Paasviering: het was Jezus!

0
672

Hier vind je de map met een aanzet voor powerpoint en partituur van een Alleluia

Pasen 2017

Viering met de lagere school na Pasen

Pasen, na de vakantie: Emmaüsgangers

HET WAS JEZUS

Decor
2 personen zitten, het hoofd in de handen, op het podium (ev. tegen het kruisbeeld, of altaar…)
Paaskaars (brandt NIET)
7 lichtjes (branden WEL)

WELKOM door voorganger
Welkom jongens en meisjes.
Welkom terug op school, deze derde trimester.
Vorige week was een bijzondere week:
De Goede Week.
We herdachten het lijden en het sterven van Jezus.
Op Goede Vrijdag viel alles stil.
Jezus, dood aan het kruis.
Zondag vertelde men het paasverhaal.
Dat het verhaal verder gaat.
Ga jij mee?

Kruisteken +
ALLES VALT STIL

Verteller: (ondertussen staan de 2 personen op, gaan langzaam op weg, en verlaten dan het decor)
Er liepen 2 mensen naast elkaar op de weg.
Een man en een vrouw. De man heette Kleopas.
Ze kwamen uit de stad. De stad Jeruzalem.
Ze sloegen de weg in naar een dorpje dat Emmaüs heette.
De twee liepen heel langzaam.
En dat terwijl de zon toch zo vrolijk scheen.
Ze sjokten maar een beetje naast elkaar voort.
Dat kwam omdat er iets ergs gebeurd was.
Jezus was gestorven. Aan het kruis.
Jezus, de man van wie ze zoveel hielden.
Jezus, de man die alles zou veranderen. Beter maken.
Jezus, voor wie ze alles hadden achtergelaten; hun dorp, hun werk, hun familie.
Met Hem wilden ze verder leven…
Hij was niet meer.
Het was verkeerd gelopen.
Daarom wilden ze niet meer in Jeruzalem blijven.
Ze gingen terug naar huis.
Naar Emmaüs.
Terug naar af.
Wat konden ze anders?

DE WERELD VALT STIL

Voorganger: heb je ook wel eens dat gevoel:
Terug naar af?
Ik zie het niet meer zitten?
Alles mislukt?
Het valt stil?

Leerlingen vertellen/getuigen: Telkens een klein kaarsje doven
– Mama en papa gaan scheiden. Ik moet om de week bij hen wonen. Hoe kan ik dat nu?
– Ik mag niet mee op sportkamp. Het kost teveel geld.
– Er is weeral ruzie in de klas. Een paar pestkoppen maken de sfeer kapot. Ik zie het niet meer zitten met die groep.
– In Burkina Faso moeten de mensen heel hard werken om te overleven.
– 2010: Malala wil naar school. Meisjes mogen niet naar school, vindt de taliban, en ze schieten het meisje neer.
– Ik heb zo hard gewerkt, zo hard gestudeerd. Weer valt mijn rapport tegen. Ik word er moedeloos van.
– maart 2017: opnieuw een terreuraanslag in Parijs.

Voorganger:
Allen op weg naar Emmaüs.
Verdrietig en bang.
even stilte

HET VERHAAL GAAT VERDER

Verteller:
Na een poosje kwam er een man bij hen lopen.
De twee kenden de man niet.
Tenminste, dat dachten ze.
Hij liep met hen mee, dezelfde kant op.
En hij hoorde dat ze aan het praten waren over iets verdrietigs.
“Waar hebben jullie het over?” vroeg de man.
“Waarom zijn jullie zo verdrietig?”
De vrouw keek hem aan.
“U komt toch ook net uit de stad!”, zei ze verbaasd.
“Hebt u dan helemaal niks gemerkt?”
“Wat dan?”, zei de man, “wat is er gebeurd?”
“Jezus is dood”, zei de vrouw, “en wij hoorden bij hem.
Ze hebben hem doodgemaakt aan een kruis.
Toen hebben we hem begraven.
Een paar vrouwen van ons zeggen dat Jezus niet dood is.
Ze zeggen dat hij leeft, dat ze hem hebben ontmoet, maar dat is vast niet waar.
Alles is voorbij.
Onze dromen zijn kapot.
Nu Jezus dood is, weten we niet meer hoe het verder moet.
Ondertussen liepen ze door en de man bleef naast hen lopen.
Hij begon te vertellen. Hij vertelde over het Rijk van God.
Oude verhalen. Over Mozes en hoe het volk vrij werd gemaakt, toen ze nog slaven waren in Egypte.
Over de profeten.
Door al die mooie verhalen werden de 2 leerlingen weer een beetje warm van binnen.
Al pratend kwamen ze aan bij het dorp Emmaüs.
Daar moesten ze zijn.
“Ik ga nog wat verder door,” zei de onbekende.
Maar daar wilden de twee niets van horen.
“Blijf bij ons,” zeiden ze.
“Het is al bijna avond. Wij kunnen eten met je delen.
En vertel ons dan nog meer oude verhalen.”
Dat deden ze. Ze praatten en ze praatten.
En ze dekten de tafel voor drie.
Toen ze aan tafel gingen, nam de man die met hen meegelopen was, het brood in zijn handen.
Eerst brak hij het en daarna ging hij bidden, net zoals de leerlingen het zo
vaak met Jezus hadden gedaan.
Wat leek het nu toch veel op die tijd, toen Jezus nog bij hen was.
Kleopas zei:”Het is net of hij er nog is, Jezus.”
De vrouw sprong op en zei:
“Hij is het. Hij ís het. Het is Jezus!”
Ineens zagen ze de man niet meer. Maar ze begrepen dat ook zij Jezus hadden ontmoet.
Ze stonden meteen op en liepen de hele weg terug naar Jeruzalem.
Maar nu sjokten ze niet meer.
Ze renden.
Ze dansten. Ze waren zo blij!
Ze hadden weer nieuwe moed gekregen.
Gauw gingen ze alles aan de anderen vertellen.
Lucas 24,13-35
HET WAS JEZUS!
Voorganger:
De leerlingen weten: Het was Jezus! Hij is niet dood; hij leeft!
Ze zien het weer zitten!
Ze dromen weer……
Ze kunnen weer verder met hun leven…

Jezus zet mensen telkens opnieuw op weg.
Hij stapt mee, geeft nieuwe moed…
Dat vertelde ons ook het Paasverhaal: het goede overwint het kwade .
Dat hebben wij in de kerk gevierd met Pasen.
Dat Jezus leeft!
Pasen is verrijzenis!
Als symbool daarvan steken wij hier vooraan de paaskaars aan.

– Aansteken Paaskaars
Het is een kaars die zegt: Jezus leeft! En hij wil er voor ons zijn. Ook als het moeilijk gaat of donker is. Hij laat ons niet alleen. Daarvoor willen we God loven en danken! Daarom zingen we deze paastijd samen
Allelujah! (= looft God! Dankt God!)

ZINGEN Alleluja! (zingen of luisteren) (b.v. alleluja van Taizé)

EN WIJ?
Jezus wakkert ons aan om moedig weer op weg te gaan.
Zoals de Emmaüsgangers.
Dat willen wij ook doen.
Vol nieuwe levensvreugde op stap gaan.
En: hoe kunnen wij zelf anderen helpen geloven in het goede?
Hoe doen we dat?

Leerlingen vertellen/getuigen (+ nemen licht aan de paaskaars):
Telkens een klein lichtje aansteken
– Mama en papa zeggen dat ze altijd blijven houden van mij. En dat ze goed voor me blijven zorgen. Dat we samen het beste ervan maken.
– Ik mag 3 dagen logeren bij mijn beste vriendin. Geen sportkamp, maar wel een leuke vakantie voor mij.
– Juf eindigt elke dag met een klasgesprek. En we overleggen hoe we kunnen zorgen dat er weer een fijne sfeer komt in de klas.
– Onze school en parochie hield…. De opbrengst is voor Burkina Faso. Met het geld kunnen de boeren beter aan landbouw doen, en hebben ze meer voedsel.
– Het Pakistaanse meisje Malala wordt succesvol geopereerd. Ze zet haar strijd voor onderwijs voor alle kinderen moedig verder. In 2014 krijgt ze de Nobelprijs voor vrede.
– De zorgjuf legt de leerstof nog eens uit. De juf van de klas geeft me andere oefeningen. Zo lukt het me toch. Ik zie het weer zitten.
– Over de hele wereld komen de mensen samen om zich te verzetten tegen geweld en terreur. Velen kijken hoe we vreedzaam kunnen samenleven.
Voorganger:
Geïnspireerd door Jezus’ verrijzenisverhaal kunnen we vol moed verder. En kunnen we elkaar nieuwe moed, nieuw leven geven om door te gaan.
Allemaal “mee op weg”!

LIED Ga je mee? – liedbundel

Ga je mee? Zeg niet “nee”,
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!
Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

Ga je mee? …

Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

Ga je mee? …

Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

Ga je mee? …(2x)

WOORD door voorganger (mag, maar is niet echt nodig)

BEZINNING
‘Gisteren was het Pasen’, zegt papa.
‘Waaraan kun je dat zien?’, vraag ik.
‘Je ziet het als je naar de bomen kijkt,’ zegt papa.
‘Die ontwaken uit hun winterslaap’.
‘Ontwaken? Wat is dat dan?’
‘Wakker worden’, zegt papa.
‘Pasen is het feest van het wakker worden. Alles gaat opnieuw leven.
Straks staan alle bomen en struiken weer feestelijk in het groen.
En ook de mensen worden opnieuw wakker, want met Pasen is Jezus uit het graf opgestaan.
Iedereen herleeft.
Dàt is dus Pasen.

J.Dreesen

we willen die boodschap van Pasen laten doorleven in de klas, daarom:
LICHT (leerling leest)
Pasen;
omdat wij geloven dat Jezus leeft,
omdat wij geloven dat het goede altijd overwint,
omdat wij altijd nieuwe moed krijgen door het verhaal van Jezus,
nemen we vandaag licht aan de Paaskaars.
Dat licht van de verrezen Jezus nemen we mee naar de klas.
– 1 ll komt met klaskaars licht nemen, blijft vooraan staan – rij kdn vooraan

SlOTGEBED EN ZEGEN

God,
Goede Vrijdag is niet het einde.
Pasen is het feest van opnieuw leven.
Verrijzenis is vol goede moed weer op weg gaan.
Verrijzenis is Jezus laten meegaan op mijn weg.
Verrijzenis is blijven geloven in een wereld vol vrede, vreugde en muziek.
Verrijzenis is het licht van de Paaskaars dat schijnt.
Helpt ons zorgen, dat dit licht nooit meer verdwijnt.
Amen.

Ga allen heen met het licht van Pasen in jullie hart, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zalig Pasen!

Jaarthemalied

Waar het wenselijk is, kan dit gekoppeld worden aan een eucharistisch moment.