startviering

0
1147

kruispuntlogoTeksten, verhalen, liederen, gebeden voor
een thema-opening of startviering
die de school kan gebruiken als aanzet om een schooleigen viering mee samen te stellen.

Bij het binnenkomen heeft/krijgt ieder zijn medaille om

 

Lied welkomstlied : schooleigen lied

 

Inleiding en welkom

Wie van jullie zag de olympische vlam ?
Die vlam was het startschot van 17 dagen olympische spelen.
Weken vol inzet, enthousiasme, vreugde en plezier.
Weken samen spelen, alle landen en rassen met elkaar verbonden. Iedereen heeft in Londen het beste van zichzelf gegeven.

Ook wij steken vandaag de vlam aan. (aansteken Paaskaars)
Deze vlam wordt het startschot van het nieuwe schooljaar.
Een schooljaar vol inzet en enthousiamse Allemaal samen, met elkaar verbonden. Net als de olympische spelen.
En ook wij willen dit schooljaar allemaal het beste van onszelf geven.
We willen al onze talenten gebruiken om er een fijn jaar van te maken.
Hier worden medailles verdiend !

Maar… op de olympische spelen zagen we ook verdriet en teleurstelling.
Ook op school komen er wellicht minder goede dagen.
Deze kaars hier vertelt ons van een God die ons nabij wil zijn, op die dagen van verdriet en pijn. Die God wil ons troosten en steunen, het hele schooljaar lang.

Weten we dan ook God in ons midden, maken we het grote plusteken…
(kruisteken maken)

 

 

Verhaal : “Er is niemand als jij” van Max Lucado
Inleiding : we hebben daarnet gezegd dat we het beste van onszelf willen geven. We willen medailles verdienen. Maar we willen ook af en toe een medaille , een ster geven aan iemand anders. Zeggen : er zit veel in jou, ik geloof in jou. Want dat gebeurt niet altijd, kijk en luister maar….

Verteller : De Nerflanders waren kleine mensen van hout en waren gemaakt door Eli, een houtsnijder.
Eli’s werkplaats lag bovenop een heuvel, zodat hij het hele dorp goed kon zien.
Elke Nerflander zag er anders uit.
De een had een grote neus, de ander grote ogen.
De een was lang, de andere kort.
De een droeg een hoed, een ander een jas.
Maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder en ze woonden allemaal in hetzelfde dorp.

De Nerflanders deden elke dag hetzelfde: ze gaven elkaar stickers.
Iedereen had twee dozen met stickers: één met gouden sterren en één met grijze stippen.
Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren ze bezig bij elkaar sterren of stippen te plakken.
De Nerflanders die er mooi uit zagen, met glad hout en glanzende verf, kregen altijd sterren.
Of die iets heel bijzonders konden, bijvoorbeeld prachtig zingen of moeilijke woorden konden zeggen, kregen ook sterren.
Maar de Nerflanders van wie het hout ruw was, of de verf afgebladderd, of die niets bijzonder konden, kregen stippen.

Wout bijvoorbeeld.
Hij probeerde heel erg goed zijn best te doen om net zo bijzonder te zijn als de anderen, maar het mislukte steeds.
Dan viel hij weer, of zijn hout beschadigde, of hij zei iets geks.
En de anderen kwamen naar hem toe en gaven hem grijze stippen.
Na een poosje hadden de andere mensen zoveel stippen op hem geplakt, dat Wout niet meer naar buiten durfde.
Hij was bang dat hij weer iets doms zou doen, zoals zijn hoed vergeten, of in het water vallen.
Dan zouden de anderen hem nog veel meer stippen geven.
En omdat Wout zoveel grijze stippen had, kwamen de mensen soms zomaar naar hem toe om hem een stip te geven, zonder dat hij iets verkeerds had gedaan.

“Hij verdient het om zoveel grijze stippen te krijgen,” zeiden de Nerflanders tegen elkaar.
“Hij is geen goede houten jongen.”
Het duurde niet lang of Wout ging dit zelf ook geloven.
“Ik ben geen goede Nerflander.”dacht hij.

Op een dag ontmoette Wout een Nerflander, die ànders was dan alle andere Nerflanders die hij ooit ontmoet had.
Ze was van puur hout, zonder sterren of stippen.
Ze heette Lucia.
De mensen probeerden haar wel stickers te geven, maar de stickers bleven gewoon niet plakken.
Sommige mensen hadden bewondering voor Lucia, omdat zij helemaal geen stippen had, dus ze wilden haar een ster geven.
Maar de sterren vielen zomaar van haar af.
Anderen keken op haar neer omdat ze helemaal geen sterren had, dus wilden ze haar een grijze stip geven.
Maar de stippen bleven ook niet plakken.

Wout dacht:”Ik zou zo graag als Lucia willen zijn. Ik wil niet dat andere mensen stickers op mij plakken.”
En hij vroeg aan Lucia:”Hoe zorg jij er nou voor dat die stickers niet plakken?”
“Eigenlijk is dat heel gemakkelijk,”zei Lucia,”Ik ga elke dag naar Eli.”
“Eli?”
“Ja, Eli de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats.”
“Waarom?”
“Dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op. Hij is in zijn werkplaats.”
Toen draaide Lucia zich om en huppelde weg.

’s Avonds toen hij ging slapen, dacht Wout na over wat Lucia tegen hem gezegd had.
“Zou Eli wel willen dat ik kom?”vroeg hij zich af.
Maar toen hij dacht aan de mensen en dat zij elkaar stickers gaven, stond zijn besluit vast: Hij ging naar Eli.

De volgende morgen ging Wout op pad.
Hij volgde het smalle paadje naar boven, de heuvel op en hij stapte de enorme werkplaats binnen.
Verbaasd keek Wout om zich heen.
Wat was alles groot!
De kruk bijvoorbeeld was net zo groot als hijzelf en hij moest op zijn tenen gaan staan om op de werkbank te kunnen kijken.
Er lag een hamer die net zo lang was als zijn hele arm.
Wout slikte.
“Ik ga hier maar snel weer weg,”dacht Wout een beetje bang en hij draaide zich al om.
Toen hoorde hij zijn naam.
“Wout?”De stem klonk diep en vriendelijk.
Wout bleef staan.
“Wout wat fijn dat je bent gekomen. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien.”
Wout draaide zich langzaam weer om en keek naar de houtsnijder.
“Weet u wie ik ben? vroeg hij verbaasd.
“Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt.”
Eli kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank.
“Hmmm,” mompelde Eli, de maker, toen hij alle grijze stippen zag.”Ik zie dat de mensen jou geen goede Nerflander vinden.”
“Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere Nerflanders te zijn.”
“Oh, maar dat hoef je tegen mij niet te zeggen, zoon. Het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen denken.”
“Oh, nee?” vroeg Wout verbaasd.
“Nee, en eigenlijk zou jij dat ook niet erg moeten vinden. Zij delen sterren en stippen uit, maar alle Nerflanders zijn net als jij. Met talenten, maar ook met fouten. En eigenlijk maakt het niets uit wat zij van je vinden. Het gaat erom wat ik van jou vind. En ik vind jou heel bijzonder.”
Wout moest lachen.
“Ik, bijzonder? Waarom? Ik kan niet hardlopen. Ik kan niet hoog springen. Mijn verf is afgebladderd. Waarom vindt u mij bijzonder?”
Eli keek hem aan. Legde zijn handen op de kleine houten schoudertjes en zei met nadruk:”Omdat je bij mij hoort. Daarom vind ik jou zo bijzonder. Ik houd van jou.”
Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek.
En dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker.
Hij wist niet wat hij moest zeggen.

“Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen”, vertelde Eli.
“Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet, die niet was beplakt met sterren of stippen”, legde Wout uit.
“Lucia. Ja, ik weet het. Ze heeft me over jou verteld.”
“Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken?”
De maker sprak rustig:”Omdat zij heeft besloten dat wat ik van haar vind belangrijker is dan wat mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als je dat zelf wilt.”
“Oh ja?”
“De stickers plakken alleen als je ze belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van andere mensen vindt.”
“Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat u zegt.”zei Wout.
Eli glimlachte. “Wacht maar, je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag maar bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je houd.”

Eli tilde Wout van de werkbank af en zette hem op de grond.
“Vergeet het niet,”zei Eli toen Wout de deur uitliep,”jij bent bijzonder, omdat ik je heb gemaakt.”
Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij: volgens mij meent Eli het echt.
En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond.

Max Lucado, (1955), geboren in San Angelo, Texas, Verenigde Staten, is een Amerikaans christelijk schrijver en voorganger.

 
Lied : Mega Super Knap lied (enkele strofes – het lied kan “groeien” doorheen het jaar )
Zie Google : SuperMegaKnap-lied – Axl Peleman

Refrein (2x)
Want ik ben knap, knap, knap,
super mega knap.
Ik ben knap en jij bent knap.
Iedereen is knap.

Kaat houdt van bewegen, ze doet wel eens gek.
Hollen op de speelplaats, haar favoriete plek.
Kennen jullie Ivan, onze muzikant.
Zingen, springen, dansen,
met muziek heeft hij een band.
Refrein (2x)

Even logisch denken, 2×5=10
Als er wordt gerekend, dan heeft Kobe het gezien.
Cas die houdt van lezen, zijn neus zit in een boek.
Al die vreemde talen zijn voor hem gesneden koek.
Refrein (2x)

Greet die leeft zich uit, met verfpot en penseel.
Kliederen en kladderen, met rood, groen, blauw en geel.
Ali weet goed wat hij wil, hij kan heel veel alleen.
Hij volgt zijn intuïtie, zó steekt hij ineen.
Refrein (2x)

Lucy houdt van dieren en denkt aan het milieu.
Ze zorgt graag voor de planten,
ze wordt het echt nooit beu.
Rik die heeft veel vrienden, da’s algemeen bekend.
Hij brengt ons allen samen, elk met zijn talent.
Refrein (2x)

 

Evangelie : de parabel van de talenten (Mt 25,14-30)
Jezus vertelt
Een man wil op reis gaan.
Hij zegt tot zijn knechten:Ik vertrouw jullie mijn bezit toe.
Aan de eerste knecht geeft hij vijf talenten.
Aan de andere knecht geeft hij twee talenten.
Aan de derde knecht geeft hij één talent.
Dan vertrekt de man op reis.
De eerste knecht heeft vijf talenten.
Hij gaat meteen aan de slag.
Zo verdient hij er vijf talenten bij.
De andere knecht heeft twee talenten.
Hij gaat meteen aan de slag.
Zo verdient hij er twee talenten bij.
De derde knecht heeft één talent.
Hij gaat naar de akker.
Hij graaft een put.
Hij verbergt zijn talent.
Hij is bang om het te verliezen.
Na een hele tijd komt de heer terug.
Hij roept zijn knechten.
De eerste komt bij de heer en zegt:
Heer, ik kreeg vijf talenten,
hier heb ik er vijf bij.
De heer zegt:
Heel goed, trouwe knecht.
Ga en wees blij met mij.
De tweede knecht komt bij de heer en zegt:
Heer, ik kreeg twee talenten,
hier heb ik er twee bij.
De heer zegt:
Heel goed, trouwe knecht.
Ga en wees blij met mij.
Ook de derde knecht komt bij de heer.
Hij zegt :
Heer, ik was bang.
Ik heb je geld in de grond verstopt.
Hier heb je het terug.
De heer is boos.
Hij zegt:
Je bent een slechte en bange knecht.
d 2 andere talenten aan en zei: “Heer, u hebt mij 2 talenten gegeven
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

 

Woord door voorganger

– parabel talenten : gebruik je talenten. Er zit méér in jou !

Bij ons, mensen, is het zoals bij de Nerflanders.
Iedereen is anders.
De één heeft een lange neus, de ander lange benen.
Een heeft rood haar, een ander bruine ogen.
Een kan goed zingen, een ander is een krak in rekenen.
We zijn allemaal uniek.
En wat we ook goed kunnen of niet kunnen, er zijn mensen die van ons houden.
Ook God ziet ons graag. Hij die ons gemaakt heeft.
Welke talenten we ook hebben, wie we ook zijn, … hij plakt geen grijze stippen…
Hij zegt alleen : ik zie je graag zoals je bent.
Jij met je eigen talenten.
Hij zegt : Jij bent knap !
En hij zegt ook : Leef, met je talenten
Ook je nieuwe juf / meester zegt tot jou bij het begin van dit schooljaar :
“Wie je ook bent, welke talenten je ook hebt ; ik zie je graag.
Je kreeg van mij al een medaille, ik wil je helpen dit schooljaar veel talenten/medailles bij te verdienen…”
Leef met je eigen talent !

 

Opdracht voor dit schooljaar : LEEF ! met je eigen talent,
daarom dit :

Luister- en meezinglied (youtube) met film : Leef
(youtube : LEEF – lipdub basisschool de eendracht Mijdrecht)

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.
Niemand is alleen maar zwart of wit.
En iedereen is anders.
Anders dan je verwacht.

Niemand die alleen maar haat of liefde voelt.
We zijn allemaal een mens van vlees en bloed.
En we kunnen niet perfect zijn.
Want niemand weet hoe dat moet.

Leef met je eigen talent.
Iedereen is mooi.
En je bent wie je bent.
Leef met jezelf en elkaar.
Iedereen is blij.
Met dat ene gebaar.

Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn.
En niemand heeft de waarheid vol in beeld.
Maar het voordeel van de twijfel.
Maakt ons minder verdeeld.

Leef met je eigen talent.
Iedereen is mooi.
Als je bent wie je bent.
Leef met jezelf en elkaar.
Iedereen is blij met dat ene gebaar.

We zoeken de verschillen.
Waar we bruggen moeten bouwen.
En we plakken etiketten.
Op het hart van iedereen.
Maar het leven is geen leven.
Als geen mens van je wil houden.
Dus we moeten bruggen bouwen.
Over alle kloven heen.

Leef, met je eigen talent.
Iedereen is mooi als je bent wie je bent.
Leef, met jezelf en elkaar.
Iedereen is blij met dat ene gebaar.
Leef, met je eigen talent.
Iedereen is mooi als je bent wie je bent.
Leef, met jezelf en elkaar.
Iedereen is blij met dat ene gebaar.

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.
Big Brother songtekst

 

Uitdaging ?

welke school durft het aan : met de school op dit lied een eigen lipdub maken die getoond kan worden tijdens de slotviering in juni ! En misschien ook wel op het schoolfeest of op de open-deurdag ?
opdracht : – Lipdub op het lied “Leef”
– àlle kinderen, àlle leerkrachten, àlle personeelsleden doen mee
– alle ruimtes van de school komen in beeld
– alle talenten komen aan bod (meervoudige intelligenties)

 

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader, die alles gemaakt heeft.
Ik geloof in Jezus die ons leert delen.
Ik geloof in de Geest, die bij ons is en ons helpt.
Ik geloof in mensen, die willen leven zoals Jezus.
Ik geloof dat liefde wonderen doet en dat we zo gelukkig kunnen leven

 

Wij bidden voor …

God,
ik droom van een school waar het fijn is om te leren.
Waar leerkrachten en kinderen geen grijze stippen
maar sterren plakken.
Waarop volop medailles uitgedeeld worden
Waar kinderen en leerkrachten vriendelijk zijn.
Waar gelachen en ernstig gewerkt wordt.
Waar iedereen verschillend mag zijn.
Waar elk talent belangrijk is.

Ik droom van een school waar creatief gewerkt wordt.
Waar sport en spel belangrijk zijn.
Waar men ziet wie het moeilijk heeft.
Waar men graag elkaar helpt.
Waar men SAMEN school maakt.

God,
Ik droom van een school waar Jij aanwezig bent.
Waar Jij zichtbaar bent in de wijze waarop we omgaan met elkaar.
Amen.

Of :

Voorbeden

 

(kind)
Wij bidden voor alle kinderen die maandag hun schooljaar zijn gestart, dat zij aan hun klasdeur juffen en meesters ontmoeten die hen hartelijk welkom heten.
Die iedereen laten voelen
“Jij bent uniek. Niemand is zoals jij.” Dat zowel kinderen als leerkrachten zich elke dag zouden inspannen om er een prettige tijd van te maken.

(kind)
Wij bidden voor de kleuters, die voor het eerst naar school komen.
Dat ze zich snel thuis mogen voelen op school. Wij bidden voor de nieuwe leerlingen op school en voor allen die naar de middelbare school gaan: dat zij het vlug gewoon zijn en zich gelukkig voelen met veel nieuwe vrienden om zich heen.

(leerkracht)
God,
Gij geeft ons weer een heel jaar
om samen te zijn.
Het zal niet altijd probleemloos verlopen,
maar wij vragen U,
help ons te luisteren
naar Uw woorden
en er naar te leven.
Geef ons Uw Geest
die ons zal helpen bouwen aan een school
waar alle kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen .
Amen.
Lied we dromen van een school waar men graag elkaar helpt…
een school die we SAMEN maken, daarom zingen we samen dit lied :
Handen gevraagd

 

Gebed door kind

God,
U zegt vandaag tot ons :
Ieder is uniek.
Ieder heeft eigen talenten.
Iedereen heeft iets moois en mag daar trots op zijn.
Met al deze talenten willen wij dit schooljaar
een fijn jaar bouwen.
Wil Jij ons helpen ?
Amen.

Of

God,

Ieder van onze klas kan wel iets :
Kwinten kan prachtig toneel spelen,
Marie speelt heel mooi fluit,
Lowie rent supersnel,
Anke kan zingen als een echte zangeres
en als Rune lacht, lacht de hele klas mee.
We zijn allemaal ergens goed in
en samen kunnen we bijna alles !
Dankjewel God, voor onze talenten.
Als we ze goed gebruiken,
maken we elkaar gelukkig.
Zo wordt onze klas een fijne plaats
voor iedereen.
Help Jij ons ?
Amen.

Zegen en zending

Vader,
Zegen onze school.
Dat het een plaats mag worden
waar ieder zijn talenten kan vermeerderen.
Een school waar geen grijze stippen worden bedeeld,
maar medailles.
Dat elk kind mag voelen :
Je mag er zijn ! je bent uniek !
Houd het vuur van enthousiasme brandend,
een schooljaar lang.

Amen.