.

Tussenzang of luisterlied : ev. superknaplied ?

Bijbelverhaal : de parabel van de talenten (Mt 25,14-30)
Jezus vertelt
Een man wil op reis gaan.
Hij zegt tot zijn knechten:Ik vertrouw jullie mijn bezit toe.
Aan de eerste knecht geeft hij vijf talenten.
Aan de andere knecht geeft hij twee talenten.
Aan de derde knecht geeft hij één talent.
Dan vertrekt de man op reis.
De eerste knecht heeft vijf talenten.
Hij gaat meteen aan de slag.
Zo verdient hij er vijf talenten bij.
De andere knecht heeft twee talenten.
Hij gaat meteen aan de slag.
Zo verdient hij er twee talenten bij.
De derde knecht heeft één talent.
Hij gaat naar de akker.
Hij graaft een put.
Hij verbergt zijn talent.
Hij is bang om het te verliezen.
Na een hele tijd komt de heer terug.
Hij roept zijn knechten.
De eerste komt bij de heer en zegt:
Heer, ik kreeg vijf talenten,
hier heb ik er vijf bij.
De heer zegt:
Heel goed, trouwe knecht.
Ga en wees blij met mij.
De tweede knecht komt bij de heer en zegt:
Heer, ik kreeg twee talenten,
hier heb ik er twee bij.
De heer zegt:
Heel goed, trouwe knecht.
Ga en wees blij met mij.
Ook de derde knecht komt bij de heer.
Hij zegt :
Heer, ik was bang.
Ik heb je geld in de grond verstopt.
Hier heb je het terug.
De heer is boos.
Hij zegt:
Je bent een slechte en bange knecht.
d 2 andere talenten aan en zei: “Heer, u
Woord door voorganger of directie

Terugblik… (eventueel voorbereiden met de kinderen) –
Hoogtepunten uit het voorbije schoolleven

Al onze talenten konden we maar ontwikkelen dankzij onze school…
die ons zoveel kansen bood om ons volop te ontwikkelen,
die ons zoveel mooie momenten bood… leerrijke momenten, ontroerende momenten,
grappige momenten, ja soms ook wel eens droevige momenten,…
We blikken even terug
(naam school wordt letter per letter aangebracht, elke letter roept één herinnering op, zo komen ook een aantal of alle talenten aan bod)
b.v.
L eren : dat deden we hier volop : taal, rekenen, maar ook : …..
E
Natuur : tijdens de bosklassen in de … klas hebben we….. Insectenhotel, MOS,…
Toneel. Onze Kerstmusicals zijn onvergetelijk ! Zangtalent, toneeltalent,… zoveel talent : het kwam allemaal aan bod !
Examens waren soms wel eens lastig en zwaar ! Veel studeren, taken maken,… het hoorde er ook bij. Zo hebben we wel veel bijgeleerd.
L
A
N
Dankviering. Regelmatig kwamen we samen, hier in de kerk. Voor een startviering, een dankviering, een Broederlijk Delen-moment… We leerden hier op school dat het zinvol is en deugd kan doen om af en toe een stil te vallen en dieper na te denken over de dingen.
Lied bedevaart of vormselviering

Slotgebed
Oneindig lieve God,
nu nemen wij afscheid van onze klas en van onze school,
van al die mooie momenten.

We gaan nu een nieuw leven tegemoet.
Dank Je voor alles wat we hier mochten leren,
dank je voor alle lieve mensen die mij hielpen groot worden.
Zegen ons en het nieuwe avontuur
dat we volgend schooljaar
met veel enthousiasme tegemoet gaan.
Amen.

Wens door juf/meester of directie
Vaarwel, het ga je goed !
Het is zover…
Je mag nu op eigen benen staan.
Jij kwam bij ons, zoveel jaren terug,
je was van harte welkom.
We zagen je groeien en openbloeien.
Met veel moed heb je gewerkt om vooruit te komen.
Je gaf niet op, je zette door, je bleef erin geloven.
Je bracht wat meer leven in onze school,
je gaf er een eigen gezicht aan.
Vaak weer
klonk je lach of je roep over de speelplaats
en zo werd je een deel van het drukke schoolleven.
Wij zijn blij en dankbaar om dit alles,
maar nu is het tijd om je te laten gaan.
We wensen jou het allerbeste :
vrienden die echt om je geven,
mensen die met jou op weg willen gaan,
die je aanvaarden zoals je bent,
mensen die je helpen al je talenten
te ontwikkelen.
Die je helpen groeien tot een
fijne, volwassen mens.
We zullen je missen
en ons af en toe afvragen hoe het met je gaat.
Wie weet kom je nog eens langs
om te vertellen hoe je het stelt…
We hopen echt dat we jullie nog eens terugzien
op een schoolfeest of op onze musical…of…
We zeggen jullie dus vanavond niet alleen :
“Vaarwel, het ga je goed,
maar ook : tot ziens ! “

Uitdelen diploma’s en aansluitend receptie