vieren met kleuters : het huis op de rots

0
1111
huis op de rots

Via deze link kan je de bijhorende Powerpoint downloaden

Elementen van een viering met kleuters:
– een verhaal – een beeld – een lied – een doe-moment – een gebed

voorafgaand: spelen in de klas met stenen… muurtjes bouwen, huisjes bouwen…
huisje bouwen met lego/duplo… stenen schilderen…
materiaal: materiaal projectie, ppt, muziekinstallatie, materiaal decor bijbelverhaal (zie verder), grote kaars, bijbel, ev. voor elke kleuter kei met naam (aandenken viering)

1. Welkomstlied: schooleigen lied

2. Welkom door juf/voorganger

we maken het heel stil
juf steekt grote kaars aan

Dag kinderen,
welkom allemaal hier in de zaal/klas.
We steken een kaars aan.
Het is niet zomaar een kaars.
Als we deze kaars aansteken, dan denken we aan Jezus.
Daarom komen we hier samen.
Om te denken aan Jezus.
Allemaal samen hier, dicht bijeen.
Allemaal vrienden van Jezus.
We maken ook het teken van de vrienden van Jezus
+ (Jezus houdt van mij van boven tot onder en van hier naar daar)

3. Bijbelverhaal + dramatiseren

decor: kijktafel of 2 kijktafels of grote zandtafel …
bergje stenen, keien of grote steen, rots… enerzijds, bergje zand anderzijds
grote gieter met water
2 huisjes (lego of houten blokjesof papier ) (huisje komt op de stenen), (huisje komt op het bergje zand)
2 juffen (Jef en Aaron) – ondersteuning ppt beelden uit kijk-en ontdekbijbel

Juf voorganger neemt bijbelboek en zegt:
we luisteren vandaag ook naar een verhaal uit het boek van Jezus.
Hoe heet dat dikke boek?
kleuters antwoorden

Ik vertel vandaag een verhaal dat Jezus eens verteld heeft:

Jef en Aaron willen allebei een huis bouwen.
Ze gaan op zoek naar een plaats om te wonen.
Jef vindt een leuk plekje dicht bij de rivier.
Hier is het mooi! Hier wil ik wonen! zegt hij.
Jef bouwt zijn huisje op het zand.
Dat is gemakkelijk en lekker snel, denkt hij.
Hij bouwt zijn huis met de stenen die hij naast de rivier vindt. (juf 1 zet huisje op zand)

Zijn huisje is snel klaar.
Oef, hij kan lekker rusten op het strand bij de rivier.

Ook Aaron zoekt een plaats om zijn huis te bouwen.
Hij klimt en klimt en vindt een plek op een stevige rots.
Hier is het goed. Hier is het veilig.
Hier wil ik wonen, zegt hij.
Aaron brengt eerst al de stenen tot boven op de rots.
Dat is een lastig werkje!
Dan begint hij te bouwen.
Heel langzaam, steen voor steen, bouwt hij zijn huis. (juf 2 zet huisje op rots)
Eindelijk, na lang werken, is het huis van Aaron klaar.
Aaron is moe, maar heel tevreden met zijn huis op de rots.

Juist als hij wat wil rusten, begint het te regenen.
we doen de regen na: tik tik tik (vingertik op hand)

Het regent steeds harder en harder. – harder tikken
Het begint stevig te waaien. – we doen de wind na – we blazen
Het dondert en het bliksemt. – we doen de donder na: BOEM!!
Jef en Aaron zitten in hun huis.
Ze kijken naar de storm.

water gieten op de zandberg
regen, regen, regen…
Maar oei, wat is dat?
Jefs voeten worden nat, het water stroomt naar binnen!
Het wordt één grote modderpoel.
Het zand onder zijn huis spoelt weg.
KRAK! BOEM! Zijn hele huis zakt in elkaar! zorg dat het huisje in elkaar stuikt, wegzakt
O, wat erg…

water gieten op de rotsberg

Het water klotst ook hard tegen de rots.
Maar de rots staat stevig vast.
Het huis staat veilig hoog en droog op de rots.
Het huis is veilig.
Jef, kom maar bij mij!
Wat een goed idee van Aaron om zijn huis op de rots te bouwen!!

juf/voorganger sluit het bijbelboek

4. Zingen ‘Een dwaas en een slim ventje’

– meetikken met 2 keitjes in de hand

(Naomi, 2007, nr 5, p. 10) (Op de melodie van: Broeder Jacob)
juf zingt telkens zinnetje voor, kleuters herhalen

Heel dwaas ventje, heel dwaas ventje,
bouwt op zand, bouwt op zand.
Als de storm zal komen, als de storm zal komen,
valt zijn huisje om, valt zijn huisje om.

Heel slim ventje, heel slim ventje,
bouwt op de rots, bouwt op de rots.
Als de storm zal komen, als de storm zal komen,
blijft zijn huisje staan, blijft zijn huisje staan.

5. Woord voorganger

Wat wilde Jezus met dit verhaal/met deze gelijkenis duidelijk maken? (beetje moeilijk voor kleuters… we doen toch een poging )

Wie bouwt op zand, krijgt problemen met zijn huis. Zand is niet stevig.
Het huis moet een stevige onderbouw hebben.
Een rots is stevig, sterk.
Daarop blijft je huisje staan.
Daar is je huisje veilig. Bouwen op een rots is veilig.
Ik ben zoals de rots, zegt Jezus.
Bij mij ben je veilig.
Luister maar naar mijn woorden, doe maar wat ik vraag.
Bouw je leven op mij.
Word een vriendje van mij.
Dan ben je veilig. Net zoals Aron.
En dat vindt Jezus TOV! KEI-TOV!
kijk, dat staat ook op deze affiche! (toon affiche jaarthema)
Kei-tov!
Vriend van Jezus zijn, dat is Kei-tov!
KEI-TOV (duimen in de lucht, samen roepen)
KEI-TOV

Die Rots dat is Jezus en als je je huis op Hem bouwt en luistert naar Zijn stem en doet wat Hij van je vraagt, dan is dat niet altijd de gemakkelijkste weg, niet altijd eenvoudig, maar wanneer het moeilijk wordt en het water omhoog komt dan mag je zeker weten dat je veilig geborgen bent, dat je je huis hebt gebouwd op de beste plek!!!!

6. Wij bidden

Dank U, lieve Jezus,
ik vind het toch zo fijn
dat u voor ons de rots wilt zijn.
Zo’n goede vriend,
dat vind ik tof
kei-tov!
amen.

7. ev. bij het naar buiten gaan: luisterlied “een wijs man”

ev. (beschilderd) keitje mee als aandenken aan deze viering
‘Een wijs man’ te vinden op youtube
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.(3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.(3x)
En het huis op de rots stond vast.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. (3x)
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.
Dus bouw je huis op Jezus, de Rots.(3x)
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer en het gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

terug in klas kan je ev nog eens kijken naar volgend filmpje over het verhaal :

of