Verzoeningsviering – klasviering- VASTEN 2017 – Mani ni taba: iedereen mee!

0
1674

Eens samen met de kinderen tot inkeer komen, ons bewust worden van het eigen tekortkomen … het maakt deel uit van onze veertigdagentijd. Van binnen vrij worden, open komen voor nieuwe kansen in Gods Naam… Dit is een diepe christelijke ervaring: God kan ons van binnenuit veranderen en vernieuwen.
We vinden het belangrijk dat ook anders- of niet-gelovige kinderen aan deze viering kunnen participeren. Dit moet met zorg en respect gebeuren. Wijs op de stap naar een nieuw begin die we samen – met de hele klas – willen zetten. Maar vermijd voor andersgelovigen het contact met de typisch christelijke symbolen of rituelen. (Bouwstenen om de vasten te vieren met kinderen 2017 – WG Vasten BaO Hasselt)

symbool wegwijzer
decor
wegwijzer met 4 pijlen: Burkina Faso – samen – stil – sober
Bijbel staat bij de wegwijzer
grote poster BD
grote kaars
foto’s Rainata en Abbas

materiaal

lied BD 2017 :Iedereen mee!
lied bundel Pastoraal pag 5: Samen stil
voor elke ll: papieren wegwijzer (licht papier)+ potlood
ev voor elke ll: volgblad tekst liederen en gebeden of ppt
ev. voor elke ll: kleurplaat + eigen kleurmateriaal mee/of bijbel voor lln
ev. brandpot

• Samen zingen themalied BD 2017: Iedereen mee!

Wie ben jij?
Wie ben ik.
We zijn wie we zijn, samen sterk.
Iedereen gaat ervoor.
Jij toch ook?
Iedereen mee?

We gaan ervoor.
Iedereen mee?
Op het juiste spoor.
Iedereen mee?
We gaan ervoor.
Samen zij aan zij.

Wat droom jij?
wat droom ik.
Iedereen gelijk, man of vrouw.
Welke weg kies jij.
Wat geeft zin.
Een nieuw begin.
Iedereen mee?

Wat denk jij?
wat denk ik.
Een waardig leven voor iedereen.
Liever nu dan later,
het is tijd.
Mani ni taba!
Iedereen mee?

• Welkom door voorganger
Dag jongens en meisjes.
We zijn alweer … weken samen op stap naar Pasen.
Op weg ook naar Burkina Faso.
De wegwijzer vooraan wijst de weg naar dat verre land in Afrika.
Maar de wegwijzer toont ook de weg naar Pasen.
Want 40 dagen lang zijn we samen op stap.
We zoeken de goede weg.
Vind ik altijd de goede weg?
Volg ik het juiste spoor? Deed ik het goed?
Of neem ik vaak de foute weg? Kon het beter?
Daarover willen we vandaag even nadenken.
In de vastentijd denken christenen na over wat ze gedaan hebben. Of over wat ze juist niet gedaan hebben.
Dat willen wij vandaag ook doen.
Wij willen in deze verzoeningsviering nadenken over de fouten die we maakten.
We vragen elkaar en God om vergeving.
Dicht bij de wegwijzer.
We vragen God dicht bij ons, en beginnen daarom met het teken van de vrienden van Jezus, het kruisteken. Kruisteken – aansteken kaars

• de juiste weg- het goede spoor
God zet ons op weg. Naar het “land van de oprechten”, zo heet Burkina Faso. Wegwijzers helpen ons de weg te vinden. God vraagt ons vandaag: mag ik je ook de juiste weg tonen? Mag ik de richting tonen die je kunt ingaan?
De goede richting kiezen is niet altijd gemakkelijk. Soms is het goed om even stil te staan en een pauze te nemen. Even halt houden, eens op de kaart kijken, of naar de wegwijzer, of de weg vragen,… Ook vandaag. Is de weg nog juist?
Deze wegwijzer wil ons daar vandaag bij helpen.

Leerkracht neemt pijl met STIL – hangt aan de wegwijzer

STIL
STIL

Leerkracht: als Rainata werkt op het veld, geniet ze van de stilte van de natuur.
Voorganger: en wij? Maken wij het soms nog stil? Denken wij af en toe nog eens aan God?
Ll: ik luister niet goed naar het gebed in de klas; bidden vind ik saai.
Ll: ik eet mijn bord uit voor de TV . Stilte is niet voor mij hoor.
Ll: ik maak geen tijd om eens diep in mijn eigen hart te kijken.
Voorganger: het stil maken, eens helemaal alleen met jezelf zijn om eens te luisteren naar jezelf of stilte om God te zoeken is niet gemakkelijk. Kan ik het deze vasten, elke dag 1 minuut heel stil maken?

Even stilte
Leerkracht neemt pijl met SAMEN – hangt aan de wegwijzer
samen
samen
Leerkracht: Rainata steekt een handje toe in het huishouden. Ze verkoopt visjes op de markt, doet de was, en zorgt voor haar neefje Abbas. In Burkina Faso werken allen samen op het land. Ze noemen elkaar broer en zus. Ze helpen elkaar waar ze kunnen, enkel zo kunnen ze overleven in het arme land.
Voorganger: Wat doe ik voor een ander? Hoe solidair ben ik?
Ll: Ik doe alsof ik niet zie dat die kleuter zijn jasje niet dichtkrijgt.
Ll: Sponsorloop? Koffiestop? Rommelmarkt voor Broederlijk Delen? (aanvullen eigen schoolsituatie) Daar doe ik niet aan mee. Ik heb mijn spaargeld zelf nodig.
Ll: Groepswerk? Laat mij maar alleen werken. Dat gaat vlugger. De ander moet maar zelf zoeken hoe die sommen in elkaar steken.

Voorganger: misschien kan ik proberen af en toe iets meer SAMEN te zijn…

Even stilte
Leerkracht neemt pijl met SOBER – hangt aan de wegwijzer
SOBER
SOBER

Leerkracht: Rainata haalt elke dag water uit de waterput. Ze is heel zuinig op het kostbare water. Ook op haar nieuwe kledij is ze zuinig.
Voorganger: En ik? Ben ik sober?

Ll: Elke dag verbruikt een Belg 120 l drinkbaar water.
Ll: als ik mijn tanden poets, laat ik het kraantje gewoon lopen.
Ll: 2 kleren? Dààrmee heb ik niet genoeg. Mijn kleerkast zit lekker vol. En: de nieuwste mode liefst!

Voorganger: SOBER zijn, ZUINIG zijn met water, met dingen?… DANKBAAR zijn voor wat ik heb, TEVREDEN zijn,… is niet altijd gemakkelijk.
Even stilte

• Persoonlijk bezinningsmoment
Voorganger:
Bij deze 3 WEGWIJZERS denk ik even na over mijn eigen leven. Zeker deze vasten.
• Ben ik af en toe eens STIL? En kan ik in die stilte tot God spreken?
• Ben ik SAMEN met anderen? Kan ik delen? Iets doen voor een ander?
• Ben ik SOBER? Kan ik ook eens zeggen: ik heb genoeg? Ik doe het met wat minder?
We willen het nu stil maken. Over deze 3 WEGWIIJZERS, woorden willen wij nadenken. De goeie richting kiezen is niet altijd gemakkelijk. Kies ik de weg van:
STIL
SAMEN
SOBER

Ieder van ons maakt wel eens fouten. .. in een woord of gebaar.
We volgen niet de juiste weg…
we volgen niet de 3 juiste pijlen…
het is goed dat we vandaag even stilstaan en nadenken over de weg die we volgen.
Wat niet goed ging, dat wil ik vandaag noteren. (in 1 of enkele woorden)

lln noteren op eigen wegwijzer (heel licht papier)

• Het spijt me!
Op onze wegwijzer staat wat niet goed ging.
God, daarvoor willen wij vandaag onze spijt uitdrukken

We bidden samen (op groot blad of volgblad) – of enkele lln hardop

Heer, ik wil U zeggen
Dat ik fouten heb gemaakt
Dingen die ik zei
Dingen die ik dacht
Dingen die ik heb gedaan
of juist niet gedaan.
Het spijt me Heer,
Het spijt me Heer,
Het spijt me, jullie allemaal.
Laten we bidden voor elkaar.
Heer, maak ons leven nieuw en waar.
Of luisteren naar : Elly ZUIDERVELD & Dick LE MAIR, Geloven als een kind.
Unisong music publishers B.V., Hilversum, 2003, p.8-9 (CD en partituur)

• Persoonlijk belijdenismoment – moment van vergeving
Om de beurt komen de lln tot bij de wegwijzer -daar zit de voorganger.
• Lln komen met hun papieren wegwijzer bij de voorganger
• (eventueel fouten opzeggen aan voorganger met de beginwoorden: “Het spijt me dat ik…” ev. sacrament priester)
• Voorganger legt de foute wegwijzer in kom bij de wegwijzer – de voorganger zegt daarop: “Het is jou en ons allemaal vergeven.”
Ondertussen achtergrondmuziek – inkleurplaat leerlingen die wachten – of lezen in bijbel – of… gewoon in STILTE even wachten tot iedereen aan de beurt kwam

• Toon mij de juiste weg !
Voorganger: we vragen aan God: toon mij de juiste weg! Neem onze foute wegwijzers weg!
Deze foute wegen willen we niet meer volgen!
(ev. verbranden foute wegwijzers in brandkom)
We vragen aan God: blijf in ons midden.

Daarvoor zingen wij samen (liedbundel pag 3)
Blijf in ons midden

God van alle mensen, luister naar ons zingen.
God van alle mensen, U blijft ons omringen,
ook al gaat het mis of zijn we U vergeten,
U laat altijd weten dat U van ons houdt.
God van alle mensen,
luister naar ons bidden.
Help onze wereld,
blijf in ons midden.
Amen.

• Verhaal uit de bijbel
voorganger neemt bijbel
voorganger: Voor gelovige mensen kan Jezus een wegwijzer zijn. Vele verhalen tonen ons de goede weg, zetten ons op het juiste spoor.
Jezus vraagt ons elke keer opnieuw: mag ik jou de weg tonen? Luister maar.

Uit het evangelie van Johannes 14, 6: Leerkracht leest voor uit bijbelboek
(Bijbel in Gewone Taal)
Jezus zei tegen zijn leerlingen:
“Wees niet bang.
Vertrouw op God, en vertrouw op mij.
In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats te maken.
En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan.
Toen zei Tomas: “Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?
Jezus zei: “Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. “

• Woordje

We gaan ervoor.
Iedereen mee?
Op het juiste spoor.
Iedereen mee?
We gaan ervoor.
Samen zij aan zij.
Vandaag zet God ons weer op het juiste spoor. Wat is het juiste spoor? Wat is de juiste weg?
De bijbel zegt vandaag: Ik ben de weg… als je mij volgt, kom je bij de Vader. Vandaag zegt God ons: ook al was je weg niet altijd juist, je krijgt een nieuwe kans. Volg voortaan het juiste spoor.
Laten we daarvoor samen bidden en danken.
• Samen bidden of enkele ll(n) bidden

Dank u wel, God.
Duizendmaal dank.
U houdt van ons zoals we zijn.
U vergeeft onze fouten.
U maakt ons helemaal nieuw.
U geeft ons een nieuwe kans.
U toont ons de juiste weg.
U toont ons hoe we kunnen
mee-bouwen aan een fijne wereld.
Een wereld waarin iedereen mee-kan.
Uw woord wijst ons de weg.
Dank u voor Jezus.
Hij gaat met ons mee
op stap naar Pasen.
Iedereen mee.
Iedereen samen.
MANI NI TABA.
Op het juiste spoor.
Amen.

• Samen bidden : Het Onzevader

• Proficiat!
Voorganger:
Goede God,
Dank dat U ons wil vergeven.
Help ook ons ook elkaar vergeven, naar Uw voorbeeld.
Dank voor deze kans!
Proficiat aan allen!
We wensen ook elkaar van harte proficiat (handdruk aan linker-en rechterbuur)

• Samen zingen: jaarthemalied of lied rond vergeven uit methode godsdienst of jaarthemalied Akkoord! Daar zit muziek in